Ledarskap och roller

Ledarskap och roller ledareDet integrerande ledarskapet

Ledarskap och roller. Att vara ledare innebär många olika ansvarsområden, förväntningar och krav. Vare sig du utgår från dig själv och ditt ledarskap eller utifrån en grupp krävs en balans. Eller ett så kallat integrerat ledarskap. För att kunna fatta de mest korrekta besluten.

Det integrerande ledarskapet utgår ifrån sju olika roller. Där varje roll fyller en speciell funktion och har specifika egenskaper. Dessa roller är ”Motorn”, den drivande, ”Samordnaren”, den vise, ”Den intelligente utföraren”, den smarta, ”Artisten”, den kreativa, ”Vetenskapsmannen”, den utforskande, ”Motivatorn”, den engagerade samt ”Organisatören”, den sociale. När det kommer till ledarskap och roller. Bör en välbalanserad grupp eller ledare ha dessa olika delar för att kunna jobba som bäst.

Ledarskap och roller

Ett integrerat ledarskap arbetar utifrån att medlemmarna i en grupp kan träna sig på de olika rollerna. Genom att bland annat byta funktioner med varandra och på så sätt testa på alla sju roller under arbetets gång. Ibland kan det vara så att en individ passar och trivs inom en viss specifik roll. Denna kan absolut fortsätta med detta, dock kan det bli svårt att då ta på sig ett större ledaransvar. När det handlar om ledarskap och roller måste du som ledare arbeta för din egen utveckling. Som leder till ökad integration av dig själv.

Sju roller med specifika egenskaper

Ledarskap och roller i ledarskapetVar och en av de sju olika rollerna inom ett integrerat ledarskap har specifika egenskaper vilka definierar deras beteende och tankesätt. Den så kallade ”Motorn” har en kraft till att driva på inom projekt eller situationer. Denne ses ofta som en inspiratör av de andra i gruppen. Men kan i sin iver att nå målet ibland ”köra över” de omkring sig.

Till skillnad från ”Motorn” kan istället ”Samordnaren” vara lite för avvaktande i sina beslut. Dock representerar denna roll både visdom och kärlek. Och har en tendens att lösa problem på bästa sätt. Inom ledarskap och roller är dessa två viktiga personligheter som kompletterar varandra.

Angående ledarskap och roller samt dess olika uttryck är en blandning av dessa det optimala. ”Den intelligenta utföraren” är nödvändig för att kunna skapa en överblick över situationer och problem. Denne kan ibland ha svårt att få med sig andra då resterande gruppmedlemmar inte är lika snabbtänkta.

En grupp eller ett team skulle inte vara komplett utan det kreativa inslaget. ”Artisten” har en känsla för skönhet och kan med sin humor skapa en ny syn på problem och situationer. Risken kan dock vara att denne blir över-kreativ och svävar iväg.

Att bli den ”ideala” ledaren

Ledarskap och roller i ledarskapetDessa tidigare beskrivna roller är renodlade karaktärer. Verkligheten och dess ledare är självklart mer av en blandning mellan dessa. Att sträva efter att bli den ”ideala” ledaren kan vara en bra vision, dock måste man som ledare här komma ihåg att vi alla är olika. Och inte förvänta sig perfektion varken från ditt ledarskap eller dina gruppmedlemmar.

Vi människor är dynamiska varelser som ständigt kan utvecklas om vi har viljan. Svagheter kan vi välja att se som möjligheter till att växa. Och en morot till att skaffa ny kunskap och kompetens. När det handlar om ledarskap och roller får du heller inte glömma bort de styrkor du besitter som ledare.

Ledarskap och roller i ledarskapet