Ledarskap inom kyrkan

Ledarskap inom kyrkan är starkt och stabilt

Ledarskap inom kyrkan – och kyrkan har en viktig funktion som samlingsplats för människor. I ett samhälle som präglas av allt högre tempo är kyrkan en viktig oas för lugn och eftertanke. Kyrkan är beroende av ett stabilt ledarskap som har förmåga att samla och sammanföra människor till gemenskap och en gemensam tro.

Ledarskapsutbildning för ledare i kyrkanEn modern kyrka står öppen för alla och ett ledarskap inom kyrkan har en viktig funktion att sprida detta budskap. Oavsett vad man har för bakgrund, vilken samhällsklass man tillhör, eller vilket land man tillhör.

Så bör ett ledarskap inom kyrkan verka för att visa på den grundläggande tro. Som förenar alla dessa människor.

Ledare inom kyrkan är en förebild

Ledarskap inom kyrkan kan ske på många olika plan. Såväl chefer som anställda och frivilliga kan behövas som ledare på olika platser. Och ha olika funktioner i kyrkans gemenskap. Kyrkan är en mångfacetterad organisation med varierande arbetsuppgifter som kräver ledare med olika kompetenser. Oavsett på vilken plats man befinner sig. Så bör man som ledare inom kyrkan vara beredd på att betraktas som en förebild eller ett föredöme.

Församlingens grundläggande värderingar

Kyrkans ledare är kyrkans ansikte utåt och bör stå för och representera församlingens grundläggande värderingar. Ett ledarskap inom kyrkan kommer utsättas för granskning. Och det är viktigt att man är tydlig med sin ideologi och inte vända kappan efter vinden.

Ledarskapet inom kyrkan måste vara starkt

Kyrkan är en stor organisation som kräver ett stark styre. Ofta består kyrkan i sig av en mängd olika organisationer och grupper. Och finansieras dessutom ofta på flera olika sätt. Ett ledarskap inom kyrkan måste ha god organisationsförmåga och se var behoven finns. För att behålla förtroende behöver man ha en god insyn i organisationen. Och ständigt granska sitt egna ledarskap.

Ledarskapet inom kyrkan behöver utvärderas

Ett ledarskap inom kyrkan behöver ständigt ses över och utvärderas, kanske i än högre grad än i andra organisationer. Kyrkans ledare är förtroendevalda och bör verka för att förtjäna detta förtroende. Man bör visa att man kan stå bakom sin livsåskådning och ideologi. Och att man är en person som kan både lyssna och lära.

Ledarskapet inom kyrkan – öppen diskussion

Dagens samhälle förändras snabbt och även kyrkan måste i viss mån följa med i dessa förändringar. Traditioner och kultur är en stor del i kyrkan men ibland måste även dessa ses över och omvärderas. Ett ledarskap inom kyrkan bör föra en öppen och levande diskussion om de förändringsprocesser som sker i samhället så att man inte riskerar att utesluta människor. Kyrkan bör vara en del i samhället och inte stå utanför. Samtidigt är det viktigt att förvalta och föra vidare traditioner. Det gäller för ledarskapet att hitta en bra balans däremellan.

Stark värdegrund och entydig ideologi

Ett ledarskap inom kyrkan bör vara uppmärksamt och hänsynsfullt och kunna stödja och vägleda såväl anställda och medarbetare som kyrkobesökare. Jämlikhet är en viktigt sida att visa upp, ledarskapet bör vara tillgängligt och en synlig del i den kyrkliga gemenskapen.

Ledarskapet bör konsultera varandra och inte ta enhälliga beslut. Man bör arbeta utifrån en stark värdegrund och ha entydig ideologi och man måste vara kunnig och kunna förklara och stå bakom sitt värdesystem. Kyrkan ska både kunna vara ett stöd vid kriser. Och kunna motivera människor i såväl stort som smått. Och få dem att känna motivation till livet och tron.