Tryggt ledarskap

Tryggt ledarskap genom ledarskapsutbildning

Forma ditt ledarskap genom en ledarskapsutbildningEtt tryggt ledarskap är inget som växer fram över en natt. Nästintill all slags framgång bygger på goda kunskaper genom ledarskapsutbildning och enträget arbete och envishet sträckt över längre tid. Ledarskapsutveckling handlar som mycket annat om att våga göra misstag. Vägen mot ditt mål kommer inte vara spikrak hur du än gör. Så för att kunna förverkliga dina drömmar måste du helt enkelt våga handla i praktiken. Och vara beredd på att det kommer ta tid. Envishet är en egenskap som krävs av dig som vill bli framgångsrik oberoende inom vilket område du vill lyckas. Även om det ibland kan kännas som att du är omgiven av framgångssagor utan dess like. Så har dessa människor i de flesta fall en bakgrund av hårt arbete, kritik och avslag men har genom vilja och ihållighet till slut blivit vad de är idag.

Tryggt ledarskap och en trygghet i dig själv

För att skapa ett tryggt ledarskap gäller det att kunna skynda långsamt. Ledarskapsutveckling är en process som måste få ta tid då det till stor del handlar om personlig mognad, erfarenhet och kunskap. Kunskaperna skaffar du dig genom att gå utbildning för ledare. Ett tryggt ledarskap föds fram genom att du hittar en trygghet i dig själv som person och i din yrkesroll. Detta kräver aktiv övning och mod från din sida. Att du vågar göra ”fel” och att du istället för att se dem som nederlag. Väljer att se möjligheterna till utveckling och förbättring.

Starka ledare som kan utöva ett tryggt ledarskap

Vad är ledarskap, egentligen? Ledarskap är ett hett diskussionsämne, nu mer än någonsin. Vi har fått uppleva en revolutionerande tid de senaste tio åren. Med en otrolig teknisk utveckling som bara fortsätter i en allt snabbare takt. I och med detta och de förändringar som ständigt sker runtomkring oss. Har ledarens roll blivit alltmer central inom företag och organisationer. Arbetsmarknaden skriker efter starka ledare som kan utöva ett tryggt ledarskap i grupper som behöver inspiration och mening. Det råder spännande tider för dagens ledare med en uppsjö av möjligheter till ledarutveckling men det tillför också mer komplexitet till rollen.

Ledarskapsutveckling ger ett tryggt ledarskap

Chefs- och ledarskap är två olika begrepp som i folkmun ofta får samma betydelse. Dessa två roller har från början olika innebörd men vävs numera allt oftare samman. En chef kan exempelvis välja att, förutom det givna chefskapet, arbeta med sin ledarskapsutveckling för att även kunna skapa ett tryggt ledarskap. Att utöva ett aktivt ledarskap är att välja ett förhållningssätt du som chef och ledare har gentemot dina medarbetare och dina arbetsuppgifter. På vilket sätt du sedan leder din omgivning är helt upp till dig och styrs av hur du är som person och vilka egenskaper du besitter.

Ledarskapets viktigaste grunder

Även om du är ny som ledare eller mer erfaren sådan är ledarskapsutveckling något som du hela tiden aktivt måste jobba med. Du har flertalet olika utbildningar för ledare och kurser du kan välja mellan för att få ledarskapets viktigaste grunder eller för att inspireras i din roll. Om du hela tiden hungrar efter att lära dig nya saker och att utvecklas som individ är du på god väg till att skapa ett tryggt ledarskap. Men alla kan vi behöva riktlinjer och vägvisare ibland. Just därför finns specialanpassade kurser och utbildningar inom området för dig som chef och ledare.

Som ledare skall du ha ett öppet sinne

Det finns mängder med ledarskapslitteratur författat av människor som tror sig veta svaren på hur receptet till ett gott ledarskap ser ut. Dock är området mer invecklat än så. Det bästa du som ledare kan göra är att ha ett öppet sinne, ta in så mycket kunskap du kan om ämnet från olika källor för att sedan ta till dig det du anser är sanning och därigenom skapa ett personligt och tryggt ledarskap baserat på dina värderingar och kvalitéer. Alla kan vi ibland känna oss rådvilla i olika situationer men sunt förnuft och magkänsla visar oss den rätta vägen oftare än vad vi tror.

Självkännedom, självinsikt, självkänsla och självförtroende

Ett tryggt ledarskap utövas av en anpassningsbar ledare som känner tilltro till sina medarbetare, som vill se dem växa och som gör allt för att skapa de optimala förutsättningarna för dem att lyckas med detta. Ledarskapsutveckling är nyckelordet inom ett tryggt ledarskap. Självkännedom, självinsikt samt självkänsla och självförtroende måste du som ledare sträva efter att öka dina kunskaper inom. Du blir aldrig ”klar” som ledare då området i sig samt vårt mänskliga sinne är oändligt. Detta kan kännas överväldigande men som tidigare nämnt är detta en process som tar tid. Huvudsaken är att du känner en passion och har mål med det du gör.

Tryggt ledarskap består av tydliga ramar

Mål är något som alla människor behöver. Som ledare är det oerhört viktigt att kunna skapa konkreta mål som är lättförståeliga där varje medarbetare förstår varför de gör det de gör. Detta ger både ökat mål-fokus samt en ökad möjlighet för varje individ att skapa förbättring. Tryggt ledarskap består av tydliga ramar där medarbetaren även har en viss kreativ frihet och samtidigt tar eget ansvar för att de uppsatta målen blir nådda. I grund och botten vill vi alla leverera och prestera men under olika förutsättningar.

Ledarskapsutveckling och förbättringsförslag

Ledarrollen är väldigt utsatt där det är enkelt för omgivningen att ha mycket åsikter. Och snabbt peka på en ledares sämre sidor. Ingen människa är komplett och ett tryggt ledarskap är inget undantag. Som ledare måste du kunna hantera och välkomna den feedback. Du får då denna ger dig möjligheter till att bli ännu bättre i rollen och att kunna växa som person. Ledarskapsutveckling betyder alltså också att på eget initiativ be om förbättringsförslag och konstruktiv kritik från din omgivning. Dock måste du för din egen skull kunna skilja på vad du som ledare kan påverka. Och vart ansvaret istället faller över på ledningen inom organisationen.

I ett tryggt ledarskap kan du erkänna dina misstag

Din uppgift som ledare är inte att vara perfekt. Ingen av dina medarbetare förväntar sig perfektion från din sida så släpp det kravet på dig själv. En ledare som har ett tryggt ledarskap kan erkänna sina misstag och vågar visa sina brister. Att sopa problem under mattan hjälper ingen. Utan gör dem bara större så ha modet att handskas med dem när de uppstår. Ledarskapsutveckling handlar om så mycket mer än din yrkesroll och de uppgifter du utför. Det handlar om personlig utveckling. Att genom realistiska ögon tro på att du kan åstadkomma exakt vad du vill.