Ledarskap

Ledarskap är en profession

Lär dig om ledarskap under en ledarskapsutbildningLedarskap – att leda utan att vara chef. Att vara ledare innebär att man vägleder, coachar, samarbetar, pratar, lyssnar och mycket mer. Man är i konstant samverkan med andra människor. Till viss del kan ditt ledarskap vara utbildande för din omgivning. De stöter på problem, du visar vägen. De ska nå ett mål, du talar om hur. Men för att din kunskap inte ska sina gentemot din personal bör du hela tiden utbilda dig själv. Ligg alltid steget före. Så även om du är en erfaren ledare eller ledare men inte chef, skadar det inte att gå en utbildning för ledare.

Leda människor genom ledarskap

Olika ledarskapsstilar innebär att det finns mer än ett sätt att leda människor, man kan ha olika sätt att närma sig problem, olika sätt att prata med olika människor. Är din målgrupp alltid densamma? Är du fullärd inom dem och dess pedagogik? Förmodligen inte. Du kan även ta knep från andra sätt att leda och coacha för att använda på ditt fält. Inte minst för dig som är ledare men inte chef.

Leda utan att vara chef

Är du kreativ kan du leda utan att vara chef och använda ledarskap från idrottssammanhang, fotbollens ledarskap, eller inom den politiska arenan, typ makt och känsla eller etik och moral. Vill du inte krångla till det så kan du låta någon annan ge dig de bästa knepen i ledarskap och roller som alltid kan användas. Ett företag som kan hjälpa dig som ledare med detta är Hjärtum Utbildning. De har mångårig erfarenhet från olika typer av ledarskap och kan de dig råd att hitta nya perspektiv och infallsvinklar.

Det fantastiska är gott ledarskap

De flesta tycker om att gå en utbildning är kul. Man får träffa nya människor, en chans att variera sin vardag och man lär sig en massa spännande saker. En del kunskap förfinas och uppdateras medan annan kunskap repeteras. Det fantastiska med ledarskap genom att leda utan att vara chef är att det alltid kan komma till användning både i arbetslivet och i privatlivet. Du kan applicera det på dina barn i din uppfostran, även där är det viktigt att ha verktyg för att kunna hantera konflikter och andra problem väl. Även som förälder måste man ligga steget före. Ledarskap i klassrummet och ledarskap i familjen är viktigt. Många är ledare men inte chef i vardagen.

Att leda och bygga team

Ledarskap innebär många olika saker, bland annat leda utan att vara chef och att bygga team. Ett team är en sammansättning av olika personer som tillsammans med sina färdigheter ska arbeta fram ett förslag eller en lösning. På något sätt ska det i vilket fall som helst vara positivt för verksamheten. Men för att teamet ska vara så bra som möjligt finns det många saker som måste tas hänsyn till.

Professionellt ledarskap

Ledarskapsutbildning, kompetens och färdigheter. Vad kan de olika individerna tillföra? Vilka svagheter måste kompenseras upp? Hur avgör du vilka styrkor som ska lyftas upp? Hur ska de balansera samspel och ledarskap inom gruppen? Det är mycket att tänka på som ledare när man ska bygga team. Men inte bara professionellt utan även när det gäller att leda utan att vara chef. Alltid när man har att göra med människor måste man ta hänsyn till deras välmående och personkemi. I vissa fall kan en persons engagemang väga tyngre än dess färdigheter.

Din magkänsla i att leda utan att vara chef

Hur ska du som ledare välja vilka kvalitéer som ska prioriteras? Våga tala med personalen och låt dem få säga sitt, de är ju trots allt en viktig del av teamet. Det gäller att du lyssnar på din magkänsla, är lyhörd gentemot individerna men du måste också vara beredd att ändra din ståndpunkt om det visade sig att du hade fel. Då kan du vara säker på att du kommer att skapa ett bra team, även om det handlar om att leda besvärliga människor och att leda utan att vara chef.

Ledarskapsjippo!

Att bygga team är inte bara en ledarskapsgrej som du sedan kan lägga bakom dig. Så länge teamet är verksamt så gäller det för dig att underhålla, berömma och vägleda. Självfallet måste du ge konstruktiv kritik och komma med lösningar om det dyker upp problem. I ett tryggt ledarskap måste du fungera som en mentor. Detta är ingenting alla tar för givet så kom ihåg att vara tydlig i kommunikationen. Berätta för dem att du finns där som ett bollplank även om du är ledare men inte chef.

