Makt och känsla

Makt och känsla ledarskapMed ledarskap följer makt och känsla. Makt är ett laddat ord för många då tankarna omedvetet kan associera till ondska och korruption. Men makt har också självklart positiva sidor. Det handlar egentligen om att på ett etiskt sätt leda organisationen mot de uppsatta mål som finns.

Makt är att leda. Det finns flera olika sätt man kan få makt. Det kan fås genom kontroll, kunskap eller erfarenhet, hot, tillgång till information och resurser, formella titlar, nätverk etcetera. Sättet ledaren utövar denna makt på är beroende av dennes personliga målsättningar, människosyn, moral och värderingar, psykologiska hälsa med mera.

Ledarskap – makt och känsla

När det kommer till just ledarskapets makt och känsla är det oerhört viktigt att ledaren inser sin egen påverkande effekt och utövar sin makt på ett medvetet och kontrollerat sätt. En grundförutsättning till att kunna utöva makt är tillit. Du som ledare måste ha omgivningens respekt och förtroende.

I vissa situationer och sammansättningar kan man ibland ha en formell ledare som har den officiella makten över ett team, men även en informell ledare som teammedlemmarna har förtroende för. En stark ledare behöver en stadig grund att stå på, en maktbas. Den består av ledarens personliga erfarenheter och kunskap samt dennes position.

Makt och känsla hör i högsta grad ihop

Ledarskap är också ett begrepp vilket väcker oerhört många olika känslor hos människor. Makt och känsla hör, vad gäller detta område, i allra högsta grad ihop. De flesta av oss har tidigare erfarenheter av både bra och mindre bra ledare och ledarskap.

Detta är helt naturligt något som engagerar oss personligen då chefer och ledare i de flesta av fallen är anledningen till varför vi trivs med vårt arbete eller inte. En chef och ledare ska vara navelsträngen mellan medarbetaren och organisationen. Om den kontakten skadas kommer den anställda att med stor sannolikhet söka sig vidare.

Individens känslomässiga egenskaper

När människor blir tillfrågade om vilka egenskaper som utgör en bra ledare kommer ord som glädje, trygghet, omtanke, medkänsla, respekt, frihet, harmoni och så vidare upp. Alla dessa ord, vilka är av mjuk karaktär, knyter an till en individs känslomässiga egenskaper.

Makt och känsla går hand i hand för varje människa

Det är alltså inte först och främst kvalitéer som struktur, planering, delegering, prioritering etcetera som nämns även fast dessa är oerhört viktiga delar för en ledare att kunna behärska. Vad säger då detta oss? Makt och känsla går hand i hand för varje människa. Myten om att någon föds som ledare kan också ifrågasättas här. I vilken utsträckning kan ledarskap inövas? Och vilka egenskaper är lika med framgång om vi ser tillbaka på de största ledarna i världen?

Ledarskap innebär makt – makt innebär ansvar

 

Makt och känsla i ledarskapet

Ledarskapets makt och känsla kan diskuteras i all oändlighet och bör även så göras. Det är ett område proppfullt av den enskilda individens tankar kring etik och moral, värderingar, tro, principer, erfarenheter och mycket mera. Det är just därför alla våra ledare genom tiderna har blivit hyllade, bespottade, hatade, älskade, kritiserade, ifrågasatta, förlöjligade och så vidare. Listan kan göras lång. Ledarskap innebär makt. Makt innebär ansvar. Och ansvar är något som kräver en lojal och ärlig personlighet. Utan detta faller allt förr eller senare.