Ny som chef

Lärdomar när du är ny som chef

Att gå en utbildning för nya chefer lär dig om ledarskapets grunder och ger även spetskompetens inom vissa områden. Att bli erbjuden att axla rollen ny som chef är en stor utmaning och kanske även lite skrämmande. Genom att gå en grundläggande två-dagars utbildning som heter Ny som chef får du moderna kunskaper om ledarskapet i stort och vad det innebär att vara en ledare och ett föredöme för andra. Med rätt kunskaper om både metoder och verktyg inom ledarskap, samt en stor portion kunskap om dig själv, kommer du att lyckas som ledare. Titta gärna in på vår hemsida och läs med om ledarskapsutbildning hos oss: kompetensutveckling hos Hjärtum Utbildning.

Utbildade chefer förstår ledarskap

Genom att gå en utbildning för ledare och chefer för dig som är ny som chef skaffar du dig kunskaper som ger dig rätt förutsättningar för att kunna leda andra. Bland annat får du grundläggande lärdomar om hur grupper fungerar och vad som motiverar medarbetare att utföra sina arbetsuppgifter. Under utbildningen utvecklar du dina specifika talanger inom ledarskapsområdet och stärker upp delar som du kan behöva jobba lite med. Dina ledarskapsförmågor kan du öva upp genom ledarskapsträning och där är en ledarskapsutbildning ett praktiskt verktyg att använda.

Ledarskapsutbildning ger dig grunden

Att vara ny som chef är en utmaning och med en ledarskapsutbildning får du en stark grund att utgå från. Det kan tid att etablera ett förtroende och en auktoritet hos sina kollegor. Att bygga upp ett starkt ledarskap kräver erfarenhet. Men med goda kunskaper i ledarskap kan även du som är helt ny få en bra start. Med träning i ledarskapstekniker och lärdomar om olika typer av chefsroller kan du förbereda dig. Genom ledarskapsutbildning kan du skaffa dig de kunskaper du behöver som ledare.

Lärande för den nya chefen

Vår ledarskapsutbildning Ny som chef är skapad för dig som är ny i rollen och den genomförs i Stockholm, Göteborg och Malmö samt på distans. Du som är ny som chef kan till en början stöta på motstånd. Ibland måste du direkt ta itu med konflikter och problem. En utbildning för ledare lär dig de viktiga grunderna i konflikthantering och problemlösning. Detta är två grundläggande kompetenser för att utveckla ett starkt ledarskap.

Utbildning ett stöd för din utveckling som ny chef

En utbildning i ledarskap ger dig möjligheten att ta olika vägar som ny chef. Du får nya infallsvinklar och nya sätt att se på ledarskap, vilken ökar dina valmöjligheter. Vilket slags ledarskap vill du utveckla?  Svaret ligger hos dig själv och den grupp och organisation du arbetar i. När du är ny som chef kan du behöva chefsutbildning som stöd till din utveckling av den personliga chefsrollen. Det är många olika aspekter att ta hänsyn till och du behöver vägledning och kunskaper om vad det betyder att vara ledare.

Självinsikt under utbildningen

När du är ny som chef behöver du ta dig tid att fundera över vad för slags chef du vill och behöver vara.  Du behöver ha självinsikt för att kunna leda och en ledarskapskurs kan ge dig den tiden. I och med att du kommer till våra utbildningar avsätter du automatiskt tid för reflektion. Du kommer att fundera över vilken ledarstil ska vara. Det finns olika typer av roller och ledarstilar att anta. Olika typer av organisationer och företag kan behöva olika typer av ledarskap. Under en utbildning kan du få hjälp att komma fram till just din egen stil.

Lär dig om yrkesrollen ledare

Som ny som chef måste man pröva sig fram för att hitta rätta strategier i ledarskapet. Att vara en ledare innebär att ha en särskild yrkesroll. En utbildning som fokuserar på just rollen som chef och ledare är därför en plattform att utgå från. Du får kunskaper om vilken den mest passande chefsrollen är för just dig. Oavsett vilket typ av ledarskaps du väljer att utöva behöver du tänka praktiskt. Fundera igenom vad du har för grundläggande värderingar som du vill ska prägla ledarskapet. Du behöver sätta tydliga riktlinjer och mål och vara tydlig och rak med dessa inför dina medarbetare.

