Chefsutbildning

En ledarskapsutbildning anpassad för nyblivna chefer

En chefsutbildning uppdaterar ditt ledarskap

Chefen är alltid på språng men bör ta sig tid till att utbilda sig

Ett snabbt och enkelt sätt att åstadkomma chefsutveckling är att boka in dig på en chefsutbildning. En utbildning för nya chefer är viktigt för att du som chef ska ha uppdaterade kunskaper och kunna bedriva ett modernt ledarskap. En utbildning är ett effektivt sätt att snabbt få vetskap om vad gott och aktivt ledarskap handlar om. Du slipper att själv ta reda på vilka ledarskapsmodeller som finns. Din utbildningsledare har redan gjort det åt dig, och kan överskådligt förklara skillnaderna mellan olika modeller. Som ett extra plus kan du knyta värdefulla kontakter med andra i samma situation som du.

Nya modeller att prova direkt

En chefsutbildning tillför dig nya ledarskapsverktyg, metoder och modeller. De flesta kan du börja omsätta direkt när du återvänder arbetsplatsen. Dina nya kunskaper och färska lärdomar gör dig uppdaterad som ledare. Dina medarbetare kommer att se på dig med förnyat förtroende och känna sig trygga med ditt ledarskap. De vet att de får ledning av en person med moderna kunskaper och som är trygg i sitt sätt att leda. Det skapar lugn på arbetsplatsen och i gruppen.

Utbildning som övar upp din förmåga att leda

En ledarskapsutbildning för nya chefer är en innehållsrik utbildning på två dagar. Utbildningen har fokus på det moderna ledarskapet och hur du ska ta dig an chefsrollen. En utbildning för ledare är uppbyggd i flera moduler, med gott om övningar mellan. Teori och forskning varvas med exempel på hur du utövar praktiskt ledarskap. Det finns tid för att ta upp dina egna frågeställningar. Till exempel kan du ta upp en situation du varit i som chef och få vägledning från utbildningsledaren. Om du även har frågor efter utbildningen finns möjlighet att kontakta utbildaren en tid efter utbildningen. Många tycker detta är värdefullt och tryggt, eftersom de flesta frågor i det praktiska ledarskapet.

Chefsutbildningen Ny som chef

Vår chefsutbildning Ny som chef är en klassiker och har smeknamnet ”Körkort för ny chef”. Detta är en bra beskrivning, då du lär dig hur du praktiskt går till väga för att vara chef. Utbildningen blir ett bra avstamp i din nya chefskarriär. Den lär dig hur du gör för att skapa de bästa förutsättningarna för att kunna leda din grupp. Ledord under utbildningen är lärande, motivation och  kommunikation. Även trovärdighet och tydliga spelregler och hur du får med dig alla på tåget ingår. Avslutningsvis går vi igenom det viktigaste inom området arbetsrätt. Om du känner att du behöver mer kunskap inom arbetsrätten rekommenderar vi en spetsutbildning på två dagar.

Lär dig att leda även utan att vara chef

Lär dig att leda utan att vara chef

Informellt ledarskap finns överallt

Många får ansvaret att leda en grupp, men får sällan någon utbildning i vad det innebär. Det ställer speciella krav på ledaren att leda utan att vara chef.  Eftersom du saknar en formell chefstitel får du heller inte den pondus som chefstiteln medför. Vår ledarskapsutbildning Att leda utan att vara chef har vi tagit fram just för dig som ska leda under dessa förutsättningar. Du kan till exempel vara teamledare, projektledare, arbetsledare eller leda någon annan gruppkonstellation. Under utbildningen utvecklar du din ledarskapskompetens och lär dig både om ditt ansvar och dina befogenheter. Du får kunskap om hur du motivera andra i teamet och lär dig ledarskapsverktyg för konflikthantering och svåra samtal.

Utbildning i att arbetsleda

Vår arbetsledarutbildning är utbildningen för dig som är ny i rollen som arbetsledare. Nu ska du gå från att vara en i gänget till att leda forna arbetskamrater. Det säger sig självt att detta inte alltid är en lätt uppgift. Utbildningen går igenom hur du tar dig an uppgiften och visar vad du bör, kan och förväntas göra. Under teoripassen får du information om vad ledarskapet innebär och medför. Du inser vilken roll du nu har och hur du kan ta på dig ansvaret fullt ut. När det är övningar får du praktisera ledarskapet och detta är mycket lärorikt. Passa på att ställa dina frågor till vår erfarna utbildningsledare och bolla frågeställningar med andra deltagare. Denna ledarskapsutbildning ger dig en bra grund att stå på i rollen som arbetsledare. Du får både fakta och praktik i hur du bäst arbetsleder ditt team.

Chefsutbildning lär dig att leda andra

Missa inte att gå en chefsutbildning då det är ett av de bästa sätten att för din chefsutveckling och framtida karriär. Du får lyssna till professionella utbildningsledare inom chefs- och ledarskapsområdet. Du tar del av ny kunskap och får många nya insikter och aha-upplevelser. Dessutom lär du dig metoder som du kan applicera direkt när du kommer tillbaka till arbetet. Kontentan är att en ledarskapsutbildning främjar chefsrollen som chef och ledare. Och visar vägen mot ett modernt ledarskap och ett vinnande ledarskap.

