Personligt ledarskap

Ledarskapsutbildning lär dig om personligt ledarskap

Ledarskapsutbildningen lägger grunden för ett personligt ledarskapPersonligt ledarskap är en viktig del av en ledarskapsutbildning. Utbildningen startar ofta med att du får göra en inre resa, för att komma fram till vem du är som ledare. Det handlar om att hitta ett inre ledarskap i oss själva. För att kunna leda andra måste du nämligen kunna leda dig själv. När lärt känna vem du är och vad du vill förstår du också dina reaktioner. Med kunskaper om dig och ditt personliga ledarskap kan du påverka ditt agerande. Först då kan du också leda andra på ett effektivt sätt.

Personligt ledarskap bygger på ansvar och tillit

När du är utbildad genom en utbildning för ledare har du fått kunskaper om dig själv och ditt personliga sätt att leda. Att du har fått denna kunskapsbas på plats är viktigt för ditt framtida ledarskap. När du leder andra visar du dem nämligen inte bara vägen. Det är ofta också du som hittar vägen och stakar ut den. Att leda innebär att du påverkar andras beteenden och inställningar. Ditt personliga ledarskap bygger på ansvar och tillit till dig själv. Om du ska klara av att hantera relationerna mellan dig och dem du leder behöver du lära dig att förstå dig själv. Genom utbildning får du möjlighet att komma till självinsikt och lägga grunden för en god självkänsla.

Jim Clemmer har skrivit om personligt ledarskap

Det finns gott om ledarskapsutbildning som tar upp de här med att ditt personliga ledarskap. Under utbildningen kan du få många tips på vägen om hur du utvecklar ett personligt ledarskap och därigenom även utvecklar dig som person. Bland annat får du tips om olika böcker inom området. Ibland använder vi även böcker som dokumentation under utbildningen. Ledarskapsexperten Jim Clemmer är en av dem som har skrivit om personligt ledarskap. Han tar bland annat upp vikten av att ta personligt ansvar för de egna besluten och att vara sann mot sig själv och andra. Han talar också om hur viktigt det är att vi väljer att fokusera på möjligheter istället för problem. Den som snabbast kommer över misslyckanden och lär sig av sina misstag är den som har störst chans att bli framgångsrik.

Lär dig ställa rätt frågor till dig själv

Om konsten att ställa de rätta frågorna till sig själv handlar en del av en ledarskapsutbildning. En av lärdomarna från utbildningen är nämligen att det finns åtminstone tre kritiska frågor som utgör kärnan av vem du är. Dessa frågor är: Vart är jag på väg? Vad tror jag på? Varför finns jag till? Svaren på dessa frågor mynnar ut i vilken din vision, dina principer och dina värderingar är. Du kommer även fram till vad som är ditt syfte som ledare och vilka dina mål är. Tillsammans med utbildningsledaren lägger du sedan in svaren i din personliga utvecklingsplan. Denna tar du med från utbildningen och fortsätter att jobba vidare från.

Förbered för förändring genom ledarskapsutbildning

För ett framgångsrikt personligt ledarskap behöver du väcka ditt engagemang. En ledarskapsutbildning blir en del av din personliga utveckling, där du kommer fram till vad som driver dig. Du behöver hitta dina incitament för att vilja leda dina medarbetare. Du behöver även lära dig att använda olika ledningsverktyg som hjälper dig att mobilisera dina medarbetare i rätt riktning. Som ledare behöver du vara beredd på plötslig förändring och snabbt sätta in rätt metoder för att hitta i det nya landskapet. En utbildning i ledarskap gör dig mentalt förberedd på att förändring är en naturlig del av ett ledarskap. Detta sätt att tänka gör att du kan hantera förändringar på ett smidigt sätt.

Redskap för personligt ledarskap är sju vanor

Med hjälp av handfasta redskap som du får under en ledarskapsutbildning kan du underhålla ditt personliga ledarskap. Ett sådant redskap du kan få lära dig om är de sju principer som ledarskapsexpert en Stephen Covey har satt upp. Eller snarare handlar det om sju goda vanor. De första tre vanorna fokuserar på individen. Den första vanan handlar om att vara förutseende, genom att ta ansvar för sina handlingar och skapa kontroll genom medvetna val. Den andra vanan handlar om att göra sig en bild av det man vill uppnå, när man ska börja genomföra något. Den tredje vanan är att börja med det viktigaste och göra småsakerna emellanåt. På så vis får man mer gjort, och framför allt mer meningsfullt gjort. En utbildning i ledarskap kan öka dina kunskaper om dessa vanor och även andra metoder som bistår ledaren i att få saker och ting gjorda.

Öka dina kunskaper om individens interaktion

En ledarskapsutbildning kan gå vidare och även ta upp nästa tre vanor. Dessa goda vanor i ett personligt ledarskap rör individens interaktion med andra. Du får titta närmare på den fjärde goda vanan, vilken handlar om att hela tiden leta ömsesidiga fördelar. Detta eftersom vinna-vinna-lösningar är det som är mest hållbart i längden. För att lyckas med den fjärde vanan behöver man använda sig av den femte: att lyssna och försöka förstå motparten innan man själv formulerar sin ståndpunkt. Detta skapar även förutsättningarna för den sjätte vanan. Du lär dig här om vikten av att söka synergier, eftersom man med samarbete kan nå mycket längre än vad en ensam person eller organisation kan göra.

Ledarskapsutbildning om förbättring

För att avsluta metoderna med vanorna kan en ledarskapsutbildning slutligen visa på vikten av ständig förbättring. Den sjunde goda vanan anknyter till det Jim Clemmer tar upp, nämligen att man ständigt ska arbeta med att förbättra sig och utveckla sig. Denna vana innebär också att man ständigt använder sig av och förstärker de första sex vanorna. Att gå en utbildning i ledarskap är ett exempel på hur ledaren kan fortsätta att förbättra sig och hålla sin utveckling levande. Genom att göra en utbildningsplan blir det lätt att följa sin egen utveckling och se till att alla viktiga ledarskapsområden täcks in.