Ledarskapsutbildning för ny som chef

Ledarskapsutbildning kan vara nyttigt för dig som är ny som chef. Det stärker dig i den kommande chefsrollen. Utbildning ger dig vidgade kompetenser och perspektiv som du behöver i arbetet mot ett starkt och gott ledarskap. Ledarutbildning förbättrar dina ledarskapstekniker. Det hjälper dig som är ny som chef att hitta strategier för att bygga upp ett starkt bra administrativt ledarskap.

Chefskapet är en utvecklingsprocess

Chefskapet är en utvecklingsprocess och man bör aldrig betrakta sig som helt fullärd. Det kan vara betryggande för dig som är ny som chef att tänka på ledarskapet som en resa där man utvecklas och förändras med tidens gång. Idag bedrivs mycket forskning om chefskap och det kommer hela tiden synsätt att se på chefsrollen.

Kompetensutveckling för ny som chef

Att kompetensutveckling genom ledarskapsutbildning är viktigt är nog alla överens om. Det är därför viktigt för dig att få gå en utbildning, inte bara när du är ny som chef utan även fortsättningsvis i din ledarskapskarriär. Att få chansen att gå utbildning och stärka din kompetens som ledare är utvecklande och viktigt. En ständig uppdatering av chefskapet behövs, så man inte hamnar på efterkälken.

Lär dig om prioritering

När du är ny som chef kommer du få pröva på hur det är att hålla många bollar i luften samtidigt. En utbildningsledare tar därför upp prioritering och delegering. Du kommer att behövas på en mängd olika platser och möta många människors olika behov. Med kunskaper om olika ledarskapsmodeller blir det enklare att delegera och ha en tilltro till att teamet tar hand om sina arbetsuppgifter. Till exempel får du kunskaper om det coachande ledarskapet och vad det innebär. Det kanske inte alltid är så lätt när man är ny som chef att släppa ifrån sig ansvar. En utbildning i ledarskap tar upp i faktorer som konstruktiv kommunikation, teamwork och delegering. Dessa kunskaper kan stärka dig i din roll som chef i gruppen. Starka välfungerande grupper är en förutsättning för ett starkt ledarskap.

Öppen utbildningsmiljö

Under vår ledarskapsutbildning är miljön öppen och välkomnade. Du uppmuntras att dela med dig av dina erfarenheter och får lyssna till andras. Det är inte alltid lätt att hantera sin nyvunna maktposition när man är ny som chef. Det är viktigt att visa att man är bestämd och har en förmåga att fatta beslut. Under en utbildning lär du dig om beslutsfattande. Samtidigt kan det vara viktigt att låta medarbetarna ifrågasätta dina beslut och komma med egna idéer. En utbildning lär dig att sätta gränser, så att ni får en bra arbetsmiljö som skapar en trygghet i arbetet.

Kunnande om balansen i ledarskapet

Är man ny som chef kanske det är svårt att hitta balansen mellan att vara autoritär och samtidigt öppen och ödmjuk inför andras åsikter. Denna balans kan dock vara nödvändigt för att arbeta fram ett starkt ledarskap. Dessa frågeställningar tar vi upp under en ledarskapsutbildning. Med rätt kunskaper om vad som är viktigt och vad som kan vänta skapar du den rätta balansen i ditt ledarskap.

Skolning ger kompetens

Din roll som chef bygger mycket på att motivera dina kollegor till att prestera och arbeta mot gemensamma mål. En ledarskapsutbildning ger dig skolning och träning i hur du arbetar med motivation. Kunskaperna stärker dig i chefsrollen och gör dig till en mer kompetent och inspirerande ledare. Som chef behöver du tro på dig själv och på dina förmågor att styra och guida människor till rätt plats. Det är inte alltid lätt när man är ny som chef att stiga in i sin roll med fullt självförtroende. Det kan hjälpa om man ser chefskapet som del i en gemenskap. Där alla har sin givna plats och behövs på sina respektive positioner.

Lär dig hantera olika verktyg för ledning

Är du i en situation där du blir chef över tidigare kollegor står du kanske inför en än större utmaning. En ledarskapsutbildning kan hjälpa dig som är ny som chef att skaffa dig verktyg för ledning. Du lär dig att hantera olika möjliga scenarion. Som ny chef behöver du förstå vikten av god kommunikation och betydelsen av vara tydlig och ge raka direktiv till dina medarbetare. Ett starkt ledarskap bygger på fungerande relationer och en bra arbetsfördelning. När du är chef på en ny plats är det bra att försöka lära känna arbetsplatsens kultur och miljö och ta reda på hur det har fungerat tidigare.

