Ledarskap för icke chefer

Speciell ledarskapsutbildning för icke chefer

Ledarskapsutbildning för icke chefer

Lär dig ledarskap för icke chefer

Det finns en speciell ledarskapsutbildning som heter Att leda utan att vara chef. Den ger dig praktiska kunskaper i att leda när du är en informell ledare , t ex en gruppledare eller arbetsledare. Ibland benämner vi dessa kurser utbildningar för icke chefer. En sådan ger dig kunskaper om hur det är att leda en grupp, men sakna chefsmandat. Kursen sätter fingret på hur du hanterar denna roll mitt emellan gruppen och chefen. Du förväntas kunna leda, med allt vad det innebär, men du är begränsad när det kommer till att fatta beslut. Under utbildningen lär du dig om vad ett ledarskap medför i praktiken. Du får många tips och insikter om vilka krav du har på dig. Men du blir också varse vilka krav du kan ställa på din chef. Kraven är nödvändiga för att du ska ha en möjlighet att bli en effektiv och förtroendeingivande ledare.

Få kunskaper om ledarskap och chefskap

En utbildning i ledarskap för icke chefer kan även kallas en utbildning för informella ledare. Den innehåller föreläsningar om vad det innebär att vara en ledare och hur det kan skilja sig från att vara chef. Det finns vissa uppenbara skillnader, såsom att fatta övergripande beslut och sätta löner. Men sedan kan rollerna börja gå in i varandra. Under utbildningen får du öva på olika scenarion, där ledarskapet sätts in i olika sammanhang. Du får ta del av vad de andra utbildningsdeltagarna skulle göra i de olika situationerna och du kan dela med dig av dina egna erfarenheter. Övningarna är nyttiga och syftar till att göra ledarskapet mer påtagligt och begripligt.

Ditt eget personliga ledarskap på schemat

Det finns många olika ledarstilar du kan utgå ifrån, till att börja med, tills du skapat ett eget personligt ledarskap. Genom att gå ledarskapsutbildning som vänder sig till ledare som inte är chefer, får du kunskaper om hur du aktivt kan arbeta med din ledarroll. På schemat står råd och tips som kan förbättra din arbetsstruktur och gör det enklare för dig att utveckla ditt personliga ledarskap. När du utövar ett ledarskap för icke chefer har du inte en chefsroll. Du har därför oftast inte samma ansvarsområden som om du vore chef. Det innebär att du behöver fokusera på ditt ledarskap på ett anpassat plan och optimera ditt arbetssätt så att det passar för att leda utan chefsmandat.

Lär dig om ledarskapet

Att vara ledare är ingen enkel uppgift. Det är därför som det finns gott om utbildningar i ämnet. Ledarens vardag är fylld av utmaningar, där du som ledare måste ha mycket kunskap om både dig själv och din omgivning. Ett ledarskap är ofta väldigt personligt. Du kan lära dig mer om dig själv under en utbildning för ledare. Men när det kommer till ett ledarskap är det ändå i slutändan din individualitet och dina personliga värderingar som styr riktningen för ditt sätt att leda. När du som ledare arbetar med ett ledarskap för icke chefer kan du koncentrera dig på att samla så mycket fakta du bara kan om de områden som kan ta ditt ledarskap exakt dit du vill.

Studier av ledarstilar i ett ledarskap för icke chefer

Att utbilda sig i informellt ledarskap innebär bland annat att får du göra studier av olika ledarstilar. Vissa ledarstilar passar bättre till vissa personligheter än andra. Utmaningen för dig som utövar ett ledarskap för icke chefer blir att hitta en stil som fungerar i din vardag och som är långsiktigt hållbar. Med det inte sagt att du ska bestämma en stil och sedan hålla dig till en och samma under hela ditt ledarskap utan detta är något som konstant bör förfinas. Lika mycket som du som individ behöver växa och utvecklas behöver även ett ledarskap näring i form av ny kunskap och ny reflektion för att kunna vara positivt.

