Projekt

Bättre projekt med projektledarutbildning

Projektledarutbildning ledarskap

Bra projekt startar med en projektutbildning

Du som arbetar med projektledning vet hur viktigt det är med en bra och grundlig utbildning för projektledare. Många fällor och fallgropar kan undvikas genom att du har inhämtat relevant kunskap, helst före din projektledning tar sin början. Det är bättre att du från start säger ifrån att du behöver lära dig mer om metoder och modeller för att kunna optimera ditt arbete, än att du kommer halvvägs i ditt projekt och inser att du behöver en projektledarutbildning.

Kunskaper som underlättar

Med en projektledarutbildning i ryggen och kunskaperna på rätt nivå blir det enklare och roligare att ta på sig projektledningen. Du kan lättare planera arbetet och kan mycket snabbare göra bedömningar om tid, budget, medarbetare, roller, informationsvägar med mera. Passa också på att känna efter hur du själv passar inför uppdraget. Vilka drivkrafter, egenskaper och starka sidor talar för dig? Vilka erfarenheter, intressen och svaga sidor talar emot att du ska ta uppdraget? Väg för och emot och se till att plussidan överväger, då bäddar du för en projektledning som kommer att bli både utvecklande och effektiv. En projektkurs tar upp drivkrafternas betydelse för ett lyckat resultat och visar på vikten av motivation och engagemang.

Intressenterna runt projektledaren

Runt projektet finns en mängd olika människor som har intresse av att följa projektets arbete. Det kan vara kollegor, leverantörer, kunder, finansiärer, ledning, tredje-parts-företag och så vidare. Som projektledare bör du ha identifierat vilka dessa intressenter är och vad i projektet de är mest intresserade av. Är det slutresultatet, projektmetoden, IT-plattformen, dig som projektledare eller något helt annat? Förmodligen vill de löpande bli informerade om vad som händer och du gör klokt i att lägga in informationskanaler till intressenterna som en del av din projektledning. En projektledarutbildning brukar innehålla ett avsnitt om just intressenterna, eftersom de utgör en viktig del av ett projekt.

Projektledarens roll

Nu är det dags att titta närmare på din roll som projektledare. Innan du tackar ja till ett arbete som innebär projektledning bör du se till att din roll är tydligt definierad och att dina befogenheter finns nedtecknade och är godtagna av alla. En utbildning i projektledning lär dig vilka krav du kan och måste ställa på beställare, styrgrupp, referensgrupp, projektmedlemmar m fl. Om det råder minsta tvivel om dina befogenheter är det av stor vikt att alla frågetecken rätas ut innan projektarbetet börjar. Annars kommer du inte att kunna agera som den trygga och kraftfulla projektledare du vill vara. Med krav och befogenheter på plats kan du påbörja din projektledning.

Teamet du ska leda

Nästa steg i en utbildning handlar om projektteamet, gruppen och dess medlemmar som ska samverka och konkretisera projektuppdraget. I ett nytt projekt känner inte alla medlemmarna varandra och de känner heller inte dig. Steg 1 är därför att skapa förutsättningar för er att bekanta er med både personligheter, erfarenheter, samarbetsförmåga, egenheter, bakgrunder mm. En kick-off i inledningen av projektet är ett bra sätt att komma närmare varandra. I en projektledarutbildning får du tips och idéer kring hur du bör lägga upp projektstarten, så att ni svetsas samman till ett väl fungerande team. Då blir ni bättre rustade för både själva arbetsinsatsen och eventuella hinder eller oenigheter som kan uppkomma på vägen.