Utveckla personligt ledarskap under ledarskapsutbildning

Är du ny som chef har du bevisat att du har det mod och de egenskaper som krävs att styra och motivera andra människor i deras arbete. Med ditt nya chefskap har du fått ett stort förtroende att vara en inspirationskälla. Dessutom ska du vara en drivande kraft för dina kollegor. Att vara ny som chef kan vara en tuff utmaning. Men ger dig framför allt stora möjligheter att få utveckla och inspirera din arbetsplats. Du har nu möjlighet att utveckla ett personligt ledarskap. Du kan tillsammans med dina kollegor utveckla verksamheten och nå nya mål. Efter en ledarskapsutbildning blir det tydligare vad du behöver ta tag i.

Ny som chef chefsutbildning

Utbildning kan vara ett bra stöd för chefen

Utbildning ger stöd för nya chefen

För att du ska kunna göra ett bra jobb måste du först veta om du får det stöd och de resurser i form av utbildning som du behöver när du är ny som chef. Visst är ett chefskap ett erkännande och en bekräftelse på att arbetsgivaren tror att du har de rätta kvalitéerna för att vara chef. Men det är också ett åtagande som kommer att kräva mycket av dig. Du har rätt att ställa krav på att få gå adekvat ledarskapsutbildning, om du tycker att du behöver det.

Undervisning om förväntningar

Innan du accepterar att ta dig an chefsrollen ska du vara på det klara med vilka förväntningar som kommer att ställas på dig när du är ny som chef. En ledarskapsutbildning undervisar dig i vilka krav du har rätt att ställa. Bland annat ska du ha en tydlig ansvarsbeskrivning som visar hur långt ditt ansvar som chef sträcker sig och när ledningens tar vid. Att vara ny som chef är oerhört spännande och stimulerande men även en stor utmaning. Tänk noga igenom vad rollen kommer att innebära för dig, dina nära och kära, din tid och din personliga utveckling samt din utbildning. Är detta något du verkligen vill? Om du väljer att ta det steget i karriären, grattis, du har just påbörjat ledarskapsresan som det innebär att vara nybliven chef.

Ny som chef och du har fått ett nytt yrke

När du är ny som chef måste du inse att du fått ett nytt yrke. Många gör misstaget att tro att deras tidigare arbetsroll som specialist inom ett område fortfarande är aktuell. Och fortsätter därför med deras gamla arbetssätt. Men detta är inte vad ett chefskap handlar om. Du är inte längre en i gänget utan du har ledarrollen inom ditt team. Och skall skapa de bästa förutsättningarna för dem att lyckas.

Att vara ny som chef innebär att våga ge sig ut på okänt mark. Och testa sig fram för att hitta sitt personliga chefs- och ledarskap. En chefsutbildning, ledarskapsutbildning eller en ledarskapskurs kan vara till stor hjälp i början för att du ska få en så bra start som möjligt på ditt nya jobb som ny chef.

Skapa ett ledarskap med förtroende i chefsrollen

Att bli ny som chef innebär att få makt över andra. Ju snabbare du inser att allt du gör och säger hädanefter påverkar din omgivning desto bättre. Du måste börja leva som du har lärt dig under din utbildning. Och förstå att dina medarbetare är beroende av dig för att må bra, få en rimlig lön, stimulerande arbetsuppgifter, bekräftelse, trygghet och feedback.

Med makt kommer ansvar. Du har ett ansvar både gentemot dig själv och ditt team att skapa ett ledarskap grundat på sunda värderingar och ärlighet. Där just dina medarbetare kan känna ett förtroende för dig som chef.

Ny som chef och berätta vem du är

Dina nya medarbetare kommer att testa dig när du är ny som chef. Att din omgivning vill känna av vem du är som person är helt naturligt men kan oroa vissa nya chefer som tror att medarbetarna gör detta på grund av elakhet. Du klarar dig bäst genom denna period om du är medveten om varför detta sker. Och fokuserar på att vara extremt tydlig, ställa krav och våga sätta gränser.

Samla även alla på arbetsplatsen när du är ny som chef och berätta vem du är, vilka tidigare erfarenheter och utbildningar du har, vad som är viktigt för dig och hur du ser på ditt kommande ledarskap. Förklara också att du kommer att ägna första tiden åt att lära känna verksamheten och medarbetarna. Och planera för företagsutbildning som företagsintern utbildning.

