Bra informell ledare

Hur beter sig en bra informell ledare?

Bra Ledare som inte är chef

En informell ledare är inte en chef

Det finns informella ledare överallt. Vissa är mindre synliga, men gör för den sakens skull ett jättejobb. De tar ansvar och ser till att saker och ting blir gjorda. Dock har de förmodligen inte fått utbilda sig i att leda utan att vara chef. Risken är då uppenbar att de sliter i det tysta. De får dra ett stort lass med ansvar, men känner inte till vilka krav de har rätt att ställa på cheferna. Även den informella ledaren har rättigheter, bland annat till att få gå utbildning i ledarskap. En sund organisation synliggör även de som leder utan att vara chefer.

Lyft fram den informella ledaren

I en diskussion om huruvida en verksamhet styrs av goda ledare kan det vara lätt att glömma de som inte har en formell titel. I värsta fall syns de inte alls och cheferna är inte ens medvetna om vilket stort arbete de utför. Just så är det som många av de informella ledare har det. Att bli sedd och hörd och uppskattad av andra i organisationen är själva grunden för att individerna ska trivas. Det är även avgörande för hur framgångsrik en verksamhet blir. Ett sätt att lyfta fram ledarna som verkar i bakgrunden är att skicka dem på utbildningen Att leda utan att vara chef. Att göra det visar på en sund inställning till allt ledarskap i organisationen.

En bra informell ledare blir sedd

Nu har vi kommit fram till att om du som informell ledare kan förmedla det arbete du har utfört. Om inte kan du aldrig få den uppmärksamhet du behöver. Du får heller ingen feedback eller belöning, för det du har gjort. I längden blir detta förödande. Att inte få uppskattning eller ens bli sedd leder till vantrivsel och underminerat självförtroende. Samma gäller för såväl en formell och som informell ledare som inte hörs, inte syns. Häri kan en hel del problem uppstå. Problemet är att om organisationen inte ser vad ledaren gör, har personen inte gjort någonting. Betänk att det man inte ser finns inte. Marken som gömmer dyrbara juveler är värdelös, tills någon råkar gräva där och finner juvelerna. Jag tror att här kan en del av grundproblemet ligga. En bra chef och en sund verksamhet ska kunna se det arbete som utförs, oavsett vem som gjort det. Alla typer av ledare ska bli premierade för sina insatser, formella likväl som informella.

Att skapa bra gruppdynamik

En bra informell ledare kan skapa en bra och samarbetsvillig gruppdynamik. Du ska kunna lyfta fram alla medarbetarnas positiva sidor för att skapa en så effektiv arbetsplats som möjligt. En viktig egenskap hos en bra ledare är att du är villig att vara delaktig. Viljan till delaktighet växer i takt med att du kommer in i rollen som informell ledare. När du har fått utbilda dig i att leda utan att vara chef vet du hur du ska göra. Du har lärt dig hur du får varje enskild person att känna att det arbete de gör är viktigt. När du kan leda på rätt sätt kan ditt team enklare bidra till verksamhetens framgång.

En bra ledare kan se brister och styrkor

En bra ledare kan se vilka brister och styrkor en organisation har. Som ledare arbetar du med det organisatoriska, det vill säga du ska kunna organisera arbetet. Detta är inte samma sak som att kontrollera. Att utöva kontroll kan vara en del av det informella ledarskapet, men om du lär dig att organisera uppgifterna, kommer kontroller inte att bli lika nödvändiga. Genom kunskaper vet du hur du kan genomskåda brister och framhäva styrkor. Du kan även väva in dessa lärdomar i ditt sätt att leda och organisera, för att uppnå god effektivitet.

Vi vill ha motiverande bra ledare

Vi vill ha motiverande ledare. Att kunna motivera på rätt sätt kräver insikter om mänskligt beteende. Låt därför era informella ledare gå en ledarutbildning. En sådan innehåller bland annat ämnesområdena motivation och inspiration samt gruppdynamik. Utan kunskaper är risken stor att de informella ledarna står helt oförberedda när plötsliga händelser inträffar. En utbildad ledare vet hur han eller hon ska samla  sitt team för att sluta sig samman för att hjälpa till att reda upp situationen. En bra och utbildad ledare ligger långt fram och spejar för att kunna eliminera hinder och är vaksam på oförutsedda händelser. En sådan informell ledare kan bredda vägen och bygga broar så att gruppen kan passera obehindrat.