Framgångsrikt ledarskap

Framgångsrikt ledarskap genom ledarskapsutbildning

Få ett framgångsrikt ledarskap genom en ledarskapsutbildningFramgångsrikt ledarskap framkallas i ledarskapet. Den finns en uppsjö av teorier och böcker om hur du som ledare skapar ett framgångsrikt ledarskap. Många drömmer och strävar om att finna ett instrument eller en modell som kan förutsäga och garantera ett framgångsrikt ledarskap.

Sanningen är att ingen sådan garanti finns och med största säkerhet inte heller någonsin kommer att kunna utvecklas. Ett framgångsrikt ledarskap är något levande, en känsla, som inte kan räknas ut genom kalkyler eller andra beräkningar. Det vi dock vet är att denna förmåga kan tränas upp. En utbildning för ledare syftar till att du som ledare ska hitta en balans mellan resultat och relation samt hitta ett personligt ledarskap.

Personlighet är avgörande för framgångsrikt ledarskap

Redan år 1944 konstaterade Mc Gregor i sin forskning inom ledarskap att det inte var en viss specifik personlighetstyp som var mer passande som ledare än någon annan. Dock är det fortfarande många som hävdar att personlighet är helt och hållet avgörande för ett framgångsrikt ledarskap.

Personligheten är självfallet en viktig aspekt men ett ledarskap är alldeles för komplext och nyanserat för att kunna förklaras genom ensidiga samband mellan olika faktorer. En utbildning i ledarskap ger, genom att varva teori och praktik, en stadig plattform för dig som ledare att skapa ett hållbart arbetssätt utifrån dina egna förutsättningar.

Analysera olika ledarstilar

Du som både ska bli eller redan är ledare kan gå en ledarskapsutbildning eller kurs i ledarskap. Det går alltid att genom ledarskapsutveckling fylla på med kunskap och öka sin ledarskapskompetens inom olika områden i ämnet. Du kan som nybörjare eller mer erfaren studera och analysera flera olika ledarstilar och reflektera över om någon av dessa skulle passa dig.

Du måste självfallet inte bara välja en utan du kan låta dig influeras av det som tilltalar dig mest. Plocka det du tycker är positivt från varje ledartyp och skapa till exempel ett auktoritärt ledarskap. Ett framgångsrikt ledarskap utgår från den individ du är.

Faktorer för framgångsrikt ledarskap

Ett framgångsrikt ledarskap avgörs genom attityder, värderingar och kravställande. Även fast man inte kunnat skapa ett facit över hur man lyckas bli en bra ledare finns vissa mönster och samband man kunnat fastställa genom att observera och analysera olika ledares beteenden. Man har velat hitta ett svar på varför vissa lyckas som ledare medan andra inte gör det.

De tydligaste sambanden man kunnat se mellan framgångsrika ledare är deras psykiska styrka, en god självkänsla med humor, en hög energinivå samt deras förmåga att skapa entusiasm hos människor. Dessa egenskaper är några som börjar spela en alltmer central roll hos framtidens ledare.

Olika ledarstilar

Det börjar talas mer och mer om att ett olika ledarstilar. Ett bra bra ledarskap ska vara starkt ledarskap i alla lägen. Det är enklare att leda i utveckling och goda tider men ett framgångsrikt ledarskap ska man även kunna räkna med under motgång. Under en ledarskapsutbildning diskuterar du som ledare tillsammans med andra deltagare om vilka förväntningar och krav ni som ledare har, både från omgivningen men också från er själva. Hur ser ni på ett ledarskap? Och vad finns det för mål inom ett sådant? Det är några av frågorna du kommer att få svar på under en ledarskapsutbildning eller ledarskapskurs.

Hög energinivå

Genom att syna och analysera ett antal starka ledare har man kommit fram till vissa specifika principer som spelar stor roll i ett framgångsrikt ledarskap. Entreprenörskap är en av dessa faktorer. Många ledare har en vilja att skapa nytt utifrån egna idéer och tankar. Inom entreprenörskapet finns också en vilja att hela tiden utveckla, en strävan att arbeta utefter nyskapande och ny-tänk. En stark gemensam faktor är även ett brinnande engagemang tillsammans med en hög energinivå. En chefsutbildning hjälper dig som chef och ledare att ta ditt ledarskap till en ny nivå.

Emotionell intelligens

Många av de mest utmärkande gemensamma kvalitéerna inom ett framgångsrikt ledarskap handlar om att inneha en emotionell intelligens. Du som är ny som chef och ledare eller mer erfaren sådan kommer att märka eller vet redan att förståelse och förmåga att kunna tänka sig in i andras situation kan ta dig långt.

Som ledare bör du inte arbeta efter principen ”ensam är stark” utan din uppgift handlar om att bygga relationer med din omgivning. Du ska förtjäna dina medarbetares förtroende och de ska känna tillit och respekt för dig som ledare. För att detta ska vara möjligt måste du kunna påvisa medmänsklighet.

Chefsutveckling

Utan lust och passion inför din uppgift är det omöjligt att utöva ett hållbart och framgångsrikt ledarskap. Att ha en tro på det man gör är grundläggande för att kunna lyckas med vad man än tar sig för. Om du inte tror, hur kan du då förvänta dig att din omgivning ska göra det? Chefsutveckling syftar till att du som chef och ledare hela tiden strävar mot att förbättra och förfina ditt ledarskap. I och med en ökad kompetens kan du hjälpa din omgivning att utvecklas ännu mer och dela med dig av den kunskap du besitter.

Två grundpelare för ett framgångsrikt ledarskap

Det finns två grundpelare som ett framgångsrikt ledarskap är helt och hållet beroende av och det är självförtroende och självkänsla. Dessa två egenskaper är grundläggande för vårt allmänna välbefinnande, oberoende om vi är ledare eller inte. Självförtroende är något som vi kan samla på oss beroende på vad vi åstadkommer här i livet. Självkänsla däremot är en inre kärlek till sig själv och hur man ser på sig själv som person.

Självförtroende och självkänsla

Inom ett ledarskap är självkänsla direkt avgörande för om du lyckas få din omgivning att tro på dig som ledare. Utan självkänsla kan du ha hur mycket ledarkompetens som helst men ändå inte kunna skapa ett framgångsrikt ledarskap.

Utvecklad självkännedom

Varför är en stark självkänsla avgörande för ett framgångsrikt ledarskap? En ledare med en god självkänsla är ofta medveten om dennes styrkor men även svagheter. De har en utvecklad självkännedom som gör att de är medvetna om vad de behöver komplettera och vågar därför skapa ett mångfacetterat team av människor med olika kompetenser. Genom sin goda självkänsla utstrålar de också trygghet och får därigenom människor i sin omgivning att må bra. Framtidens ledarskap kommer med all säkerhet bli framgångsrikt i större grad om verksamhetens mentalitet utgår ifrån ett grundläggande välmående.