Ny som chef och super-taggad

Du är ny som chef och super-taggad på allt du ska genomföra och förändra inom verksamheten. Men lugna ner dig en aning. Risken är att du blir lite för ivrig inför allting du vill göra och därefter besviken då du inser att vissa saker inte går att ändra som du först velat. När du är ny i chefsrollen finns också en risk att du vill att allt ska vara perfekt. Det är bara att glömma.

Om du är perfektionist i ditt ledarskap, i allt du ska hinna med, i kraven på dina medarbetare och deras prestationer, utbildning, med mera. Kommer du mycket snart att gå in i väggen. Ingen i din omgivning förväntar sig att du ska vara perfekt så släpp den onödiga pressen på dig själv.

Utbildning i självkännedom

Du kommer att behöva lära dig mycket ny kunskap på kort tid när du kliver in i ett chefskap för ny som chef. Det första du ska se till att lära dig under utbildning är människokunskap. Om du inte vet dina medarbetares behov, förstår deras strävan och kan tolka deras beteende kan du ju inte heller veta hur du ska kunna stötta dem. Och få dem alla att tillsammans arbeta mot ett och samma mål.

När du är ny som chef är det ditt ansvar att vara ärlig mot dig själv. Och komplettera med den kunskap du vet med dig att du behöver utöka. Att vara ny som chef är också att lära känna sig själv bättre. Och skaffa en ökad självkännedom om hur du som individ fungerar och tänker.

Ny som chef ser sina starka och svaga sidor

Självklart har du som är ny som chef inte den erfarenhet och kunskap som en mer erfaren chef har vilket kan skapa en viss osäkerhet. Men börja inte tvivla på dig själv och din förmåga att leda. Ditt chefskap kommer att visa dig sidor av dig själv du inte visste fanns vilket i början kan kännas förvirrande.

Det viktigaste för dig som är ny som chef är att du vågar se dina starka och svaga sidor. Och ta dem för vad de är och utveckla ditt ledarskap under utbildning samt dra lärdom av dessa. Att veta vem du är kommer att ge dig en trygghet i ditt ledarskap. Som också kommer göra dig till en tydligare och mer tillitsfull chef för dina medarbetare.

Chefsutbildning

Att vara ny som chef och gå en ledarskapsutbildning innebär en möjlighet för dig att skapa ett personligt ledarskap. Du tar dina kunskaper inom ledarskapsområdet till en ny nivå samtidigt som du främjar din ledarskapsutveckling. Du som precis tillträtt i en chefsposition kommer att ha mycket på din agenda, men måste redan från början sträva efter att aktivt lära dig om de områden som är absolut nödvändiga att ha kunskap om inom rollen som chef.

Kurs i arbetsrätt

Arbetsrätt är ett ämne som du måste ha en viss grund inom. Om du känner dig osäker är det klokt att gå en kurs i arbetsrätt för att vara säker på att du har aktuell kunskap. Även om du inte är ny som chef utan en mer erfaren är sådan typ av ledarskapsutbildning alltid lärorikt att gå. Ledarskapsutveckling är något som hela tiden bör vara i rörelse då ett ledarskap är en färskvara och lika levande som du. En ledarskapsutbildning i Stockholm, Göteborg eller i Malmö kan få dig att se ditt ledarskap i ett nytt ljus och hitta nya vägar och möjligheter.

Ny i rollen som chef går ledarskapsutbildning

Om du är ny i rollen som chef men redan har grundkunskaper inom området kan en ledarskapsutbildning vara ett bra alternativ. En utbildning eller kurs i arbetsrätt kan göra dig säkrare och mer trygg i rollen som chef. Under en utbildning får du också chansen att knyta kontakter med andra utbildningsdeltagare som kan vara i liknande sits som du själv.

Att lyckas etablera sig på arbetsplatsen

Att ha tillit till människor i din omgivning är en förutsättning, om du ska lyckas etablera dig på arbetsplatsen när du är ny som chef. Om du petar i det dina medarbetare gör och försöker kontrollera och granska deras arbete i sömmarna, så kommer det bara resultera i att de blir passiva och känner att inget de gör duger. Förutom att de omedvetet börjar slarva, då du ändå ”rättar” allting, är risken också att du jobbar ihjäl dig. Tro aldrig att du som är ny som chef är den som alltid vet bäst och som har mest koll.

