Narcissistiskt ledarskap

Narcissistiskt ledarskap och personligheten

Självkännedom Narcissistiskt ledarskap

Narcissistiskt ledarskap

Det som är mest karakteristiskt till den narcissistiska personligheten är den paradoxala klyvningen mellan två olika självbilder. Den grandiosa och den skamfyllda som är full av självhat. Den grandiosa delen är alltid ute efter bekräftelse för att kunna dölja den självhatande sidan. Detta gör att personens beteende är oförutsägbart och att narcissistiskt ledarskap på en arbetsplats inte fungerar. Någonting måste göras innan alla medarbetare mår dåligt och sjukskriver sig eller slutar.

För när det gäller narcissistiskt ledarskap brukar det leda till att alla på arbetsplatsen mår dåligt men kan inte riktigt förklara varför. Inte att det handlar om ledaren och hennes ledarskap. Eftersom ledarskap inte fungerar som den ska blir anställda mer eller mindre förvirrade på grund av att ledaren inte kan använda tydligt ledarskap. Utan favoriserar vissa personen och trycker ner andra. Ledaren själv vill dölja sitt dåliga självförtroende och skamkänslor bakom det grandiosa beteendet och detta ledarskap fungerar inte som det ska.

Charmig och begåvad

Eftersom narcissisten ofta är charmig och begåvad når han/hon lätt ledande positioner. De som är utanför arbetsplatsen ser inte att det handlar om narcissistiskt ledarskap. Utan de ser en ovanligt lyckad individ och beundrar ledaren och ledarskapet. Narcissisten speglar sig i dessa människors lovord och visar bara sin ena sida, den grandiosa. Dem skamfyllda göms bakom den grandiosa och kommer fram bara vid konflikter.

Ledarskapet fungerar inte eftersom det handlar om att ledarens beteende är splittrad med humörsvängningar. Och ledaren inte kan utöva ledarskapet på ett bra sätt. Att det handlar om narcissistiskt ledarskap kan vara svårt att förstå om man inte känner till begreppet. Ingen mår bra längre och sjukskrivningarna ökar.

Impulskontroll

En narcissistisk ledare kan inte visa empati även om det utåt kan se så ut eftersom de brukar vara mycket sociala. Och har bra impulskontroll så länge alla gör som ledaren vill. Eftersom det handlar om narcissistiskt ledarskap, är det de andra gör aldrig tillräckligt bra gjort. De personer som idealiseras av ledaren är ett undantag. Allting är antingen svart eller vitt för den här typen av ledare och om du tillhör till den svarta gruppen kommer ledaren göra allt för att förstöra ditt liv. Därför är det viktigt att förstå att felet finns i ledarskapet och inte i dig själv. Annars tappar man helt sitt självförtroende.

Det är i stort sett omöjligt att i längden jobba med en person som utövar narcissistiskt ledarskap och personalomsättningen på sådana arbetsplatser är stor. De som blir kvar blir ofta utbrända eller mobbade av ledaren. De som narcissisten idealiserar kan få en del av segerglansen bredvid ledaren. Och de andra mår dåligt för att ledarskapet inte fungerar.

Utbildning i ledarskap

Det finns sund narcissism i oss alla och det behövs för att ha ett självförtroende och speciellt för att fungera som chef eller ledare. Men det är helt annat än narcissistiskt ledarskap och för att arbetsplatsen ska fungera behövs mer kunskap om det narcissistiska ledarskapet. Och hur man agerar för att klara av att sköta sitt jobb. En utbildning i ledarskap, inriktad på narcissism är det bästa sättet att komma till rätta med problemet.