Unga ledare

Unga ledare utövar ledarskap

Ledarskap för Unga ledareUnga ledare behövs. Vi som är äldre har ett ansvar att stötta de yngre i att våga ta på sig ledarrollen. Mycket handlar om att våga det som jag inte är van att göra. Att våga utmana mig själv. Lita på mig själv och vilja göra skillnad. Vilja växa och vilja se andra växa. Med andra ord utöva ledarskap. Genom utbildning kommer verktygen och kunskapen.

Unga ledare är viktiga för Sveriges framtid. Vi behöver göra stora satsningar på denna grupp. Ge dem viktig utbildning och förtroendet att leda och coacha sin omgivning. Genom att våga lita och satsa på det okända kommer gränserna tänjas för vad som känns skrämmande. Genom att bli mer tolerant och öppen för mångfald berikas organisationer och människor.

Ledarskap

Ledarskap gäller alla. Inte bara de äldre erfarna utan även du unga och oerfarna. Vi måste våga tro på den unga generationen och ge dem det mandat de har förtjänat för att kunna påverka. Med nya kunskaper, tankesätt och verktyg kommer de att inspirera och väcka nyfikenhet. En satsning på unga ledare är detsamma som en satsning på framgångsrika ledare.

Unga ledare har en enorm utvecklingspotential. De är orädda och ser inte hinder utan söker sig till nya utmaningar. De får verksamheter att förstå betydelsen av mångfald och med detta ett lika värde för var och en. Genom att se den enskilda människan ökar känslan av förståelse och tillit. Utbildning inom ledarskap förstärker dess effekt.

Utveckling och förändring

Utbildning och träning lägger grunden för hållbart ledarskap. Det innebär en utmaning och en risk att ständigt bli ifrågasatt på grund av sin unga ålder. Det gäller att unga ledare vågar tro på sig själva och att de vet sitt värde. Det måste finnas en förståelse för att öppenhet inte nödvändigtvis är lika med felfri. Det är modet och viljan som räknas.

Det är viktigt att unga ledare får hög prioritering. Att de blir sedda och bekräftade. Att de äldre tar sig tid att lyssna på dem. Att de prioriterar detta före behovet av att föra fram sina egna åsikter. Utveckling och förändring bygger på öppenhet och förtroende. Att våga kämpa för det man tror på och dess bakomliggande drivkrafter.

Vi behöver duktiga ledare. Vi behöver unga ledare. Vi måste genom utbildning skapa rätt möjligheter och förutsättningar för vår unga generation. Det bästa sättet att bygga ett starkt ledarskap är att utgå från sig själv. Det är passionen som banar väg för utveckling och framgång. Det gäller att våga vara sig själv och stå upp för de ideal som format ens väg.

Olikheter skapar möjligheter. Vi lär oss inte bara om vår omgivning på detta sätt utan även om oss själva. Ledarframgång bygger på att jag som ledare kan leda mig själv. Något som är självklart för unga ledare. Det handlar inte längre om att peka med hela handen. Det handlar om att lyssna och inse att vi varje dag lär oss nya saker. Vi blir aldrig fullärda och det är med denna vetskap vi möter framtiden med tillförsikt och framåtanda.