Ledarskapshögskola

Ledarskapshögskola för studenternas utveckling

I England heter det ”leadership development”, programmet som utvecklar och lär studenter om ledarskap. I Sverige finns det för tillfället bara korta kurser inom just ledarskap. Genom en ledarskapshögskola skulle studenter, precis som i England, kunna utvecklas inom området ledarskap.

ledarskapshögskola utbubildningFör att bli en bra chef eller en bra ledare krävs ofta en ledarskapsutbildning. Och det för att man ska kunna lära sig vad som krävs på sitt arbete. Det krävs ansvar och en mental styrka för att kunna leda andra. På flera ställen runt om i Sverige finns det kurser inom ledarskap. Däremot är dessa korta kurser som ofta pågår några dagar, högst några veckor. Att utbilda sig till ledare eller chef i Sverige är inte lika enkelt som att utbilda sig till exempelvis lärare. För vid en ledarskapsutbildning skulle det egentligen behövas en ledarskapshögskola. Något som vi i Sverige inte har.

Ledarskapsutbildning

Ofta är det personer som redan är utbildade och redan har en chef- eller ledarskapsposition som har gått en ledarskapsutbildning. Nu för tiden finns det också små korta kurser inom ledarskap på gymnasiet men om man sedan vill fortsätta att utbilda sig inom ledarskap finns det inte så många sätt då en ledarskapshögskola inte är ett alternativ.

På flera platser i världen finns det ledarskapsutbildning för ledare på högskolor men då handlar det om platser utanför Sveriges gränser, så som England eller USA. I Sverige finns korta kurser inom området men inte speciellt många högskolor. Vad studenter då gör för att lära sig mer om ledarskap är att de flyttar till andra länder för att studera ledarskap. Det är en möjlighet och en upplevelse för dem men att flytta till ett annat land är inte något som alla drömmer om eller ens har råd med.

För att man som student inte ska behöva flytta till ett annat land och lämna sina vänner och familj i sitt eget land är det viktigt att kunna få tillgång till sin ledarskapsutbildning i Sverige. Det ska finnas en möjlighet att kunna lära sig mer om ledarskap redan som student på en ledarskapshögskola då det ibland kan uppstå situationer som kräver ett visst ledarskap och inte bara inom arbetet.

Ledarskap

För att få ett jobb i dagens samhälle handlar det mycket om att ha kontakter eller erfarenhet. Erfarenhet så som att man har jobbat inom liknande område eller genom att ha en ledarskapsutbildning inom ämnet. En kort kurs inom ledarskap på gymnasiet eller högskolan räcker ofta inte. Har man däremot studerat ledarskap på en ledarskapshögskola med flera ämnen inom ledarskap så finns det en större chans att få det där jobbet.

Bara genom ett jobb inom försäljning skulle en utbildning inom ledarskap vara till bra grund där det handlar om att leda kunderna till rätt beslut. Ledarskapsutbildning är något som ungdomar idag inte tänker på när det kommer till att söka utbildning. Detta för att det inte finns ett så stort utbud. Det finns inte ett tillräckligt stort utbud inom området ledarskap. Fler studenter skulle söka en ledarskapshögskola om de visste att möjligheten fanns.