Formellt ledarskap

En ledarskapsutbildning för olika ledarskap

Man skiljer mellan informellt och formellt ledarskap och det finns ledarskapsutbildning för båda typerna av ledarskap. Den formelle ledaren är den som blivit utsedd till ledare av till exempel en styrelse, en organisation eller en grupp människor. En formell ledare är ofta en chef av något slag och väljer att gå en chefsutbildning för att vidareutveckla sig. Den informella ledaren däremot kan antingen vara en ledargestalt som många naturligt vänder sig till för att få ledning. Eller så är han eller hon utsedd att leda en grupp, tillfälligt eller permanent. Det är vanligt att cheferna glömmer att den informella ledaren också behöver utbildning för att klara sitt uppdrag, till exempel utbildningen Att leda utan att vara chef.

Kunskaper om formellt ledarskap

Formellt ledarskap och ledarskapsutbildningInom alla former av ledarskap förekommer det som vi kallar formellt ledarskap. Även inom ledarskapsutbildning skiljer man på begreppen. Att ha en formell titel kan både underlätta i ledarskapet och göra det svårare. Det är lättare eftersom ditt mandat är avgränsat och tydligt. Det kan vara svårt när du inte har fått utbildning i vad chefsmandatet faktiskt medför i form av ökat ansvar och ökade befogenheter.

Utbildning för formell ledare

Även en formell chef behöver skaffa sig kunskaper om vad chefsrollen kommer att innebära. Med formellt ledarskap kommer ofta krav och förväntningar. Du ska uppnå ett eller flera mål. Det är ofta därför man utser någon till ledare, för att man antar att du kan leda de andra mot ett mål. Var noga med att göra klart för ledningen att en utbildning för ledare är en förutsättning för kunna nå målen. Förklara att du har chefstalanger men att du vill vidareutveckla dem genom att gå en relevant utbildning. Det är ingen svaghet att som formell ledare be om att få gå utbildning. Tvärtom tyder det på god självinsikt och ansvarstagande inför uppgiften som chef. Om inte ledningen kan förstå detta är det tveksamt om du ska ta uppdraget som formell chef.

Kunskaper om informellt ledarskap

Det blir allt vanligare med informella ledare, eftersom det är enkelt för organisationerna att använda dessa ofta starka individer. Men utan en grundläggande ledarskapsutbildning i vad det innebär att leda blir den informella ledarens arbetsdag onödigt komplicerat och krävande. Till skillnad mot den formella chefen har den informella ledaren mindre makt. Samtidigt är det inte ovanligt att den formelle ledaren saknar karisma och att detta istället återfinns hos den informelle. Detta kan leda till maktmissbruk och beslut som saknar förankring hos berörda. En dålig chef som vägrar att lyssna skapar missämja. Det bildas grupper för och emot . All kraft går till inbördes bråk och verksamheten blir lidande. Allt detta kan man undvika genom att utbilda även de informella ledarna. Då kan de ställa rätt krav och får modet att våga leda och våga säga ifrån om något inte fungerar.

Utbildning i informellt ledarskap

Som vi diskuterat ovan behöver även den informella ledaren ledarskapsutbildning. Med kunskaperna skapar man balans mellan chefen och ledaren. Båda vet hur ansvaret är fördelat och var gränserna går. Den formelle och den informelle ledaren kan arbeta tillsammans i symbios istället för i maktkamp. En utbildning i att leda utan att vara chef förklarar skillnaderna mellan chefskapet och ledarskapet och gör gränsdragningen begriplig. Hela organisationen drar nytta av att båda dessa sidor och ledarskapet arbetar mot samma mål, utan att konkurrera med varandra. Ledarskapsutbildning är således värdefullt för båda lägren, både det formella och det informella.