Lär dig området ledarskap

I begreppet chefsutbildning ligger flera saker. Självklart tar själva området ledarskap en stor och central plats. Men som ledare behöver du vara mångfacetterad och ha goda kunskaper inom vitt skilda områden. Grundläggande arbetsrätt för chefer är ett sådant område. Du måste veta vilka lagar som gäller på arbetsmarknaden och hänga med i de förändringar som sker.

Förbered dig som ny chef genom utbildning

En ledarskapsutbildning förbereder dig

Kom väl förberedd till din arbetsgrupp, det lönar sig i längden

Som chef kommer många olika frågor att landa på ditt bort. Du ska kunna hantera både framgång och motgång. Du ska kunna peppa din grupp att prestera goda resultat, samtidigt som du ska värna om arbetsmiljön. Världshändelser och regionala och lokala händelser påverkar direkt och indirekt. Du som chef och måste kunna ta hand om dem alla. Konflikter kan blossa upp och osämja uppstå. Som chef är det din uppgift att lösa problemen. Här är det viktigt att du vet vad du gör. Därför är en ledarskapsutbildning ovärderlig för att kunna förbereda dig på rätt sätt.

Grundläggande kunskaper om konfliktlösning

Du bör agera på ett sätt som verkligen löser situationen. Ingenting får sopas under mattan. Ta reda på vilka händelser som ligger till grund för osämjan och var noga med att höra alla parter. Du behöver ha grundläggande konfliktkunskap, förmåga att hantera besvärliga situationer på jobbet. Dessutom behöver du ha lyhördhet inför vad medarbetarna säger. En chefsutbildning ger dig insikt om både vilket ansvar du har. Och ger också verktygen du behöver för att klara av det. Dock utan att förlora arbetsglädjen och entusiasmen i ett tryggt ledarskap och effektivt ledarskap.

Chefsutbildning ger ledarskapsutveckling

Magiska ord som ”chef” förändrar ofta både din egen och andras inställning till dig. En chefsutbildning öppnar chefsdörren och gör dig medveten om denna förändring. Det sker de facto en skiftning i hur andra agerar mot dig, i och med att du nu är ny som chef. Med chefskap följer inflytande och möjlighet att påverka andra människors liv. Och du behöver kunskap för att kunna förvalta det förtroende och den makt som detta innebär. En del tycker bara att det är roligt att ha makten och använder gärna sin nya position för att framhäva sig själv. En utbildad och mogen ledare, däremot, vet att ledarskapet frodas genom att gruppen utvecklas i takt med ledaren.

Tid för din ledarskapsutveckling

Du gör klokt i att avsätta tid för dig själv och din egen ledarskapsutveckling. Särskilt nu i början av ditt ledarskap. En chefsutbildning ger dig både nyttig input och en chans att tänka efter. Du behöver tiden för att både reflektera över din roll som ny chef och för att smälta intrycken. Genom att du också lyssnar till andra chefers berättelser och tankar, kan du få ännu mer input. Under en utbildning får du de mest moderna verktygen att använda under ledarskapsresan, samtidigt som du ger dig själv tid att utvecklas som chef.

Ledarskapsutbildning lär dig gränssättning för nya chefer

Lär dig sätta nödvändiga gränser

Ett ledarskap är inte gränslöst, tvärtom måste du ha ramar

Under en ledarskapsutbildning lär du dig praktiskt ledarskap. Det är bra att vara entusiastisk över sitt arbete och visa framfötterna. Men bara så länge du känner att du har full kontroll över situationen och fortfarande står stadigt med båda fötterna på marken. Du måste lära dig att sätta gränser för både dig själv och din grupp. Det är alltför vanligt är att man som nybliven chef tar på sig en alltför stor kostym på en gång. Att bli en fullfjädrad chef och ledare tar tid, så njut av ledarskapsresan. Ta en genväg; gå en chefsutbildning och få den senaste kunskapen.

Lärande och utveckling går hand i hand

Vi utgår ifrån att en chefsutbildning kan få dig att se på dig själv och dina ramar i ett nytt ljus. Därmed kan du få nya insikter som öppnar upp möjligheter som du inte visste att de fanns. Som ny som chef har du så mycket att göra och så många nya arbetsuppgifter att du inte alltid hinner. Risken finns att du drunknar i vardagssysslorna och missar den viktiga ledarskapsutvecklingen. Det är svårt att ta sig tiden som du behöver, men belöningen blir stor för den som avsätter tid för utbildning.

Utvecklande kunskaper för ledaren

En ledarskapsutbildning blir en naturlig paus från vardagen som chef. Den tar dig tillbaka till vägen som leder till verkligt ledarskap. Du åstadkommer utveckling av både dig själv och i förlängningen även dina medarbetare. Förmodligen var den verkliga anledningen till att du ville bli chef att du ville leda andra människor. Inte bara arbetsleda, utan coacha, vägleda och följa mot nya mål. En ledarskapsutbildning lär dig vad ansvaret i ett seriöst ledarskap medför. Nya lärdomar får dig in på rätt spår som chef och ser till att du enklare kan gå framåt i din egen utveckling.