Ledarkurs

Ledarkurs för icke chefer

Ledarkurs i ledarskap

Alla är inte chefer som leder

Ledarskap och chefskap är två olika begrepp som det alltför ofta sätts ett likhetstecken emellan. I början av en ledarkurs är detta bland det första du som deltagare får reflektera över. Det är största vikt att du är införstådd med vad de olika rollerna innebär och den eventuella gräns som går mellan dem.

Dagens kompetensutveckling för ledare och chefer ser dock allt oftare på ledarskapet i ett större sammanhang. Detta gör att positionerna kommer närmre och närmre varandra. Idag är det till exempel vanligt att någon blir utsedd som ledare utan att behöva axla den formella rollen som chef. I detta fall ger en ledarskapsutbildning för icke chefer den optimala starten på ditt nya yrke.

Ledarskapsutbildning för icke chefer

För att på tydligast sätt förklara skillnaden mellan ett ledarskap och ett chefskap kan man säga att chefen har en mer formell roll där du som medarbetare måste följa. En ledare däremot behöver inte nödvändigtvis formellt ha utsetts till just ledare. Detta kan istället vara en person med de ”rätta” ledaregenskaperna, som gör att omgivningen aktivt istället väljer att följa. En ledarskapsutbildning för icke chefer är då ett perfekt alternativ för dig som ska bli eller redan idag är verksam ledare. Den passar även för dig som har ett intresse av området i stort och vill lära dig mer om konsten att leda.

Syftet med en ledarkurs

Den tidigare inrotade myten om att någon skulle vara född till ledare är sakta på väg att dö ut. Syftet med en ledarkurs är just att du som deltagare ska utvecklas som person. Och därigenom även ditt ledarskap. Du får praktisk övning och teoretisk kunskap om de hjälpmedel och verktyg som genom forskning visat  sig ha stor framgång inom ledarskap. Med lite hjälp kan du  bli exakt den ledare du vill bli. Det krävs dock en stark vilja från din sida och en öppenhet inför att se, prova på och försöka förstå nya synvinklar och främmande arbetssätt. En ledarskapsutbildning för ledare och icke chefer kan bli din bästa investering någonsin.

Ledarkurs ökar din förståelse inför ledarrollen

Om du är ledare men inte chef kan du även ha rollen som teamledare, coach, projektledare eller inneha annan titel. Som visar att du är utsedd ledare. Under en ledarkurs eller en ledarskapsutbildning för icke chefer utgår innehållet från din rolls ansvarsområden. Utan att blanda in en chefs uppgifter såsom lönesättning, löne- och utvecklingssamtal, personalansvar med mera. Som ledare är du en del av företagsledningen men utan att ha de typiska ”chefsmandaten”. Att vara ledare kan upplevas som en slags mellan-roll som inte är helt glasklar i alla sammanhang. Just därför kommer en ledarkurs att underlätta din förståelse inför rollens ramar och ansvar.

Ledarkurs berör många viktiga ämnen

Under en ledarkurs kommer ni deltagare tillsammans prata om de svårigheter övergången att gå från medarbetare till ledare. Kan innebära och hur du kan hantera detta på smidigast sätt. Ni diskuterar innebörden av ledarskapet som yrke i stort och vikten av att bygga relationer med sina medarbetare. Andra grenar inom ämnet som kommer att beröras. Är målsättning och målformulering, kommunikation, delegering, feedback och konstruktiv kritik, gruppdynamik och utvecklingsprocessen, självbild och självförtroende, coachning, konflikthantering och mycket mer. En ledarskapsutbildning för icke chefer ger dig en stadig grund att stå på inför dina kommande utmaningar som ledare.

Chef eller ledare

Det är många som anser sig kunna vara chef, men att vara ledare är en helt annan sak. Medan chefsrollen är något du blir tilldelad är ledare något du är. En alltför stor del av dagens verksamma chefer är långt ifrån att utöva ett naturligt ledarskap. Där dessvärre även många av dessa inte ens är införstådda i de skillnader som finns mellan rollerna. Genom en ledarkurs kommer du inse att det finns flertalet olika typer av chefer och ledare. Och att deras ledarstilar skiljer sig åt beroende på hur de är som personer samt vilken kunskap de har.

Den goda ledaren lyfter fram medarbetaren

En god ledare ser potentialen och tar fram det bästa hos varje individ. En god ledare lyfter medarbetaren genom att se, lyssna och bekräfta denna. I en grupp tar en god ledare tillvara på de olika egenskaper som finns hos medarbetarna. Och får dessa att prestera optimalt genom att komplettera och locka fram det bästa hos varandra. En ledarkurs lär dig som ledare om samarbete i grupp, dess utmaningar samt svårigheter och fördelar. En ledare ska finnas där för sina medarbetare som en vägg att kunna luta sig mot. Och ska stå upp för gruppen både i med- och motgång. Det goda ledarskapet bygger på värdeord som förtroende och ömsesidig respekt.

En ledarkurs formar ditt personliga ledarskap

Det finns en hel uppsjö av litteratur av de som tror sig sitta inne med svaret angående hur det ”perfekta” ledarskapet ser ut och vilka egenskaper en sådan ledare bör besitta. Detta kan vara en rent omöjlig uppgift för en person. Men faktum är att ingen människa i hela världen har alla de egenskaper och kvalitéer som ofta man efterfrågar inom området. Dock finns det individer som har en del av dessa och som blandat med passion. En vilja att utvecklas och kunskap kunnat nå stora framgångar som ledare. Med en ledarkurs eller en ledarskapsutbildning för icke chefer får du chansen att forma ditt personliga ledarskap.

Alla passar i ledarrollen

Kraven på en ledare är stora och det är enkelt för omgivningen att se till de eventuella fel och brister som denna kanske har. Inte alla passar i ledarrollen, då det innebär mycket ansvar att vara ledare. En del tar ett steg tillbaka och vill inte vara den som blir ställd till svars angående prestationer och resultat. Och det är inget fel i det. Men du som har drivet, passionen, entusiasmen och känner en glädje inför att hjälpa andra människor växa. Så borde helt klart gå en ledarkurs eller ledarskapsutbildning för icke chefer. Och våga ta klivet från medarbetare till ledare.

Gå en ledarkurs och bli trygg i rollen som ledare

Alla behöver vi bekräftelse och chefer och ledare är inga undantag. Under en ledarkurs kan du som redan verksam ledare träffa andra i samma position som du. Och knyta kontakter som för dig kan komma att bli mycket värdefulla i framtida situationer. Där du kanske känner dig ensam eller behöver vägledning utifrån. En ledarskapsutbildning för icke chefer är basen för ett gott ledarskap. Kunskaperna du får gör att du som ledare känner dig trygg i rollen och även i dig som person.