Currently browsing category

Ledarskap

Arbetsledarutbildning i Stockholm

Projektledarutbildning i Stockholm

Projektledarutbildning i Stockholm Arbetar du eller ska du arbeta som ledare för ett projekt? Då är vår projektledarutbildning i Stockholm något för dig! Här får du som ledare professionell expertis om hur du planerar, genomför och når ända fram till målet med ditt projekt. Du får lära dig allt om …

Härskartekniker av kvinna

Ärlig skoldebatt och skolpolitik

Ärlig skoldebatt kräver bättre politiskt ledarskap Vi hör signalerna i media oftare och oftare. Den skoldebatt som vi kan ta del av speglar en skola som dessvärre fungerar allt sämre. Lärare som mår dåligt och inte orkar och som tappar sin inspiration och glöd. Stressade och trötta elever. Studieresultat som …

Ledarskapsförmåga och ledarskap

Ledarskap och självkänsla

Ledarskap och självkänsla hand i hand Ett stabilt och välfungerande ledarskap är högst centralt för ett lyckat företag eller en lyckad organisation. Ledarskapets uppgift är att guida och hjälpa medarbetarna till att göra ett så bra jobb som möjligt. Ett lyckat ledarskap är alltid tillgängligt för medarbetarna och kan ta …

självkänsla konflikthantering

Konflikthantering berör alla

Ledarskap och konflikthantering Konflikter är något som vi alla förr eller senare stöter på i våra liv. Hur vi hanterar dessa konflikter är avgörande för hur våra relationer ser ut, både på arbetsplatsen, i skolan och inte minst i hemmet. Det har enorm betydelse för ditt välbefinnande och hur du …

Bra ledare

Hur beter sig en bra ledare? Vi ser bra ledare överallt, vissa är mindre synliga som en av de som klipper gräset i vår förening. Vissa syns dagligen på tv, i media och tidningar. Sedan finns en uppenbar grupp som är så kända att det pratas om de på gatorna …

Föreläsare i ledarskap ledarskapsutbildning

Definition av ledarskap

Att ge en klar och tydlig definition av ledarskap är näst intill omöjligt. Det finns så många olika krav som ställs på en ledare, och kraven ser oftast helt annorlunda ut beroende på vad för typ av ledare det handlar om. Som ekonomichef på ett stort multinationellt företag som omsätter …

Företagsanpassad

Företagsanpassad utbildning i ledarskap Ledarskapsutveckling är något som är livsviktigt för oss människor. Vi behöver utmaningar och motivation för att trivas i vardagen. Att lära sig ny kunskap och få ökad kompetens i ledarskap påverkas oss positivt och inspirerar till saker vi först inte trodde var möjliga. Med en företagsanpassad …

Etik och moral ledarskap

Värderingar styr ditt ledarskap

Alla människor har värderingar. Värderingar är våra personliga föreställningar om vad som har ett värde, vad vi uppfattar som viktigt, värdefullt eller oacceptabelt. Det handlar om vad vi bör eller inte bör göra och det ligger till grund för våra handlingar och ställningstaganden. Värderingar ser olika ut för varje individ …

Chefsutveckling ledarskap

Ny som chef

Ny som chef en utmaning Att vara ny som chef kan vara en stor utmaning. Du kommer att ha fler ansvarsområden än vad du antagligen är van vid och det kan kännas både inspirerande och lite skrämmande. Som med allting annat är det mycket du kommer att lära dig på …

Ledarskap för arbetsledare arbetsledarutbildning

Ledarskap för arbetsledare

Ledarskap för arbetsledare Kurser i ledarskap är något som fler organisationer borde satsa på. Att som chef och ledare gå en kurs eller utbildning i ledarskap för arbetsledare kan lyfta ett helt företag. Det krävs kunskap och kompetens för att bli en bra ledare. Under en kurs får du som …