En ledarskapsutbildning lär dig att coacha

Under en ledarskapsutbildning får du även kunskaper om coachande ledarskap och lär dig hur du gör för att skapa en vilja hos individerna att ta egna beslut. Du lär dig att du själv som chef omöjligt kan åstadkomma det som en hel grupp självständiga individer kan. Som chef måste du utgå ifrån att varje medarbetare gör det den ska och att de gör det så gott de kan. Coachning och coachande ledarskap gäller alltså. Bara för att de inte arbetar på det sätt du skulle gjort betyder inte det att resultatet blir sämre.

Utbildning i chefskap och i yrkesrollen

Lika behandling av människor i all ära men som ny som chef kan du inte utgå ifrån att alla i din omgivning fungerar på samma sätt. Alltför ofta antar vi att de runtomkring oss tänker och resonerar likadant som vi vilket inte alltför sällan ändå motbevisas. Visst, vi är alla människor av kött och blod men våra personliga egenskaper, utbildning och kvalitéer varierar och gör oss till de individer vi är.

Försöker du som är ny som chef att klämma in dina medarbetare i en och samma mall kommer flera av dessa garanterat att börja vantrivas. Risken är också att bara en synvinkel kommer till tals och att då samma misstag görs om och om igen.

Ny som chef utvecklar ett personligt ledarskap

När du är ny som chef kommer du aldrig någonsin att kunna ha svar på allt. Det du dock bör ha svar på är vad du står för. Vilka värderingar har du som människa? Värderingar inkluderar vad som har ett värde, det du tror är gott, viktigt eller oacceptabelt. Dessa värderingar parat med din utbildning kommer att ligga som grund för ditt personliga ledarskap och hur du kommer att agera inom detta.

Kommunikation i chefsrollen

I början av ditt chefskap är det inte ovanligt att du inte riktigt fått kläm på hur du ska kommunicera med din omgivning för att få ut ditt budskap. När du är ny som chef kanske du ibland upplever att du upprepar, förklarar och informerar om samma saker tills du blir hes i halsen. Men bara lugn. Lär dig enkla tips under din utbildning för att öka din kommunikativa förmåga så kommer din kommunikation med dina medarbetare att bli både tydligare i ett effektivt ledarskap.

Konflikter drabbar även ny som chef

En stor del av ditt jobb som chef och ledare är att ta tag i sådant som kanske kan kännas jobbigt och svårt. Det kan vara kniviga situationer, konfrontationer, konflikter, tuffa förhandlingar med mera. Istället för att titta åt ett annat håll eller gå därifrån är det nu din uppgift som ny som chef att göra ditt bästa för att lösa det du ställs inför.

Ledarskapsutbildning lär dig om konflikthantering

Att lära sig arbeta med effektiv konflikthantering ingår som en del av en ledarskapsutbildning. Konflikter på arbetsplatsen och konflikthantering är något du som är ny som chef inte kommer undan. Istället för att gå med ångest och ligga sömnlös om nätterna bör du skaffa dig kunskaper så att du enklare kan utvärdera situationen. Då ser du lättare vad du kan göra för att avhjälpa situationen. Kanske måste du lära dig att medla. Med detta sagt är det inte meningen att du ska styra i varje liten motsättning som uppstår bland dina medarbetare. Mycket kan de lösa helt själva, men ibland behöver du använda dina kunskaper om konflikthantering för att lösa upp knutarna.

Ny som chef och ledarskapskompetens

Som chef och ledare kan det någon gång under din karriär hända att du får känslan av att sitta fast. Du vet inte hur du ska ta dig vidare och känner att du hamnat i en återvändsgränd. Att arbeta med människor är aldrig enkelt. Åsikter blandas och reaktionen hos dina medarbetare kan vara helt olika. Att vara ny som chef handlar om att lära sig och få ledarskapskompetens i att bemöta olika människor och personligheter och med utbildning kommer du så småningom uppleva en skillnad.

Feedback och konstruktiv kritik i chefsrollen

Feedback och konstruktiv kritik är det som gör att vi människor utvecklas. Därför är återkoppling något du som är ny som chef måste kunna hantera. Dina medarbetare har ett behov av att bli bekräftade och sedda av dig. Det är av största vikt att du försöker att ta reda på så mycket som möjligt av det dina medarbetare faktiskt gör och sedan komma med feedback på detta, både positiv och negativ. Vare sig du är ny som chef eller mer erfaren i rollen kan du under utbildning lära dig mer om hur du framför kritik så att det inte skapar låsningar utan istället inspirerar till förbättringar.

