Personligt ledarskap

Personligt ledarskap och vårt inre ledarskap

Personligt ledarskap startar med ett inre ledarskap i oss själva. För att kunna leda andra måste du kunna leda dig själv. När du vet vem du är och vad du vill förstår du dina reaktioner. Och kan påverka ditt agerande. Först då kan du också leda andra effektivt.

Personligt ledarskap bygger på ansvar och tillit

När du leder andra inte bara visar du dem vägen. Det är ofta också du som hittar vägen och stakar ut den. Att leda innebär att du påverkar andras beteenden och inställningar. Och personligt ledarskap bygger på ansvar och tillit. Om du ska klara av att hantera relationerna mellan dem du leder behöver du ha självinsikt och god självkänsla.

Jim Clemmer är en som har skrivit om personligt ledarskap

Det finns många tips på vägen om hur man utvecklar ett personligt ledarskap och därigenom även utvecklar sig som person. Ledarskapsexpert Jim Clemmer är en av dem som har skrivit om personligt ledarskap. Och han tar bland annat upp vikten av att ta personligt ansvar för de egna besluten och att vara sann mot sig själv och andra. Han talar också om hur viktigt det är att vi väjer att fokusera på möjligheter istället för problem. Den som snabbast kommer över misslyckanden och lär sig av sina misstag är den som har störst chans att bli framgångsrik.

Jim Clemmer ställer även upp tre kritiska frågor som utgör kärnan av vem du är: Vart är jag på väg? Vad tror jag på? Varför finns jag till? Eller uttryckt på ett annat sätt: din vision, dina principer och värderingar och ditt syfte eller mål.

Framgångsrikt personligt ledarskap

För ett framgångsrikt personligt ledarskap behöver du väcka ditt engagemang och lyckas mobilisera dina medarbetare. Du behöver också vara beredd på att ständigt utvecklas och att avsätta tid för reflektion.

Redskap för personligt ledarskap är sju vanor

Ett handfast redskap för personligt ledarskap är de sju principer som ledarskapsexpert Stephen Covey har satt upp. Eller kanske snarare sju goda vanor. De första tre vanorna fokuserar på individen: den första vanan handlar om att vara förutseende genom att ta ansvar för sina handlingar och skapa kontroll genom medvetna val. Den andra vanan handlar om att göra sig en bild av det man vill uppnå när man ska börja genomföra något. Den tredje vanan är att börja med det viktigaste och göra småsakerna emellanåt – på så vis får man mer gjort, och framför allt mer meningsfullt gjort.

Personligt ledarskap rör individens interaktion

De tre nästa goda vanorna i ett personligt ledarskap rör individens interaktion med andra: den fjärde goda vanan handlar om att hela tiden leta ömsesidiga fördelar eftersom vinna-vinna-lösningar är det som är hållbarast i längden. För att lyckas med den fjärde vanan behöver man använda sig av den femte: att lyssna och försöka förstå motparten innan man själv formulerar sin ståndpunkt. Detta skapar även förutsättningarna för den sjätte vanan som är att söka synergier. Eftersom man med samarbete kan nå mycket längre än vad en ensam person eller organisation kan göra.

Att ständigt arbeta med att förbättra sig och utveckla sig

Den sjunde goda vanan anknyter till det Jim Clemmer tar upp, att man ständigt ska arbeta med att förbättra sig och utveckla sig. Denna vana innebär också att man ständigt använder sig av och förstärker de första sex vanorna.

Personligt ledarskap Kommunikativt ledarskap chefskap

Personligt ledarskap