Visa ledarskap under medarbetarsamtal

Ledarskap är att utveckla. Det är alltid mycket som händer i ett företag, människor som kommer och går, de förändras, de påverkas av sitt privatliv och så vidare. Detta i sin tur påverkar arbetsresultatet. Är personalen erfaren, självgående och välmående? Självklart kan inte alla alltid vara det. Men som chef och ledare kan man använda sitt ledarskap till att leda dem i rätt riktning och leda utan att vara chef.

Ledare men inte chef för medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal är en superbra metod om den används på rätt sätt. Först och främst måste du som ledare veta hur du ska gå tillväga för att mötet ska bli så bra som möjligt. Läs mer om Gott ledarskap i medarbetarsamtal. Din personal måste vara trygg i din närvaro för att vara hundra procent mottaglig för din rådgivning och dina förslag.

Återkoppla medarbetarsamtalet

Glöm inte att följa upp de medarbetarsamtal som ni har, det är viktigt för att de ska fylla någon funktion över huvud taget. Vilka förbättringar har gjorts från båda parters sidor? Det är superviktigt att du som ledare men inte chef har hållit dina löften för att bibehålla din trovärdighet. Använd ditt ledarskap på ett pedagogiskt sätt men kom alltid ihåg att vara lagom personlig och mänsklig rollen som ledare men inte chef. Kommunikationen måste ske åt alla håll för att den ska bli givande i att leda utan att vara chef. Kom ihåg att skämta och skratta, förlåta misstag och så vidare. Vi vill alla jobba med människor, inte med robotar. Och en medmänsklig sida förstärker tryggheten er emellan.

Vad säger ledarskapsexperten?

Varje ledarskapsexpert menar att ju starkare personkemi, desto bättre medarbetarsamtal. Allt handlar om balans, så glöm inte huvudsyftet till varför ni avsatte tid för detta. Var noga med att alla får ha samtal, välj om ni ska ha det enskilt eller i grupp. I vissa situationer kanske ni vill ha både och, beroende på situation. Du kan vara säker på att väl utförda medarbetarsamtal är givande för företagets vinstintresse. Som sagt, ditt ledarskap är grundläggande. Använd dina färdigheter och gör det bästa du kan som chef och som ledare men inte chef. Alla kommer att vinna på det samt utvecklas. En fantastisk grej helt enkelt!

Kunskap och kurser – vilken djungel!

Kunskapsinhämtning är något vi gör mer eller mindre varje dag. Genom skola, utbildningar, tv, radio, internet, sociala medier och så vidare. Oavsett om det är från vänner eller bekanta, skola eller myndighet så är faktum så att all kunskap kan komma till nytta någon gång i livet. Viss kunskap kanske är för nöjes skull medan annan är nödvändig för karriären eller liknande. Att gå kurser för att förbättra sitt ledarskap är inte bara utvecklande och roligt, utan det är också strategiskt. För även om du ska leda utan att vara chef och om man tycker sig vara självkritisk samt begåvad inom ämnet så finns det alltid något nytt att lära sig, någon detalj kan alltid förbättras.

Investera i dig själv som ledare

Vadå investera i dig själv? Vad menar jag med att det är strategiskt att gå kurser i ledarskap? Rent krasst kan man säga att en bra ledare, inspirerar och höjer den personal som producerar det arbete som i slutändan ska generera i vinst. Att investera i sig själv som ledare är därför en bra grund för ett stabilt företag. Läs gärna om ledarskap för arbetsledare eller att leda utan att vara chef. Det är som dom säger, man kan inte sätta på taket förrän man lagt golv och byggt väggar. Vill du ha ett framgångsrikt företag måste du därför vara noggrann med grunden. Alla detaljer är viktiga, läs gärna ledarskapsböcker.

Djungel av ledarskapstekniker!

Det är ett hasardspel när man skall välja rätt i denna djungel av ledarskapstekniker? Det finns coachande ledarskap, kommunikativt ledarskap, pedagogiskt ledarskap. Det finns kurser som behandlar viktiga bitar inom ledarskap, såsom bygga team  och konflikthantering. Drömmen vore att ta lärdom från alla de olika typerna och sedan skapa sin egen variant. Välja ut godbitarna helt enkelt. Har du rätt motivation så är det möjligt att gå alla kurser du vill. Du är den enda som begränsar dig själv i slutändan. Men om du känner att din tid måste användas försiktigt, då är mitt bästa förslag att du går in på ett utbildningscenters hemsida och läser på lite om de olika alternativen för att sedan välja det som tilltalar dig mest. Varför inte gå en ledarskapskurs i att leda multikulturella arbetsgrupper eller i att leda utan att vara chef!

Arbetsrätt för vem?

Det är många typer av arbetspositioner som kräver ett kunnigt ledarskap. Men vilken kunskap måste du ha i din nuvarande position när det kommer till olika avtal, till exempel om uppsägning och olika anställningsformer? Flera processer kommer att underlättas om du slipper hyra in en tredje part med dessa kunskaper.