Utbildning skapar nätverk för ny som chef

Chefskapet kan upplevas som ett jobb för en ensamvarg. Du som är ny som chef är inte själv om att känna dig ensam, det hör till jobbet. Just därför kan det vara bra om du skaffar dig en mentor som kan fungera som bollplank, speciellt då du är ny som chef.

Ledarskapsutbildning ger nya kontakter

Att gå en ledarskapsutbildning inom chef- och ledarskap är också ett bra sätt att skapa kontakt med människor i liknande situation som du själv och som du kan vända dig till med problem eller andra svårigheter som du stöter på i rollen. Bilda ett nätverk med några andra chefer och träffas med jämna mellanrum för att ventilera och diskutera kring era jobb och om ledarskap i förändring.

Utbildning i utvecklingssamtal

Många chefer drar sig för att hålla utvecklingssamtal. Det kan kännas konstlat och ovant när du är ny som chef men om du har tydliga riktlinjer och en plan för hur du ska gå tillväga blir det garanterat enklare och mer givande både för dig och medarbetaren. Något som är viktigt att komma ihåg, särskilt när du är ny som chef och inte så erfaren, är att ett utvecklingssamtal inte ska vara någon intervju utan en dialog mellan dig som chef och din medarbetare, allt enligt ledarskapspolicy.

Tips om gott ledarskap

Samtalet ska inkludera verksamheten och individen och syftar till att bygga en bro och stärka förtroendet er emellan. Det finns ett antal tips du kan lära dig under en utbildning om målinriktat ledarskap och medvetet ledarskap för hur ni får ut det mesta av er enskilda tid tillsammans.

Ny som chef i balanserad arbetsmiljö

Att vara ny som chef och ta rollen med en klackspark och tänka att saker och ting ordnar sig om du låter dem vara fungerar inte, menar ledarskapsexperter. Lika lite fungerar det att ta rollen på största blodiga allvar och jobba jämt utan rast eller ens en liten andningspaus. Som med allting annat handlar det om att hitta en hälsosam balans mellan jobb och tid samt utbildning för eftertanke och vila allt för att skapa en trivsam och balanserad arbetsmiljö.

Nyckeln till att trivas i chefsrollen

Nyckeln till att trivas i chefsrollen är att vara engagerad utan att för den skull ta jobbet personligt. Du måste kunna släppa loss samtidigt som du tar din chefsposition på allvar. Se också till att du gör Dina arbetsuppgifter och inte andras, att vara chef är ett yrke så ägna dig åt det som ingår inom din arbetsbeskrivning.

Ny som chef behöver ledarskapsutveckling

När du är ny som chef kan det kännas svårt att hitta denna balans men låt det ta lite tid, om du aktivt jobbar med din utbildning i din ledarskapsutveckling kommer många bitar att fall på plats av sig själva till slut.

Var stolt över ditt yrke som chef

När du är ny som chef kanske du först inte inser hur mycket du kan påverka din omgivning. Du har fått ett speciellt förtroende av din arbetsgivare där du verkligen kan göra skillnad. Du företräder härmed organisationen eller företaget och din uppgift är att utveckla verksamheten och dina medarbetare.

Att välja ”rätt” medarbetare

Detta är något att vara stolt över så känn att din roll har betydelse och det du gör är viktigt, även om du nu är ny som chef och inte riktigt har koll på allting ännu. Den vanligaste orsaken till varför anställda inte trivs på jobbet är just chefskapet. Se det därför också som din uppgift som chef att attrahera och bibehålla ”rätt” medarbetare.

Ny i chefsrollen

Att gå från medarbetare till chef är ingen lätt övergång. Som chef är du självklart fortfarande anställd och en medarbetare i företaget men i och med ditt chefskap är det mycket som förändras, både vad gäller dina arbetsuppgifter och relationen till din omgivning. När du är ny som chef kan det vara svårt att utan utbildning veta hur du ska förhålla dig till, kanske dina tidigare, kollegor.

