Utbildning i arbetsrätt för chefer

Ledarskapsutbildningar för chefer

Att gå en utbildning för nya chefer är ingen nyhet, men det är viktigt vilken ledarskapsutbildning du går. När du är ny som chef är det viktigt att du inleder din chefsroll på rätt sätt. Det är mycket att tänka på när du börjar en ny chefsroll och det kan vara lätt att fokusera på det som driver försäljning till exempel. Men om du är chef med personalansvar så är en utbildning i arbetsrätt viktig att gå. Det är en snårig djungel att navigera i och det är helt avgörande att du vet vad som gäller kring arbetstider, löner, schemaläggning och arbetsfördelning.

Lär dig om personalfrågor

För att känna sig trygg som chef när det dyker upp olika frågor från personalen är det skönt att ha gått en utbildning i arbetsrätt. Utbildningen är utformad så att du får grundläggande information i hur man ska förhålla sig till de olika lagar som gäller. Anställningsvillkor, semesterlagen och lönefrågor. Även om du inte lär dig allt, kommer du förstå det grundläggande och även veta vart du ska vända dig i olika frågor. Tyvärr är det så att du kan hamna i en rejäl uppförsbacke om det är något du missar inom arbetsrätt. Utbildning är otroligt viktigt.

Kunskap om arbetsrätt

Arbetsrätten innehåller många regleringar vad det gäller till exempel anställningar. Här vill du verkligen att det ska bli rätt. Det finns tidsfrister att hålla reda på som kan vara helt avgörande för att ha möjligheten att avsluta en katastrofal medarbetare istället för att hamna i en omöjlig situation som kostar företaget pengar. Som chef är det ditt ansvar att se till att företaget och den del som du ansvarar för gör vinst. Då vill du ha de bästa medarbetarna. Rekrytering är viktigt för att få in rätt kompetens, men här kan du behöva ta hänsyn till LAS-Lagen om anställningsskydd.

LAS

Lagen om anställningsskydd är en riktig grundplåt i svenskt arbetsliv. Den är omdiskuterad och många gånger ifrågasatt. Vad du än tycker om den så är det en lag att förhålla sig till. Om du bryter mot den kan det kosta dig dyrt. Därför är det så otroligt viktigt att gå en kurs i arbetsrätt. Ju mer du kan om denna, desto lättare blir det att agera när det kommer till uppsägningar och anställdas rättigheter. Det finns regler att förhålla sig till, men det finns också andra saker som kan vara viktiga för företaget. Till exempel företrädesrätt vid anställning.

Ledarskapskurs tar upp arbetsrätten

På en ledarskapskurs i arbetsrätt kommer du lära dig hur du ska tänka vid eventuella neddragningar och när du sen vill anställa igen. Det finns regler som justerar sådant. Det är viktigt att hantera dessa frågor bra för att behålla ett gott rykte på marknaden. Du vill inte förstöra ditt rykte på grund av att du missat något inom arbetsrätt som gör att en före detta anställd sprider elaka rykten om ditt företag. Det är ditt ansvar som chef att veta vad som gäller för dina anställda och det kommer gynna dig, samt ge en trygg bas att stå på.