”Sist in, först-ut – regeln”

”Sist in, först-ut – regeln” kanske är något du känner igen. Det kanske är något du funderat mycket kring och känner är tilltalande rent logiskt. Men får du göra så? Vem måste du ta hänsyn till och varför i svårare situationer? Det är vid ekonomiska kriser, inför varsel och så vidare som ditt ledarskap verkligen sätts på prov. De anställda måste kunna lita på dina kunskaper och beslut. Vid en eventuell granskning av dina beslut ska du inte behöva oroa dig, utan lugnt kunna slappna av och vara trygg i att du har handlat helt enligt lagarna. Om fallet skulle vara så, då vet vi att du kan din arbetsrätt.

Drogtester och diskriminering – arbetsrätt för ledare

Även drogtester och diskriminering är något som faller inom detta tema vilket påvisar hur bred arbetsrätten är. Det är inte lätt att sätta sig in i allt detta (och mycket mer!) på egen hand och att hyra in en jurist varje gång frågor av denna typ behöver svar är inte ekonomiskt försvarbart. Däremot skulle det passa sig att som är ledare men inte chef att gå en utbildning i arbetsrätt. Där får du chansen att utveckla ditt ledarskap inom den juridiska biten. Denna typ av kompetens är användbar i alla möjliga typer av sammanhang även om du skulle byta karriärbana helt. Vi rekommenderar att du letar efter ett utbildningscenter som har en företagsanpassad utbildning i detta område eftersom det är så pass brett. Då är det bättre att specificera sig i sina önskemål om vad man vill lära sig.

Ny som chef? Utbilda dig i ledarskap idag!

Grattis, grattis! Jag hörde att du numera är ny som chef. Hur känns det? Jag hoppas att du är stolt över dig själv. Det borde du vara. Hur förbereder du dig nu för att komma in i arbetet på ett sådant bra sätt som möjligt? Jag antar att du har stenkoll på marknaden och vad den efterfrågar. Du vet hur ditt företag ska gå tillväga för att nå oanade vinster. Men har du koll på personalen? Känner ni varandra sen tidigare eller är det bara nya ansikten? Hur vill du uppfattas och hur ska du gå tillväga för att vinna deras förtroende? Jag kan garantera dig, att nittio procent hänger på ditt ledarskap. Du kan läsa mer om ledarskap och om att leda utan att vara chef på följande sidor: ledarskap för ny chef, ledarskap för nya chefer, ledarskap för nybliven chef och ledarskap för nyblivna chefer.

Ny som ledare och chef

Visa ansvar direkt, det imponerar på alla. Att vara nybliven chef innebär att du måste ta ansvar över din personal. Du måste se till att de trivs, att de förstår sina uppgifter och varför vissa saker ibland måste förändras. Det hänger på dig att ni har medarbetarsamtal som känns givande för båda parter samt att de följs upp. Löften du ger, måste du hålla, annars kommer ditt förtroende försvinna och ingen kommer att lita på dig och ditt ledarskap. Det är hårda bud, men sanningen kan vara brutal. Men nu med sanningen framför dig hoppas jag du känner att om du inte redan har detta under kontroll, så är du beredd att göra något åt saken. Rekommenderas att du går kursen ledare men inte chef.

Utveckla ditt ledarskap

Smart lösning är att gå en chefsutbildning där du får chansen som ledare att chefsutveckla ditt ledarskap. Den bör vara av hög kvalité och för att du ska känna att det är väl investerade pengar; välj ett utbildningscenter som har många år i branschen. Det händer ofta att chefsnykomlingar möts med skepsis så därför bör du förbereda dig på bästa sätt! Var den mest kompetenta och väl förberedda du kan vara första dagen som du kommer till kontoret som nybliven chef.

Att lära sig bra tekniker om ledarskap

Har du studerat länge eller jobbat hårt och verkligen satsat på din karriär? Bra jobbat, oavsett inriktning så mår människan bra av att uppnå sina mål. Utbildning och erfarenhet ger mycket, men att lära sig bra tekniker om ledarskap det är inte alltid en självklarhet leda utan att vara chef trots att det är en av nycklarna till framgång när du är ny som chef. Varför är det så viktigt att lära sig detta frågar sig många? Det viktigaste är väl att veta vilket jobb som ska göras?