Ledarskap för icke chefer är komplext

Många människor har många olika åsikter om hur ett bra ledarskap ser ut. Det finns inget självklart svar på den frågan, men en ledarskapskurs ger en grund till att förstå vilka modeller som du kan välja på. Ett bra ledarskap är anpassat efter organisation, individ och situation. Det finns alltså ingen instruktionsbok som efter steg för steg kan garantera det ”perfekta” ledarskapet. Ledarskap för icke chefer kanske kan tyckas komplext men det blir inte svårare än vad du som ledare väljer att göra det till. Börja i rätt ände och ta dig tiden till att gå utbildning där du lär dig mer om hur du är som person och vilken syn du har på ledarskapet.

Coachande ledarskap ingår utbildningen

Coachande ledarskap ingår nästan alltid i en utbildning för icke chefer. Den coachande ledaren är en ledartyp som blivit alltmer populärt de senaste åren. Den har visat sig mycket framgångsrik i många fall och passar många ledare som arbetssätt. Ett coachande ledarskap för icke chefer går ut på att du lär dig metoder som hjälper teamet att stå på egna ben. Genom att du som ledare inte direkt ger dina medarbetare alla svaren får du i längden mer självgående och kreativa individer. De tar ansvar och kommer lättare fram till de mest optimala lösningarna på ett problem. Detta kräver en ledarkompetens som grundar sig på att du har lärt vad coachning innebär. Du behöver kunskap om hur du ställer frågor istället för att ge svar, till exempel.

Kommunicera målet på ett individanpassat sätt

Ett ledarskap för icke chefer strävar efter att få alla medarbetare att tillsammans sikta mot samma mål.  Hur du får detta att hända kan du lära dig. Alla i teamet måste genom en gemensam övertygelse tro på att detta mål kan och ska uppnås. Helst av allt bör medlemmarna tillsammans komma fram till detta mål. Men ibland bestäms det av annan part och då är det upp till dig som ledare att skapa motivation hos teamet till att vilja nå detta. En grundförutsättning för att det ska vara möjligt är att du har utbildat dig i att kommunicera målet på ett individanpassat sätt. Då blir målet förståeligt och tydligt för var och en av medarbetarna.

Lär dig hitta dina styrkor och svagheter

En bra coach och ledare vet hur denna ska locka fram det bästa hos både sig själv och varje medarbetare. Med stöd av utbildningsledaren tydliggör du dina egna styrkor och svagheter. Du får metoder för att fokusera och förstärka dina starka sidor och jobba aktivt med dina svagare sidor. En utbildning i ledarskap för icke chefer utgår från de förutsättningar som finns att tillgå och gör det bästa av det. Självförtroende och självkänsla är i detta sammanhang två absoluta nyckelord som varje ledare bör ha i åtanke. Vi människor kan uppnå nästintill allt vi vill med hjälp av vår inre förmåga att tro på oss själva och på det vi gör.

Ledarskapsutbildning tar upp relationer

Relationer skapar du utifrån tillit och förtroende. Förtroende hos dina medarbetare uppnår du genom att du är utbildad, dvs du har genomgått minst en ledarskapsutbildning. En utbildad ledare kan skapa  goda relationer och en plattform av förtroende. Han eller hon har fått kunskaper om att tillit är beroende av vårt beteende, hur vi handlar och kommunicerar. När du som ledare utövar ett ledarskap för icke chefer kanske du inte har en chefs många ansvarsområden, men du har fortfarande ett ansvar. Du är likt en chef en förebild för dina medarbetare. Det betyder att allt du gör påverkar din omgivning och dess syn på dig som person. Ett ledarskap för icke chefer kan raseras lika snabbt som det tog tid att bygga upp.

Kunskaper om att vara ödmjuk och lyhörd

Ett ledarskap för icke chefer måste få ta tid. Du behöver avsätta tid för vidareutveckling genom till exempel ledarutbildning. Ett gott ledarskap är inget som kan hetsas eller tvingas fram. Ett ledarskap är inget arbete där du som ledare står och skäller ut order och pekar till höger och vänster. Det handlar istället om att smala på sig kunskaper om ledarskap och om att övertyga genom förtroende. Ibland måste du ta täten och bestämma tempot, andra gånger ligga bakom och coacha. Att utöva ett ledarskap för icke chefer är att vara utbildad, ödmjuk och lyhörd. Det är att se varje individs personliga behov där och då. En bra coach och ledare vågar känna och ta beslut med magen.