Currently browsing

februari 2014

Företagsanpassad

Företagsanpassad och skräddarsydd ledarskapsutbildning Välkommen att titta närmare på anpassad ledarskapsutbildning på vår hemsida: företagsanpassad utbildning, skräddarsydd för er efter era behov. Under en anpassad utbildning bestämmer ni själva vilket innehåll ni vill ha. Ni kan med andra ord välja och prioritera det som ni tycker är absolut viktigast för …

Etik och moral ledarskap

Värderingar styr ditt ledarskap

Alla människor har värderingar. Värderingar är våra personliga föreställningar om vad som har ett värde, vad vi uppfattar som viktigt, värdefullt eller oacceptabelt. Det handlar om vad vi bör eller inte bör göra och det ligger till grund för våra handlingar och ställningstaganden. Värderingar ser olika ut för varje individ …

Chefsutveckling ledarskap

Ny som chef

Ny som chef en utmaning Att vara ny som chef kan vara en stor utmaning. Du kommer att ha fler ansvarsområden än vad du antagligen är van vid och det kan kännas både inspirerande och lite skrämmande. Som med allting annat är det mycket du kommer att lära dig på …

Ledarskap för arbetsledare arbetsledarutbildning

Ledarskap för arbetsledare

Ledarskap för arbetsledare Kurser i ledarskap är något som fler organisationer borde satsa på. Att som chef och ledare gå en kurs eller utbildning i ledarskap för arbetsledare kan lyfta ett helt företag. Det krävs kunskap och kompetens för att bli en bra ledare. Under en kurs får du som …

Roller och ledarskap

Ledarskapsutbildningar

Det är ofta som ett chefskap och ett ledarskap benämns som samma roll. Under ledarskapsutbildningar kommer du att inse att det är två helt olika roller med olika arbetssätt och ansvarsområden. Något som de dock har gemensamt är att de inte fungerar maximalt utan inslag av varandra. Ledarskapsutbildningar som vägleder …

Mentorskap är inte utvecklingssamtal

Gott ledarskap i utvecklingssamtal

Ledarskap i vardagen är utvecklingssamtal Ledarskap i vardagen handlar om att coacha medarbetarna och få dem att utvecklas på sitt arbete. Det kan finnas personer som inte förverkligar hela sin potential, och genom att få ökat ansvar och större utmaningar kan de växa och bli mer produktiva och kreativa. Gott …

Ledarskap - egenskaper och utveckling nu

Egenskaper och utveckling

Egenskaper och utveckling i ledarskap En chef är inte alltid en bra ledare men en bra ledare passar alltid som chef. Ledarskap är den egenskap du vill att dina chefer ska besitta för att medarbetare ska bli motiverade för sina uppdrag. Med en genomtänkt ledarskapsutveckling i företaget kan du både …

Nybliven chef

Ledarskap för nybliven chef

Ledarskap och ledarskapsteori för nybliven chef Ledarskap handlar alltid om kunskap om samarbete, både medan ledning och personal och inom teamet. Samarbetsvilja är en universell kraft som kan studeras både i förhistoriska kulturer. Och i dagens högteknologiska samhälle. Som nybliven chef kan man lätt känna sig isolerad innan man hittar …