Innovativt ledarskap

Innovativt ledarskap grunden för innovativa företag

Vill du att ditt företag ska lyckas med innovation gäller det att satsa på ett innovativt ledarskap. För det är ledarskapet som är det avgörande om företaget ska kunna lyckas med sin förnyelse. Ett innovativt ledarskap innebär att man använder sig av nytänkande i företaget. Och håller sig uppdaterad med vad som händer i omvärlden.

Öppen för okonventionella lösningar

Organisationskonsulten Frans Kocken tipsar om att man utöver att hålla sig uppdaterad bör spendera tid utanför den egna verksamheten. Och det genom att till exempel nätverka och ingå i olika sammanhang. Eller att gå på konferenser och frukostmöten. Och ska man kunna hålla sig uppdaterad, reflektera och se sig omkring gäller det att man organiserar verksamheten så att det finns tid till det.

Slutligen bör man se på sitt eget företag i ett helhetsperspektiv och lära sig av andras framgångar. Genom att vara öppen för okonventionella lösningar kan man komma på nya innovativa idéer.

Ledarskapet den avgörande faktorn i innovativt ledarskap

Roy Bartilson poängterar på Ledarskaparnas blogg hur viktigt ledarskapet är för att ett företag ska bli innovativt. De företag som Ledarskaparna har pratat med och som varit innovativa och framgångsrika de senaste tio åren pekar alla på ledarskapet som den avgörande faktorn. Genom ett innovativt ledarskap kan ledningen ge utrymme för kreativitet, spontana möten och yttre stimulans. I ett innovativt ledarskap visar den högsta ledningen att innovation är prioriterat. Och innovationsförmågan följs upp regelbundet till exempel i utvecklingssamtal.

Arbetsmiljö där man uppmuntrar nytänkande

En bra ledare som arbetar med ett innovativt ledarskap skapar trygghet i en tillåtande arbetsmiljö där man uppmuntrar nytänkande. En innovativ ledare vågar prova lösningar som inte är helt färdiga. Och är lyhörd både för kundens verkliga behov och för medarbetarnas idéer och tankar.

Innovativt ledarskap börjar oftast i toppen

I ett annat inlägg på Ledarskaparnas blogg skriver Gunnar Wallin om att ett innovativt ledarskap oftast börjar i toppen. För att ta reda på vilken kultur organisationen drivs av behöver man ta reda på vilka värderingar människor i organisationen drivs av. Och vilka behov som styr – och ofta behöver ledningen börja med att fråga sig själv vad man lägger sin uppmärksamhet på.

Gunnar Wallin skriver om hur Maslows behovshierarki beskriver hur vi behöver ha våra grundläggande behov uppfyllda. Innan vi kan fokusera på behoven högre upp. Men att de grundläggande trygghetsbehoven också kan ligga i vägen för en personlig utveckling. Och det kan direkt överföras till en organisation.

Organisationens drivkrafter

När man har analyserat organisationens drivkrafter och formulerat hur man vill att det ska vara. Och hur man ska komma dit är det dags att se hur ledarskapet fungerar. En chef som har stora behov av kontroll och att få känna sig omtyckt kan ha svårt att vara en förebild. Och att leda öppna kreativa processer. Detsamma gäller om organisationen har stort fokus på tydliga roller och formellt ansvar – det kan hämma en personlig ansvarskänsla, informella och svåra samtal och egna initiativ.

Innovativt företagsklimat

Om man verkligen vill skapa ett innovativt företagsklimat måste man jobba med företagskulturen. En innovativ kultur kommer inte av sig själv utan är en förändring. Som man behöver arbeta aktivt för att nå. Och ett innovativt ledarskap är som sagt grunden för att lyckas med att skapa ett innovativt företag.

Innovativt ledarskap Vinnande ledarskap

Innovativt ledarskap