Ledarskap och självkänsla

Ledarskap och självkänsla hand i hand

Självkänslan utvecklas under en ledarskapsutbildningEtt stabilt och välfungerande ledarskap är högst centralt för ett lyckat företag eller en lyckad organisation. Ledarskapets uppgift är att guida och hjälpa medarbetarna till att göra ett så bra jobb som möjligt. Ett lyckat ledarskap är alltid tillgängligt för medarbetarna och kan ta kommandot vid konflikter och diskussioner. För att klara dessa utmaningar bör ledarskapet drivas av en bra självkänsla. Detta kan innebära att man har god kännedom om sin kapacitet och en tro på att man kan utföra utmanande uppgifter. Att gå en utbildning för ledare är här en stor hjälp. Men man måste också vara realistiskt och veta sina begränsningar. Ett ledarskap som svävar ut i storslagna spontana idéer och överförbrukar sina resurser blir sällan långvarig. Man bör istället sträva efter att bygga upp en sund självkänsla som kan ge en positiv energi och motivation till arbetet.

Ledarskap som präglas av god självkänsla

Självkänsla skildrar hur man värderar sig själv som människa. Ett ledarskap som präglas av en god självkänsla ser sina och företagets förmågor och tror på dess möjligheter att utvecklas. Ledarskap och självkänsla går därför hand i hand och genererar en ökad trivsel och bättre kommunikation, både inom ledarskapet och i relationen till medarbetarna. Detta genererar i sin tur starkare arbetsgrupper och en tryggare arbetsmiljö.

Självreflektion är av stor betydelse

Ett ledarskap måste ha modet att gå sin egen väg. Vi lever idag i ett mycket konkurrenskraftigt samhälle och för att lyckas måste man ibland våga sticka ut och välja nya vägar. Ledarskapet måste hela tiden utvecklas och inte stå still och trampa på samma ställe. Även om allt flyter på bra så behöver man ibland omvärdera sitt arbete för att inte tappa drivkraft och energi. Att regelbundet ge sig tid för självreflektion är av stor betydelse, liksom att ge varandra feedback och bekräftelse. Även om man inte alltid håller med varandra bör man göra tydligt att allas åsikter är viktiga och att det är värdefullt att de blir hörda. Ett ledarskap som är säkert i sig själv har modet att utmana sina rädslor och uttrycka ärlighet och ömsesidig respekt.

Ett ledarskap bör motivera och inspirera till bra självkänsla

Alla har ibland svårt att hitta den där grundläggande självkänslan- Och den kan lätt tappas vid tunga perioder eller motgångar. Ett ledarskap bör sträva efter att motivera och inspirera till bra självkänsla hos de anställda. Men också se till så att den hålls levande inom ledarskapet. Kurser och litteratur kan inspirera och hjälpa till. Men också gemensamma aktiviteter där man gör saker tillsammans för att stärka gruppgemenskapen. Känner man att man är del i en välfungerande grupp där man har möjlighet att göra sin röst hörd. Så är det lättare att hitta tillbaka till en positiv känsla, både om sig själv och om andra.

Självkänsla stärker individers välmående

Självkänsla stärker individers välmående och ger dem mod att vara sig själva och på så sätt kunna utvecklas till fullo. Ett ledarskap som handlar med god självkänsla känsla vågar ta beslut, knyta kontakter och skapa relationer. Det blir bra på att bedöma vad som är bra och mindre bra för företaget eller organisationen. Det känner inget behov att kontrollera minsta lilla utan kan ha tilltro till sig själv och till sina medarbetare. Att måna om en god självkänsla är därför något som ledarskapet bör sträva efter och se som en av sina uppgifter.