Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtalet – en del av ledarskapet

Medarbetarsamtal, Utveckla ditt ledarskap

Lär dig hålla medarbetarsamtal

Vår utbildning i att hålla medarbetarsamtal och svåra samtal heter Chefens samtal. Den är en god hjälp för dig inför samtalen med din personal. Kursen är en bra utbildning för nya chefer som lär dig tekniker för att föra dessa samtal så att de blir konstruktiva, oavsett vilken typ av verksamhet du leder. Vi tar även upp de svåra och besvärliga samtalen och hur du bäst hanterar dem. Dessa kunskaper kan vara avgörande för om dina medarbetarsamtal blir givande eller inte. Du hittar utbildningen hos oss på Hjärtum Utbildning

Ledarskapsutbildning i att hålla medarbetarsamtal

Samtal med din personal ingår i ett professionellt ledarskap och kan vara en av ledarskapets utmaningar. Under en utbildning för ledare går vi igenom samtalets olika delar och övar särskilt på de mer utmanande delarna. Medarbetarsamtalet kan vara svårt och känsligt eftersom det är dina nära medarbetare du måste ge feedback till. Samtalen kan se olika ut beroende på var du arbetar, men gemensamt är att du behöver kunna visa tydligt ledarskap under de här samtalen.

Chefsutbildning ger ledarskapsverktyg

Om du går någon av våra chefsutbildningar får du ledarskapsverktyg som hjälper dig att ha konstruktiva medarbetarsamtal. Du behöver lära dig att ge feedback så att du öppnar upp för dialog med dina medarbetare . Om du inte har gått utbildning kan det vara svårt att dels planera, dels genomföra ett konstruktivt samtal. Med rätt kunskaper blir du bättre förberedd och känner även mindre oro inför samtalen. Medarbetarsamtal kan upplevas skrämmande, speciellt om du känner på dig att du kommer att få kritik. Genom rätt metoder och effektiva verktyg att använda under samtalet kommer stressen att minska.

Medarbetarsamtal som företagsutbildning

En anpassad företagsutbildning i att hålla  samtal med personalen är en bra väg att gå om ni har flera chefer som behöver uppdaterade kunskaper. Om ni dessutom kompletterar med en ledarskapsutbildning som ler er mer om ledarskap och organisationsteori står era chefer bra rustade. Att lyssna till en erfaren föreläsare i ledarskap kan öppna nya sätt att se på både ledarskapet och medarbetarsamtalen. Att kunna föra medarbetarsamtal är inte lätt och ju fler medarbetare du har, desto svårare blir det.

Lär dig förstå gruppens inbördes mönster

Man kan inte förstå ledarskapet utan att förstå hur maktmönstret ser ut och fungerar i gruppen. Det är bra ledarskap att kunna förstå detta och agera därefter när man kommunicerar med gruppen. Ledarskapsutbildning kan lära dig detta och ditt ledarskap blir ett hållbart ledarskap. Arbetsgrupper brukar möta två slags problem i sin verksamhet, nämligen hur man ska uppfylla sina mål och fullgöra sina uppgifter. Det andra problemet är att man för att klara av uppgiften också måste ha ett inom gruppen fungerande samspel. Den här typen av problem kan du som ledare få reda ut under medarbetarsamtal.

Utbilda dig i att ge ärlig feedback

En utbildad ledare är en förberedd ledare som kan använda medarbetarsamtalet på rätt sätt. Under medarbetarsamtalet kan du påverka gruppens struktur och rätta till oenigheter som eventuellt finns i arbetsgruppen. Eftersom du är ledaren är hela gruppen beroende av dig och ditt sätt att hantera svåra situationer. Med att ge relevant och ärlig feedback till var och en av gruppens medlemmar kan du påverka deras trivsel i arbetet och därmed förbättra resultatet. Du måste även kunna ge negativ feedback på ett bra sätt så att det leder att personen växer i sitt arbete och presterar bättre.

Övningsuppgifter under en ledarskapsutbildning

Under en ledarskapsutbildning i att hålla medarbetarsamtal lär dig att föra konstruktiva samtal. Du får kunskaper om bland annat kommunikation, vilket är grundläggande kunskaper att ha. En bra ledare kan kommunicera på ett öppet och ärligt sätt. Han eller hon kan leda sina medarbetare så att de trivs på arbetsplatsen och känner att deras arbete har ett värde för hela arbetsgruppen. Ett medarbetarsamtal ska få din personal att känna sig uppskattade och värdefulla.  Då har du lyckats med jobbet som chef och är en ledare som de kan lita på.