Effektivt ledarskap

Effektivt ledarskap i vardagen

Hur uppnår man ett effektivt ledarskap i vardagen? Det finns många olika typer av ledare. Alla dessa ledare har olika karaktärsdrag som formar ett personliga ledarskap.

Det finns inget facit för hur du blir en bra ledare. Dock finns där några gemensamma kvalitéer du bör ha om du vill bli långvarig i rollen. Att kunna vara effektiv och att prioritera är två av dem.

Ett effektivt ledarskap är att fråga sig själv vad som behöver göras. Identifiera vilka uppgifter som är viktiga. I turordning och beta av en efter en, samtidigt måste du kunna vara flexibel. Och se över dina prioriteringar så att de fortfarande överensstämmer med situationen.

Ännu effektivare

effektivt ledarskap och chefskapNär du är ledare är din uppgift att ta beslut. Ibland kan dessa beslut kännas svåra men inte desto mindre måste du kunna ta dem. Våga att inte alltid fundera över vad styrelsen, ägaren av företaget, anställda eller de andra intressenterna vill att du ska ta för beslut. Om du istället utgår ifrån vad som är bäst för verksamheten. Kommer även resten att falla på plats. När besluten sedan är tagna måste du också kunna stå för dem.

Var tydlig i ledarskapet med vem som har ansvaret för att verkställa dessa, när det ska vara klart och vem som måste informeras. Ett effektivt ledarskap kan bli ännu effektivare. Om du utvärderar dina beslut och har kontinuerlig uppföljning.

Effektivt ledarskap handlar om att skapa resultat

Effektivt ledarskap går ut på att se möjligheter, inte problem. Effektivitet handlar om att skapa resultat och det gör du om du fokuserar på att utveckla möjligheter, inte genom att lösa problem. Att hålla sig á jour med omvärldens förändringar och dess utveckling. Så är det en stor del av att kunna utveckla den egna verksamheten i ett gott ledarskap.

Effektivt ledarskap genom kompetensutveckling

Lär dig som ledare att identifiera dessa förändringar och fråga dig själv hur de kan främja ditt företag. Ta hjälp av dina medarbetare och för en dialog. Om hur ni kan skapa nytta av ny teknik, nya strukturer genom kompetensutveckling.

Effektivt ledarskap innebär produktiva möten

Det är mycket tid som går till spillo på grund av ineffektiva möten. En ledare som driver ett effektivt ledarskap håller produktiva möten. Det innebär att ha ett specifikt syfte med varje sammankallande. Inleda med att berätta om syftet för att sedan avsluta när syftet är uppnått.

Tänk även på de psykologiska aspekterna såsom mötets tid och längd. I vilken miljö det hålls, strukturen på mötet, kreativitet etcetera. Ett ledarskap där mycket information går ut till medarbetarna men där ledaren inte kontrollerar. Hur mycket av detta som egentligen registreras av dessa räknas inte som ett effektivt ledarskap.

Ledare med auktoritärt ledarskap och pondus

När dina medarbetare känner förtroende för dig som ledare och individ kommer de att följa dig. I rollen som ledare måste du ibland tillämpa ett auktoritärt ledarskap och pondus. Vilket innehas när de litar på dig och din förmåga att leda dem. Tänk och uttryck dig alltid i termer som ”vi” och inte ”jag”. Att driva och utveckla en verksamhet är teamwork och inte ett enmansjobb.

Din uppgift som ledare är att sätta företagets bästa i centrum och ta beslut därefter. Se till att vara lyhörd för din omgivning. Och få feedback på det arbete du utför av både medarbetare och chefer på ditt företag.