Mentor

Mentor för utvecklat ledarskap

Mentor och ledarskapEtt säkert sätt att förbättra ungas förmåga till bättre ledarskap är genom en mentor. Mentorskap har länge använts inom de flesta områden. Att lärotiden förkortas är snarare regel än undantag. Genom att ta tillvara på kunskaper hos dem som redan lärt sig, kan vi öka effektiviteten. De som redan kan, blir involverade i upplärningen av nya, vilket har många fördelar. Båda parter känner ett ansvar. Den som skall lära ut något, känner ansvar för att den som skall lära sig verkligen lär sig. Och den som lär sig, blir mera motiverad att lära sig.

Det är ju enklare att låtsas vara fokuserad i ett klassrum. Betydligt svårare är det att inte vara uppmärksam när du arbetar med nära öga mot öga. Då blir det hela personligt och din mentor blir inte bara en lärare, utan också en vän. Någon du kan fråga om du har problem med vad som helst. I synnerhet ledarskap.

Ledarskap genom mentor för unga

Just inom ledarskap har det visat sig att en mentor kan vara en viktig del av utvecklingen hos unga. Unga har ofta stor press på sig att prestera. De saknar den erfarenhet som ofta krävs för att lösa alla uppgifter. Samtidigt är de osäkra på hur mycket de skall våga fråga för att inte verka okunniga.

En mentor löser alla dessa problem. De unga får kontakt med en äldre och mera erfaren person som de etablerar en personlig kontakt med. Det blir mera en kompisrelation än en arbetsrelation. Mindre press underlättar inlärningen. Lärandet blir en del av arbetet. Men utan den osäkerhet som ofta drabbar unga ledare. Genom att mentorn aktivt övervakar den ungas utveckling sparas mycket tid. I en vanlig lärosituation går det ofta obemärkt förbi om någon är osäker. När den unga ledaren är involverad i ett mentorskap, passerar inget obemärkt förbi.

Ledarskap lärs ofta ut genom olika kurser. När det sedan är dags att praktisera de förvärvade kunskaperna är det inte alltid så lätt. Att tillämpa något man lärt sig i teorin blir inte alltid praktiskt genomförbart. En mentor överbryggar denna svaghet. En ledarskapsutbildning som kompletteras med en personlig kontakt i verkligheten, hjälper en ung person att falla in i rätt mönster. Därigenom ökar den effektiva inlärningen samtidigt som pressen minskar.

Inlärning genom mentor

Om den unga går en kurs kan en mentor således underlätta inlärningen under denna. Bara genom att kursdeltagaren vet att det finns någon att fråga, blir denne mer effektiv under själva kursen. Det lönar sig att ta ordentliga anteckningar eftersom man har möjlighet att gå igenom dem med någon. Vetskapen om att någon finns i bakgrunden som bryr sig om hur det går, ökar inlärningen och behållningen. Ledarskap blir något greppbart och önskvärt.

Att alltid kunna fråga om man är osäker, skapar just den säkerhet som är syftet. En bra ledare vågar också erkänna brister. Med en mentor som även vågar visa sin egen begränsning, får den unge styrka att våga vara sig själv. Ledarskap är både att ta och att ge. Man får lära sig att både ta eget ansvar men också att delegera. Mentorskapet förmedlar detta på ett oöverträffat sätt.