Feedback

Feedback ökar medarbetarnas prestationer

Feedback ledarskapsutbildningAtt ge och ta emot kritik kan vara svårt. Att ge och ta beröm kan till och med vara ännu svårare. Som chef eller ledare är det dock viktigt att kunna använda sig av feedback som ett konstruktivt verktyg.

Genom att öva sig i att hantera feedback skapar man sig goda möjligheter. Att förbättra såväl sina egna som medarbetarnas prestationer. Att utveckla sina kommunikationsförmågor och sin förmåga att motivera medarbetare är en väsentlig del i all chefsutveckling.

Återkoppling

Återkoppling är en betydande del av att bedriva ett modernt ledarskap. Arbetar du som chef eller ledare krävs det idag att du har kunskap. Om hur du ger dina medarbetare en konstruktiv och uppbygglig feedback. Detta för att alla ska kunna utvecklas till sin fulla potential. Kommunikation är A och O för en lyckad organisation. Alla medarbetare har rätt att veta vad som krävs av dem, hur de har presterat och hur de bör arbeta för utvecklas.

Konstruktiv feedback

Hur skaffar man sig då kunskap om hur man ger en rättvis och konstruktiv feedback? Du som arbetar som chef eller arbetsledare kan med fördel gå en chefsutbildning. Som kan förse dig med rätt typ av ledarskapsverktyg för att kunna utveckla dina förmågor. Här ingår utbildning i hur man ger återkoppling. Ingånga chefsutbildningar som finns idag erbjuder bra och konstruktiva övningar. Där du som chef kan få träna på att praktisera feedback.

Ledarskapsfilosofi

Är du ny som chef och saknar större erfarenhet kan det vara särskilt viktigt med utbildning i hur man ger feedback. Dina anställda förväntar sig att du direkt kan gå in och ge dem respons och återkoppling. Denna typ av ledarskapsutveckling bör man ägna sig åt hela sin chefskarriär. Det finns alltid områden för förbättring och utveckling. För att kunna driva ett professionellt ledarskap är det viktigt att uppdatera sina kunskaper. Och ta del av det senaste inom ny ledarskapsfilosofi.

Utvecklas som ledare

Som ledare måste man även kunna ta emot feedback för att kunna utvecklas. Är du exempelvis del i ett ledarskap inom vården behöver du kunna ta återkoppling. För att få en bild av hur ditt ledarskap upplevs av patienter och övrig personal och vad du kan förbättra. Att ta emot feedback kan vara en konst i sig och något man kan behöva öva sig på för att det ska bli konstruktivt. Som ledare måste man visa öppenhet som skapar ett gott klimat för att ge respons.

Målstyrning

Även för dig som arbetar inom ett administrativt ledarskap är det viktigt att kunna ta och ge feedback. Som en administrativ ledare arbetar du mycket med målsättning och styrning inom din ansvarsenhet. Här måste det finnas en fungerande kommunikation med den operativa nivån och återkoppling i sig en viktig del i denna kommunikation. Tydlighet, öppenhet och ömsesidig respekt är viktiga komponenter för att lyckas.

Nyckeln till utveckling

En ledarskapsutbildning kan ge mycket såväl till dig som enskild chef som till hela ledarskapsteam. Vill man involvera hela verksamheten kan en företagsutbildning vara ett bra alternativ. Faktorer som kommunikation, feedback och konflikthantering kan vara viktiga för alla i en organisation att få utökade kunskaper i. Feedback är nyckeln till utveckling och förbättring och är därför en oerhört viktig faktor för organisationers framgång.