Motivation, tydliga riktlinjer och konstruktiv feedback

Är det idag lätt att vara ledare och att leda utan att vara chef? Nej, det är inte riktigt så enkelt när man har med människor att göra. För att prestera så bra som möjligt på vår arbetsplats så behöver vi motivation, tydliga riktlinjer och konstruktiv feedback. Och även om vi är trygga i till exempel vårt sätt att ge feedback så är det inte säkert att den metoden kan tas av alla i din omgivning.

Eftersom alla är olika behöver vi kunna anpassa vår stil för olika individer för att minimera risken för missförstånd. Allt vi vill ha är bästa möjliga resultat. Att vara ny som chef och ledare innebär ofta att man inte känner sina medarbetare särskilt väl. Det kan försvåra processen när man ska arbeta med teambuilding och liknande. Har man då gedigna kunskaper inom ledarskap så har man gett sig själv ett försprång för situationer som dessa.

Bra ledare bli ofta en förebild

Att leda leda utan att vara chef. Arbetar du som ledare men inte chef? Kanske inom någon idrottsorganisation eller inom ditt företag? Att vara en ledare är ett större ansvar än vad man kan tro. En bra ledare bli ofta en förebild, någon som får hantera frågor som denne har utbildning för men också andra frågor. Inte sällan kan det bli ganska privat, något som sägs i förtroende just för att ledaren har blivit en förebild. Ledarskap är något naturligt i våra miljöer, det syns redan bland barnen på dagis, bland olika umgängen, på stora företag samt på politiska organisationer. Även i jämlika samarbeten kommer man inte undan det faktum att någon eller några måste ta en ledande roll.

Vem avgör din ledarkompetens?

Vem avgör om man är en bra ledare eller inte? Det är givetvis upp till var och en. Man bör ha i åtanke att människor upplever saker och ting olika, ofta beroende på vad de har i bagaget. Men du borde kunna rannsaka dig själv och känna med gott samvete att du är en bra ledare, det är en bra start. Sedan är det såklart upp till dem du leder, oavsett om det är din personal eller ett idrottslag. Att vara ledare men inte chef, innebär ofta att man har ansvar över själva gruppen. Ett sunt ledarskap är i fokus när du skall leda utan att vara chef och målsättningen behöver inte alltid vara i vinstsyfte.

Alltid möjligt att förbättra i sitt ledarskap

Oavsett om du har många års erfarenhet av att vara ledare men inte chef, eller om du är nybörjare så finns det alltid saker att förbättra i sitt ledarskap. Ta dig i kragen och gå den utbildningen leda utan att vara chef som skulle lyfta dig från bättre till bäst. Varför nöja sig? Personlig utveckling är bland den bästa presenten du kan ge dig. Och i ett fält du brinner för och tillbringar mycket tid känns det mest logiskt att börja.

Konflikthantering

Vad kännetecknar en väl utförd konflikthantering? Hur vet man att man har misslyckats med det? Hur kan ett medvetet ledarskap och när du skall leda utan att vara chef hjälpa dig i krävande situationer där konflikter uppstår? Det är några av frågorna som ska besvaras här.

Mindre konflikter vid bra ledarskap

En misslyckad konflikthantering resulterar i bråk, osämja eller att minst en av parterna är missnöjda. Det är särskilt dåligt om en anställd upprepade gånger känner sig överkörd och inte lyssnad på av sin chef. Som chef och ledare är ditt ledarskap grundläggande för hur samarbetet er emellan kommer att fortlöpa, även om alla har ett ansvar som medmänniska och kollega så har du den yttersta skyldigheten över stämningen på kontoret.

Konflikthantering för ledare men inte chef

Vad som då visar på att pågående konflikthantering har gått bra är om samtalet skedde i en respektfull ton. Parterna visade på ödmjukhet och en vilja att förstå den andre även om det kanske inte var så lätt. Ni ska ha skiljts åt som vänner, förhoppningsvis med nya perspektiv på saker och ting. Om den ena parten fick sin vilja fram så ska den andre kunnat ha följt resonemanget så pass väl att kunna godkänna den vändningen av samtalet. Det är även viktigt att förstå att man även som vänner eller goda kollegor ledare men inte chef kan ha delade meningar och åsikter utan att det ska skapa problem. Konflikthantering lämpar sig väl som företagsintern utbildning.

Medvetet ledarskap

Försök att utveckla ett medvetet ledarskap som hjälper dig i denna konfliktdjungel. Du kan vara trygg i din position och använda särskilda strategier och tankesätt för att antingen leda utan att vara chef eller leda andra i deras konflikthantering eller dig själv när du väl hamnar där. Det kan likaväl vara så att en konflikt uppstår mellan företag och kund och då är det inte bara skönt utan även lönsamt att ha kött på benen inom detta område. Givetvis är detta något som kommer att komma till användning i det privata livet också.

Ledare Ny som chef