Motivation ledarskap

Motivation i ledarskap

Motivation i ledarskapet är viktigt

Hitta motivationen i ledarskapet

Ordet motivation är ett vanligt förekommande ord i dagens samhälle inom många olika områden. Vare sig det gäller ledarskap, träningsråd eller affärsverksamhet så är motivation något som är väsentligt. Både för att nå sina mål och utvecklas som människa.

Men vad är egentligen motivation, vart kommer den ifrån och varför är det så viktigt?

Motivationen ur psykologiskt perspektiv

Motivation har beskrivits som det psykologiska kännetecknet. Som får individer att överföra handling till ett visst mål. Det är med andra ord det som får oss att få saker gjorda. Det som väcker lusten i oss och får oss att behålla kontroll över våra handlingar och uppfylla våra mål. Det finns många sätt att närma sig psykologiskt, socialt och beteendemässigt.

Motivation är något man kan påverka själv. Och arbetar man tillsammans är det viktigt att känna glädje som grupp. För att kunna samverka med varandra på ett givande sätt. På samma sätt kan en enda omotiverad person påverka en grupp i negativ riktning.

Ledarskap är motivation

Inom ett ledarskap blir därför motivationen oerhört viktig. Ledarskapets uppgift är ju just att få hela organisationen eller arbetsplatsen att samverka. Och fungera för att på så sätt kunna uppnå vissa uppställda mål. Ett ledarskap behöver ständig, om inte alltid förnyas och utvecklas, så i varje fall omvärderas för att fortsätta fungera. Att kunna bidra med motivation är väsentligt för att lyckas med modernt ledarskap. Och att få individer att återfå lust till arbete och målsättning, utvecklas och finna nya idéer.

Nytt bränsle

Motivation kommer inte alltid så lätt av sig själv. Även den mest fungerande organisation eller arbetsplats kommer till en punkt där man behöver fylla på med nytt bränsle. Och få ny energi för att orka fortsätta ett bra samarbete. Det är ledarskapets uppgift att uppmuntra till denna nytändning. Men att ständigt vara den ”positiva kraften” kräver förstås i sig att man som ledare hittar motivationen. Vad kan man då göra? Enkla saker som att påminna sig om varför man faktiskt gör det man gör. Om de mål man vill uppnå eller den arbetssituation man faktiskt är där för att skapa.

Motivation smittar också av sig

Förnyad motivation i dessa ”grundbultar” är väsentligt för att återfå krafterna och kunna sprida engagemang. För motivation smittar också av sig. Det skapar harmoni och balans och får gruppen att känna ny lust och kreativitet. Att få känna och få andra att känna sig delaktiga och påminna sig själv och andra om att man strävar mot gemensamma mål ger ofta förnyad kraft till gruppen.

Positiv energi för ledarskap

Att handla med att motivera gör att man blir en positiv energi för bra ledarskap. Det som producerar handlingskraft och framåtrörelse och skapar nya förutsättningar. Det får ledarskap att fortsätta inspirera och utvecklas. Men även underhålla eller bygga upp en fungerande verksamhet. Alla människor och alla organisationer fungerar på olika sätt. Det är olika faktorer som får igång oss och får oss att känna glädje

Att ha starkt ledarskap

Ledarskap behöver hitta den form som passar bäst för just dem utifrån den egna arbetsplatsen eller organisationen och för de individer som arbetar och verkar där. Att bli bättre på att arbeta med motivation stärker ledarskapet. Och kan föra det till nya nivåer.