Utbildning i Bergen

Ledarskapsutbildning i Bergen

Vi har förlagt vår nästa kurs i ledarskapsutbildning till Norges näst största stad, Bergen. Staden har 275 000 invånare och en rik historia. Under 1200-talet var staden residensstad för landets kungar

innan man beslöt att flytta huvudstaden till Oslo. Bergen är en hamnstad med en hel del sjöfart. Oljeindustrin har även stor verksamhet i staden. Staden är vackert belägen, omgiven av berg och vacker natur. Den är en av Europas regnigaste städer med en genomsnittlig nederbörd på 2250 mm per år.

Utöver viktig industri finns även några välkända lärosäten i Bergen. Staden har ett universitet, kallat University of Bergen i internationella sammanhang. Där ligger även Norges handelshögskola, konsthögskolan och arkitekthögskolan. En ledarskapsutbildning med fokus på dig som är ny som chef har de bästa förutsättningarna här.

Ny som chef

Med den ledarskapsutbildning som vi satt samman får du mycket mer än bara en kurs. Du får en förändrad syn på ledarskap och en mängd olika verktyg som kommer att hjälpa dig även i andra sammanhang. Särskilt för dig som är ny som chef är detta av stor betydelse. Du kommer att spara år att frustration och snabbare växa in i chefsrollen. En del av kursen behandlar olika metoder att skapa en känsla av samhörighet i din organisation.

Ledarskapsutbildning har blivit ett ofta använt konkurrensmedel i dagens näringsliv. I vår kurs i Bergen har vi genom ett samarbete med Norges Handelshögskola säkrat några oerhört skickliga föreläsare. Professorer med internationell erfarenhet kommer att vägleda dig som är ny som chef i några intressanta moment. Bland annat kommer kursen att behandla nya teorier inom beteendevetenskap. Ämnet har fått stort genomslag inom både affärslivet och den offentliga sektorn.

Vår avsikt är att du skall komma hem med nya insikter och en ny självsäkerhet. En ledarskapsutbildning som denna skall ge mer än bara ett diplom för dig som är ny som chef. Dina nyförvärvade kunskaper kommer du att få testa under hela kursens gång. Varje lektion kommer att avslutas med en genomgång. Detta för att säkerställa att alla de viktigaste momenten verkligen fastnat. Efter varje enskilt moment kommer du även att få öva på dina kurskamrater.

Specialkurser och seminarier

Det är vår förhoppning att vår ledarskapsutbildning skall ge mersmak. För dig som är ny som chef finns ett flertal fortbildningar. Dessa får du information om efter avslutad kurs. De kommer att hållas i andra städer i Norge under resten av året. Vår målsättning är att kurserna skall överlappa varandra, så att du hela tiden känner hur du växer. Våra instruktörer är valda med omsorg och har långvarig erfarenhet. Antalet kursdeltagare är begränsat.

Kursutbudet är i dagsläget inriktat på dig som är ny som chef. Kursen i ledarskapsutbildning likaså.

Därutöver finns ett antal specialkurser och seminarier för dig som vill fördjupa dig inom något område. Till exempel kommer vi att erbjuda kurser i försäljningspsykologi, förhandlingsteknik och krishantering. Det är med stor glädje som vi inbjuder dig att delta i vår kurs i Bergen. Vi är övertygade om att du kommer att få stor glädje och behållning av dessa kunskaper. Varmt välkommen!

Ledarskapsutbildning i Bergen