Kvinna och ny som chef

Det är fortfarande övervägande antal män som sitter på chefsposter idag. Under 2000-talet har dock trenden för kvinnliga chefer varit positiv men ändå aningen svag. Av alla chefer i Sverige år 2011 var lite drygt en tredjedel kvinnor främst inom den offentliga sektorn. Från och med 1970-talet fram till idag har det kvinnliga könets deltagande på arbetsmarknaden över lag ökat markant.

När du är ny som chef, oberoende om du är kvinna eller man, måste ditt chefskap bygga på dig som person och din utbildning och inte vad omgivningen kanske förväntar sig av dig. Som kvinna kan detta upplevas svårare än för en man då många fortfarande lever på tron att det manliga könet har fler personliga egenskaper som är mer passande för ett chefskap.

Utbildning i nordiskt och svenskt ledarskap

Intresset för att forska om chefer och ledarskap är enormt stort. Drömmen om att utveckla ett instrument som skapar den optimala ledaren och dess ledarskap är fortfarande i allra högsta grad aktuell. På senare tid talas det en hel del om nordiskt och svenskt ledarskap, även internationellt. Vårt nordiska ledarskap har genom undersökningar och studier visat sig präglas av högt ledarskapsindex som ärlighet, inkluderande och en öppenhet bland medarbetarna.

Kvinnligt ledarskap

Det kan vara enormt stor skillnad mellan kvinnligt ledarskap inom olika länder och kulturer. När du är ny som chef kommer du snart att under din utbildning bli varse om de kulturkrockar som kan uppstå på arbetsplatsen i och med den ökade globaliseringen.

Ny som chef kan fastna i administration

Den strävan som finns i vårt samhälle efter det perfekta ledarskapet gör att det blir allt tuffare att vara chef. Omgivningens förväntningar på det goda chef- och ledarskapet stämmer dåligt överens med de villkor och krav som en chef möter inom organisationer med flera maktskikt. När du är ny som chef kommer du upptäcka att stor del av ditt chefskap består av administrativa sysslor.

Ny som chef kan hamna i chefsfällan

Synen på ett chefskap idag och chefens roll har ändrats. Medarbetarna tror inte längre att chefen är den som sitter på alla svaren och kan i större utsträckning även ifrågasätta dennes kunskaper. Dock ställs alltför ofta orimliga krav på en chef vad gäller arbetsbörda och innehåll. Magnus Dalsvall, som har mångårig erfarenhet som personalchef på bland annat SAS samt numera driver företaget HR-akuten, tycker inte att det är särskilt konstigt att många drar sig från att träda in i rollen att vara ny som chef. Dalsvall menar att chefen har blivit lite av en administrativ ”slasktratt” då allt från beslut i frågor om ekonomi, HR, utbildning, IT och kommunikation hamnar på chefens skrivbord.

Chefsutveckling och utbildning

När du är ny som chef är det mycket nytt du ska lära dig. Med tiden kommer du att få mer erfarenhet och kunskap om vad det innebär att utöva ett chefskap. Vissa saker kommer antagligen till slut att gå på rutin men med ett chef- och ledarskap finns där alltid nya saker att lära sig.

Att som ny som chef eller ledare påstå att man är ”klar” grundar sig enbart i lathet och kommer inte göra dig långvarig i rollen. Chefsutveckling och permanent utbildning är oerhört viktigt både för dig som person, för dina medarbetare och för verksamheten.

Mental ledarskapsträning är alltid nyttigt

Bland det första du bör göra som ny som chef är att skapa en målsättning. Det handlar om vad du vill med ditt chefskap och vad som förväntas av dig. Ett bra sätt är att använda affirmationer, positiva fraser i syfte att förbättra sin livssituation, som handlar om hur du vill vara som ledare, hur du vill vara mot dina medarbetare och hur du ser dig själv som individ. Detta är ett sätt att stärka din självkänsla inom chefskapet och snabbare kunna agera enligt den målbild du ser framför dig. Mental ledarskapsträning under utbildning är alltid nyttigt och kommer att hjälpa dig i ditt ledarskap.

Chefsutveckling för ny som chef

Personligt ledarskap är precis som det låter, personligt. Det finns ingen utstakad väg för hur du som chef ska gå tillväga för att bli en bra ledare. För nyblivna chefer kan området kännas gigantiskt och det är sant. Ledarskap för nya chefer är oerhört brett och upplevs på många olika sätt av olika personer beroende på vilka erfarenheter man har sedan tidigare. Men det finns ledstjärnor, utbildning, riktmärken du kan gå efter som ändå leder dig på god väg mot att kunna lyckas i rollen om du är villig att jobba för det. Nyckelorden är chefsutveckling för hållbart ledarskap.

