Arbetsledare

Ledarskap för team- och arbetsledare

Arbetsledare utbildning

En arbetsledare behöver kunskaper om att leda utan att vara chef

En utbildning i att leda utan att var chef passar bra för dig som är ny som arbetsledare. En sådan utbildning har som mål att ge ökade kunskaper i konsten att vara en informell ledare. Utbildningar för arbetsledare har även som målsättning att höja glädjen och energin i arbetet. Att hitta nya vägar och möjligheter gör ledarskapet inte bara roligare, utan även  effektivare. Genom goda kunskaper och kommunikation skapar du bra förutsättningar för samarbete.

Din uppgift som arbetsledare

I dina uppgifter som arbetsledare gäller det att du får alla att dra åt samma håll. Ledarskap handlar om att leda andra, men också om att uppmuntra delaktighet och ökat ansvar. En utbildning i att leda utan att vara chef visar dig hur du gör detta i din roll som ledare av ett team. Du får bland annat insikter om hur du kan se möjligheter istället för hinder. Du får nya lärdomar om hur grupper fungerar och hur du kan vända negativt tänkande till en positiv inställning.

En ledarskapsutbildning för nya arbetsledare

Ledarskapsutbildning för team- och arbetsledare handlar om lära sig utöva ett klokt ledarskap. Det handlar om att öva upp sin förmåga att leda olika typer av människor. Du kan öka din förståelse för olikheter och identifiera de värden som är viktiga i ledarskapet och mötet. Det krävs mod och en tro på det du gör. Genom att vara välutbildad och autentisk som ledare visar du vem du verkligen är. Vidare visar du att du vågar stå för det. Det är ett avgörande steg för att bli accepterad och respekterad som ledare.

Skapa god kommunikation i ledarskapet

Bra ledare får sina medarbetare att känna trivsel och utveckling i en takt som föder tillit till sin egen förmåga. I ett ledarskap för team- och arbetsledare behöver du som ledare tänka nytt och annorlunda och söka vägar för att få dina medarbetare att bli inspirerade och lyckosamma i sitt arbete. Med god kommunikation och en hög lyhördhet skapar du viktiga förutsättningar för att nå resultat. Din uppgift som ledare är att vara en förebild med kunskap om vad de förväntningar som finns på dig i ditt uppdrag.

Vad ledarskapet handlar om

Ledarskap för team- och arbetsledare handlar om att vägleda andra och se till att ett gott samarbete skapas. Ledarskap i praktiken bygger på kontinuerlig feedback och coachning i kombination med tydlighet kring de värderingar som ska råda. Tydliga spelregler leder inte bara till tanke utan även handling. Genom att tänka över vilka känslor och funderingar som finns inför ledarrollen kan ett ledarskap med otydliga gränser och bristande tillit förhindras. Under en arbetsledarutbildning får du flera tillfällen till att tänka igenom ditt ledarskap. Du får även möjlighet att öva i mindre grupper.

Lär dig konkreta verktyg för ledarskap

Ledarskapsutbildning för team- och arbetsledare ger dig konkreta verktyg och modeller för att kunna leda. Målet är att du ska känna dig trygg i att leda en grupp och uppnå resultat. Det kräver stöttning och förmåga att motivera. Utrymme för reflektion är av stor betydelse tillsammans med ett utbyte av erfarenheter mellan medarbetare. Detta ger nya insikter och förståelse för de olika rollerna. Det handlar om en balansvikt mellan att vara teamledare och arbetsledare då kommunikation och kroppsspråk får stor betydelse.

Förstå ditt ansvarsområde som arbetsledare

Förstå ledarens ansvarsområden

Förstå ditt ansvar som arbetsledare

Arbetsledarens ansvarsområde ser olika ut mellan olika organisationer. Det är inte hållbart att enbart luta sig mot långsiktiga planer i ett ledarskap för team- och arbetsledare. Ledarskap handlar om att ständigt stå på tå för att vara beredd att möta morgondagens utmaningar. Flexibilitet och utbildning är nödvändigt. Genom en god självkännedom vågar du som ledare släppa egot med dess krav och kontrollbehov. Det är därför som en ledarskapsutbildning alltid tar upp det här med att lära känna sig själv först.

Utveckling genom utbildning i ledarskap

Ledarskapsutbildning för team- och arbetsledare strävar efter att skapa djup och inte yta. Nya förutsättningar med förväntningar på ständig tillgänglighet ställer nya krav på ledarskapet. Under en utbildningen blir du uppdaterad med vad som händer i utvecklingen. Omvärlden blir utsatt för förändring i ett snabbt tempo vilket gör att ledarrollen är mer komplex än någonsin. Att som ledare gå utbildning för att hela tiden vara up-to-date med nya forskningsrön och nya metoder är en nödvändighet för utveckling.