Kompetensutveckling för ledare

Utbildning för ledarens kompetensutveckling

Kompetensutveckling är mycket viktigt för dig som ledare. En ledarskapsutbildning är anpassad efter dina behov som ledare. Den tar med andra ord upp de situationer som du som ledare kan komma att möta. En utbildning inom ledarskapsområdet hjälper dig därför att vara up-to-date med moderna modeller och metoder som du kan tillämpa i ledarskapet. Du lär dig vad forskningen kommit fram till och ser till att ditt sätt att leda följer samhällets utveckling och dina medarbetares behov. För inte så länge sedan var det till exempel inte så vanligt att arbeta hemifrån. Nu är det snudd på den nya standarden som gäller, för de företag där det är möjligt att låta personalen arbeta på distans.

Ledarskapsutbildning ger en uppdatering

Kompetensutveckling för ledaren i form av utbildning för ledare är av stor vikt, bland annat för att behålla personal. Som chef kan det vara svårt att hänga med i utvecklingen. Du behöver kunskaper för att kunna anpassa ledarskapet, så att det stämmer överens med samhällsförändringar och ny teknik. Risken med att inte uppdatera sig med nya arbetssätt och nya sätt att leda är att din personal kan ha förväntningar som inte blir infriade. De blir då frustrerade och känner att arbetsplatsen är omodern som inte följer med utvecklingen. Med uppdaterade lärdomar minskar denna risk väsentligt.

Att välja rätt utbildning i ledarskap

Det finns en uppsjö av ledarskapsutbildningar att välja bland, så hur ska du tänka när du väljer utbildning för din kompetensutveckling? Steg 1 är att fundera över dina övergripande behov av kunskaper. Är det  ledarskapet i stort som du vill utveckla eller är det ett visst område som behöver uppdateras? Det finns en mängd olika inriktningar, till exempel att:

  • leda utan att vara chef
  • leda ett projekt
  • coacha medarbetare så att de uppnår målen
  • hålla givande medarbetarsamtal
  • leda andra chefer
  • agera i en ledningsgrupp
  • hantera konflikter
  • skriva anställningsavtal eller annat som en kurs i arbetsrätt tar upp

En utbildningsleverantör för din kompetensutveckling

Vi på Hjärtum Utbildning har mer än 25 års erfarenhet av ledarskapsutbildning. Vi har hängt med länge i branschen och är duktiga på att snappa upp vad som är aktuellt just nu. Fast ta inte vårt ord på det, titta istället på våra recensioner från våra deltagare. Där står svart på vitt vad de tycker om oss, och vi är stolta över att de är så nöjda. Genom våra utbildningar har vi kompetensutvecklat tusentals deltagare genom åren och är en utbildningsleverantör med lång erfarenhet.

Ledarskapsutbildning höjer kunskapsnivån

När du som ledare väljer att gå en ledarskapsutbildning väljer du även att höja din kompetensnivå. Utbildning och kompetenshöjning går hand i hand. Genom att sätta dig på skolbänken och ta del av fakta, forskning och olika ledarskapsteorier, öppnar du upp för ett lärande som bara är början av din kompetensutveckling. Att gå en utbildning är så mycket mer än själva utbildningstillfället. Det är starten på ett nytt sätt att tänka och skapa förutsättningar för att vilja ta in ny kunskap och nya synsätt på ledarskap.