Ledarskapsproffs

Ledarskapsproffs i en globaliserad värld

Ledarskapsproffs Ny som chef Ledarskapsproffs efterlyses idag av många skäl. Vi lever idag i ett globaliserat samhälle då företag och organisationer behöver ledarskapsproffs för bättre ledarskap sin överlevnad. Lennart Rohlin lyfter betydelsen av kontinuerlig kompetensutveckling i ledarskap som en konsekvens av det epokskifte vi genomgått från det gamla industrisamhället till vårt idag moderna samhälle. Kunskapskraven är stora för att kunna konkurrera i en snabb ekonomisk utveckling liksom kraven på flexibilitet.

Kriterierna för ett ledarskapsproffs

Kriterierna för ett ledarskapsproffs är människor i ledande positioner som kan axla ständiga förändringar i ledarskapet och samtidigt behålla en inre kompass. Det bygger på stort mod och beslutsamhet i ledarskapet för att skapa nödvändiga drivkrafter och på ett framgångsrikt sätt coacha medarbetare till ökad produktivitet. De måste kunna inspirera och motivera utifrån visioner och på ett pedagogiskt och övertygande sätt förmedla dess budskap.

Malin Trossing

Att utvecklas till ledarskapsproffs handlar till stor del om att tillvarata sin fulla potential och utveckla sin personlighet. Helt enkelt få ut mer av sig själv och på så sätt kunna få ut mer av sin omgivning för att skapa resultat. Enligt Malin Trossing som är en erfaren ledarskapsexpert inom området innebär det inte att vi ska ändra på oss själva utan istället utveckla och förstärka det vi redan bär inom oss. Detta förutsätter tid för reflektion och eftertanke.

Ledarskapsproffs kan framgångsrik kommunikation

Det gäller att som ledare i vårt ledarskap våga anamma det man tror på och att därefter kunna kommunicera sitt budskap till omgivningen. Att vara tydlig och lyhörd är avgörande för att nå resultat. Ett ledarskapsproffs vet hur man genom framgångsrik kommunikation hjälper individer och organisationer att nå sin fulla potential.

Håkan Fleischer

Håkan Fleischer strävar efter att skapa möten mellan kommunikation och lärande. Han har en lång erfarenhet som forskare inom bland annat frågor som rör lärande och kommunikation. Inom organisationer måste alla resultat kommuniceras så att det ökar medarbetarnas lärande. På så sätt ökar förutsättningarna för de anställda att uppnå både sina egna men även företagets mål och negativ stress reduceras markant.

Johan Dahl

Johan Dahl vet kanske bättre än någon annan att förbättrad kommunikation ger bättre resultat. Han har 25 års erfarenhet som föreläsare och coach inom utveckling och coachande ledarskap, alltifrån gruppnivå till individnivå. Han ger genom sina inspirationsföreläsningar energi och tankeprocesser för att kunna påverka sig själv och sina resultat. Ett ledarskapsproffs har gått från att vara styrd av sina tankar till att styra dem själv. Skillnaden är enorm och det är detta vi måste bli medvetna om. Hur vi från att tänka negativt kan tänka positivt, få mer gjort och må bättre.

Martin Hallenberg

Det är idag viktigt att som ledare inte bara kunna förstå en organisation utan i första hand dess individer. Martin Hallenberg vet vilka framgångsfaktorerna är för att lyckas som ledarskapsproffs och vad som krävs för att lyckas. Han har mångårig erfarenhet av ledarskap och genom ledarskapskurser och ledarskapsutbildningar förmedlar han sin kunskap på ett mycket inspirerande sätt. Han ger verktyg och skapar nya tankebanor på vägen att bli en bättre ledare.

Per Furumo

Per Furumo är konsult inom muntlig framställning, presentationsteknik och retorik. Genom retorisk ledsagning skapar han intresse och engagemang. Han vill få oss att förstå att vi alla kan bli världsbäst på retorik och utvecklas till ledarskapsproffs. Vi har det inom oss det gäller bara att plocka fram det ur vårt omedvetna. Genom att blanda humor och allvar och använda röstens variationer i kombination med kroppsspråket ökar våra förutsättningar att lyckas i vår kommunikation och därmed vårt ledarskap. Detta som ett led i att utvecklas till ledarskapsproffs.

Nina Karlsdotter

En stark motivation och vilja är drivkraften och nyckeln till goda resultat. Det vet Nina Karlsdotter, ledarskapsproffs, vars ambition är att inspirera, väcka glädje och bidra till nya insikter. Genom kunskap och verktyg för kommunikation kan människor växa till ledarskapsproffs och även utveckla ett personligt ledarskap vilket är grunden för framgångsrika organisationer. Enligt henne behöver ledarskapet flytta sitt fokus från problemorientering till ett mer lösningsfokuserat förhållningssätt. Nina vill framhäva att det i all strävan efter framgång gäller att inte påverkas för mycket av yttre faktorer utan istället följa sin inre vägkarta.

Christer Isehag

Christer Isehag vill hjälpa människor att bli ledarskapsproffs genom att växa och utvecklas. Möten mellan människor är hans passion och han anser att alla de människor han får förmånen att möta är lika spännande på olika sätt. Han menar att det är vad ledarskap handlar om. Att hitta energin i mötet och därmed kunna påverka. Med små och enkla verktyg kan vi alla bli ledarskapsproffs och påverka människor i den riktning vi önskar. Att skapa förståelse inför människors reaktioner och anpassa vårt beteende ger oss möjlighet att skapa framgång i det mänskliga mötet.

Thomas Lundqvist

Thomas Lundqvist är sedan 2009 författare och en omtyckt föreläsare. Han grundar sina ledarskapsteorier på biologins rötter. Han är övertygad om att ökad kunskap om biologi leder till förbättrade resultat även inom näringslivet. Det ger helt nya förutsättningar för organisationer att lyckas med beteendeförändring.

Ledarskapsproffs på effektivt ledarskap

Ett ledarskapsproffs vet att det är svårare att sluta med invanda mönster än att lägga sig till med nya. Ett förändrat beteende behöver vara långsiktigt om det ska få betydelse för en positiv utveckling och dess förändringar vara enkla och okomplicerade.

Thomas är ledarskapsproffs och expert inom kommunikation och ledarskap. Han hävdar att det har blivit svårare att vara chef idag på grund av högre krav och en kompetensutveckling som inte alltid hänger med. Han ser som sin uppgift att hjälpa företag med denna utmaning och därmed ligga steget före sina konkurrenter.

Barbro Fällman

Barbro Fällman är språkforskare och författare och en ledande expert inom kommunikation och retorik i Sverige. Barbro Fällman kan förklara under en retorikkurs varför vissa talare är mer framgångsrika än andra och avslöjar knepen i retorik på retorikkurs för att bättre behärska allt från kommunikation till konflikthantering.

Barbro Fällman förmedlar under retorikkurs konkreta tips på vad som kan förbättras gällande röst, kroppsspråk, struktur och planering för att utvecklas till ett ledarskapsproffs. Barbro Fällman betonar språkets makt i ledarskapet och hur ett budskap uppfattas utifrån hur det presenteras. Hon vill hävda att förnuft och känsla är en oslagbar kombination för att lyckas i all kommunikation.

Ledarskapsproffs kan klassisk retorik

Detta går tillbaka till den antika tidens grundläggande moment för en talare. Klassisk retorik har mycket att lära dagens människor, enligt henne. Att vara vältalig och kunna förmedla ett budskap i kombination med att leverera starka argument och därmed kunna övertyga utmärker ett framgångsrikt ledarskapsproffs.