Ledarskapsfilosofi

Ledarskapsfilosofi för ett gott ledarskap

Ledarskapsfilosofi ledarskap

Vilken ledarstil vill du ha?

Ledarskapsfilosofi innebär att du har en speciell ledarstil. Det finns många olika typer av ledare som bedriver många olika typer av gott ledarskap. Hur du som ledare väljer att utöva ditt ledarskap är helt beroende på hur du är som individ. Vilka värderingar du har och hur du tycker att en god ledare bör vara.

Det som skiljer ledarskap åt är till största delen vilken ledarskapsfilosofi som ledaren väljer. Många tester har gjorts inom detta område för att försöka kartlägga de vanligaste typerna av ledarskap. I de flesta fall är dock en ledare sällan bunden till endast en ledarstil. Utan anammar oftast det som tilltalar denna från olika sådana.

Analysera din ledarskapsfilosofi

Det är viktigt att som ledare vara väl medveten om sitt eget ledarskap och hur det ser ut. Om du har en god självkännedom som ledare och vet hur du utövar ditt ledarskap. Så ökar det inte enbart din effektivitet utan gör också att du kan anpassa din stil efter situation och individ. För att vara på det klara med hur ditt ledarskap ser ut bör du fundera över. Och analysera din egen ledarskapsfilosofi för att kunna se vilken/vilka som stämmer bäst in på dig och din egen ledarstil. Ju mer kunskap du har om dig själv desto mer kan du förfina ditt ledarskap ytterligare.

Olika typer av ledarskapsfilosofier

Olika typer av ledarskapsfilosofier passar till olika typer av organisationer. Några vanliga typer av ledarskap är styrande, stödjande, karismatiskt och delegerande ledarskap. Styrande ledarskap innefattar en tydlig ledare som sätter stor vikt vid att definiera roller och regler. Dennes arbetssätt består till stor del av instruktioner. Och följer ofta en tydlig struktur med målet att effektivisera medarbetarna.

Det stödjande ledarskapets fokus ligger i att visa alla i omgivningen respekt. En stödjande ledares främsta verktyg är uppmuntran och att informera. Den som har störst förmåga att hålla inspirerande tal och som är väldigt noga med sin framtoning är den karismatiske ledaren. Den delegerande ledaren är den som är bäst på att dela ut uppgifter och beslut. Det optimala är förstås att ha egenskaper från alla dessa olika typer av ledarskap.

Engagerad och motiverad varje dag är bra ledningsfilosofi

När det kommer till val av ledarskapsfilosofi måste du som ledare veta vad du vill och vad som krävs för att du ska nå dit. Du måste vara engagerad, motiverad och varje dag sträva efter att utvecklas. Det är inte helt enkelt att vara ledare då du samtidigt som du ska leda en grupp. Och se till deras bästa även måste ligga i framkant med din egen utveckling. Detta för att du ska kunna förbättra och inspirera dina medarbetare till att vilja växa.

Genomtänkt ledarskapsfilosofi för gott ledarskap

En genomtänkt ledarskapsfilosofi är grunden till för att kunna lyckas som ledare. Det finns lika många olika ledarskapsstilar som det finns olika typer av människor. Och därför finns det heller inget facit för hur en ledare bör vara eller agera. Utgå ifrån dig själv som person, fundera över vad du tycker är viktigt att en ledare bör ha för kvalitéer och vilket slags ledarskap du skulle vilja arbeta med. Lika viktigt som det är att dina medarbetare trivs med dig måste även du trivas med ditt arbetssätt och din roll. Ledarskapsfilosofier är grunden till ett gott ledarskap.