Ditt jobb som chef

Att vara självisk som ny chef är inte att rekommendera. När du är ny chef på jobbet ska du ha detta i åtanke i allt du gör. Det är lätt hänt att som chef först gratulera sin medarbetare för en prestation eller genomförd utbildning för att sedan gå över till att prata om sin egen del i det hela. Det är vid sådana tillfällen du ska komma på dig själv och då ta ett steg tillbaka.

Ditt jobb som ny chef är att framhäva dina medarbetare, inte ta åt dig äran för deras framgång. En ödmjuk chef kommer ändå så småningom att få sitt erkännande. Kort och gott, om du hjälper dina medarbetare att lyckas kommer även du att lyckas.

Utbildning Ny som chef

Du är ny som chef nu, oerfaren och villig att lära av de som kan. Men med tiden kommer du att bli den erfarna och den som omgivningen ser upp till. Glöm då inte din bakgrund, vad du har gjort tidigare i livet och vad som krävdes av dig för att ta dig dit du är idag. Behandla människor i din närhet väl, för tro aldrig att det inte kommer att slå tillbaka på dig själv om du inte gör det.

Ny som chef på basutbildning

När du är ny som chef behöver du ta dig tid att fundera över vad för slags chef du vill och behöver vara. Det finns olika typer av roller och ledarstilar och olika typer av verksamheter behöver olika typer av ledarskap. Ingen verksamhet är den andra lik. Idag finns det ett stort utbud av utbildningar där man kan träna sig på nyttiga ledarskapstekniker och lära sig om olika typer av chefsroller.

Fördjupad vidareutbildning för nybliven chef

När du är ny som chef kan du behöva utbildning som stöd till din utveckling av den personliga chefsrollen. Det kan ibland vara svårt att få tid att avsätta för utbildningar och ibland finns inte vidareutbildning inte nära tillhands. Det finns kompetensutveckling och ledarutveckling med ledarutbildning och fördjupad ämnesutbildning för nybliven chef på flertalet orter runt om Sverige, i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Chefskap med nya utmaningar

Det kan nämligen vara lätt att tappa bort sig själv och sin drivkraft bland alla svåra beslut och krav som finns när du är ny som chef. Att få andrum och perspektiv på jobbet när du är ny som chef är nästan en nödvändighet för att orka hålla intresset uppe i längden. I och med ditt chefskap kommer du tvingas att gå ut på ibland okänd mark och möta nya utmaningar.

Ny som chef bygger upp ett nytt förtroende

Du som är ny som chef kan till en början stöta på motstånd. I och med din nya roll har du gått från att vara en bland medarbetarna till att ha befogenheter som direkt påverkar gruppens medlemmar. Det är du som sätter lönerna och fördelar arbetsuppgifterna. Allt som händer och sker på arbetsplatsen har du nu som uppgift att värdera och besluta kring.

När du är ny som chef ska du försöka bygga upp ett nytt förtroende hos dina kollegor och medarbetare. Det är en övergående fas att medarbetarna motsätter dina idéer och förslag på ändringar i början. De är ännu inte vana vid din ökade bestämmanderätt och vet inte riktigt var de har dig.

Chefsutbildning för ny som chef

Genom utbildning kan du skaffa dig en god grund att stå på. En ledarskapsutbildning kommer att ge dig den kunskap och kompetens i svenskt ledarskap och affärsmannaskap som du behöver för att få en bra start i företaget. Utbildning kan ge dig som är ny som chef det självförtroende som krävs för att kunna skapa en stabil grund för hela teamet. Hjärtum Utbildning har chefsutbildningar för dig som är ny som chef. Dessa utbildningar finns att tillgå i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Utbildning för ny som chef

Som ny som chef måste man pröva sig fram för att hitta strategier och den chefsroll som passar för verksamheten. Genom en bra utbildning lär du dig att få alla att dra åt samma håll och hur du kan skapa situationer som gör att alla kan prestera sitt bästa. När du är ny som chef är det viktigt att kunna kommunicera effektivt och skapa en dialog som fungerar. Gå därför på chefsutbildning som hålls i Stockholm, Malmö och Göteborg. Dessa kurser ger dig metoder och verktyg som förenklar din dagliga planering och rätt förutsättningar för ökad arbetsglädje när du nu är ny som chef.