Ledarskapsutbildning – innehåll och upplägg

Fysisk ledarskapsutbildning kontra utbildning på distans

Innehåll och upplägg i en ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning – distans eller på plats?

I dessa dagar är det vanligt att gå en ledarskapsutbildning för nya ledare eller för erfarna på distans. Om man får välja föredrar dock de flesta kursdeltagare fortfarande att gå en kurs på plats. Vi människor tycker om att ses, det är naturligt, och vi utvecklas av att träffas och interagera med varandra. Men att som chef gå en utbildning för ledare på distans har visat sig fungera över förväntan. Våra kursdeltagare säger i utvärderingarna att det fungerar jättebra och att det nästan är som att befinna sig i kurslokalen.

Distansutbildning är här för att stanna

Våra mycket duktiga kursledare tillsammans med bra teknik gör att distanskurserna upplevs positivt och någon deltagare har till och med sagt att det fungerar så bra att det kan ersätta fysiska kurser i framtiden. Vi skulle inte vilja gå så långt, men visst är utbildningsformen distansutbildning här för att stanna. Bäst tror vi att den kommer att fungera som ett komplement till den fysiska kursen, men vi tror inte att den kommer att ersätta klassrumskursen. Båda formerna behövs och i takt med allt finare teknik kommer upplevelserna att förbättras allt mer.

En ledarskapsutbildning kommer lastad

Med vad då, frågar du dig. Våra ledarskapsutbildningar är fullastade med nya insikter om ledarskap och tar sin utgångspunkt i vetenskap, vedertagna teorier och praktiska erfarenheter. Innehållet är modernt och uppdaterat och bygger på modeller som fungerar i praktiken. Kursledaren värnar om dig som deltagare och stämmer regelbundet av att alla hänger med och får svar på sina egna funderingar om ledarskapets praktiska delar. Du som deltagare är en stor del av innehållet, då du delar med dig av dina erfarenheter och lyfter frågeställningar som du ställts inför, antingen under kursens gång eller i fikapauserna. Här får den fysiska kursen ett övertag, eftersom den medför mycket samtal och erfarenhetsutbyte under pauserna.

Att öva är en stor del av utbildningen

Övning ger ledaren färdighet. Under en ledarskapsutbildning får du möjlighet att i små grupper prova på modeller och metoder som du fått lära dig. Du kan tänka dig in i att applicera en ny modell i din grupp, till exempel för att effektivisera möten. Vad skulle hända? Vilka hinder kan du se? Hur skulle gruppen reagera och hur kan du förbereda dig på reaktionerna? Genom att föreställa dig hur situationen skulle kunna se ut, kan du få en bild av vad som skulle kunna hända. Du kan spela upp olika scenarier och även testa dessa på de övriga kursdeltagarna. De kommer att vilja testa sina situationer på dig och även det är lärorikt.

Tillbaka på arbetsplatsen igen

När du kommer tillbaka till arbetsplatsen igen är du sannolikt väldigt peppad på att börja omsätta det du lärt dig i praktiken. Det är jättebra och ett bevis på att du lärt dig mycket. Ett tips är dock att införa eventuella förändringar stegvis och inte alla på en gång. Testa en eller ett par verktyg åt gången och prova dig fram till vad som passar för dig, för dina medarbetare och för organisationen. Alltför stora förändringar kan få medarbetarna att bli förvirrade och frustrerade. Vårt svenska uttryck ”lagom” är användbart i detta sammanhang. Gör lagom stora ingrepp i rutiner, grupper, roller med mera. Då blir det också enklare att rulla tillbaka ändringen, om den inte skulle bli bra.