Projektledarutbildning

Projektledarutbildning för nybörjare

Ledarskapsutbildningen projektledarutbildning

Utbildning för nya projektledare

Vår utbildning för projektledare vänder sig till dig som är ny i rollen att projektleda. Den ger dig grundläggande kunskaper som snabbar upp din start i att leda ett projekt. Det här är en utbildning som är perfekt när du ska ta på dig ansvaret för att leda ett projekt. Det är skillnad på att vara ledare och att vara projektledare. Vår utbildning tar fasta på just projektledarrollen och ger dig kunskaper i ledning, planering, genomförande och avslut av projekt. Vår utbildning är en basutbildning i projektledning, så du behöver inte ha några förkunskaper. Du lär dig att upprätta projektplan och planera in resurser i form av tid, personal, material osv. Du får kunskaper om hur gör för att leda dina projektmedlemmar och få alla att arbeta mot projektets mål. Besök gärna Hjärtum Utbildning för att läsa mer på vår hemsida.

Föreläsningar för nya projektledare

Som ny projektledare behöver du lära dig om projektet som arbetsmetod och hur det skiljer sig från det vanliga arbetet. Vår projektledarutbildning innehåller föreläsningar om alla moment du behöver känna till för att självständigt ta dig an att leda ett projekt. Du får grundläggande kunskaper om vad ett projekt är och får verktyg för att kunna hantera några av de utmaningar som du möter som projektledare. Utbildningen ger dig goda kunskaper om projektarbete och du lär dig metoder som gör det komplexa hanterbart. Du lär dig arbeta med problemlösning och övar upp din kommunikation och förmåga att fånga upp och hantera risker.

Utbildningens innehåll

Innehållet i vår projektledarutbildning är gediget och brett. Allt för att du ska få en bred bas att stå på och lära dig flera olika områden inom projekthantering. Vår utbildningsledare har lång erfarenhet av projektledning och arbetar aktivt som projektledare, parallellt med att han undervisar. Detta borgar för att du får nya, moderna och relevanta kunskaper i hur du bäst leder ett projekt. Utbildningen innehåller bland annat ett avsnitt om att planera projektet och om vilka olika projektmodeller som finns tillgängliga. Du lär dig hur du kommunicerar som projektledare och vad ledarskapet i projektet innebär.

En ledarskapsutbildning för projektledare

En utbildning i projektledning är en speciellt variant av en utbildning för ledare. Den fokuserar på vad ledarskapet i ett projekt innebär och belyser ofta skillnaden mot traditionellt ledarskap. Bland annat lär du dig hur du följer du upp och arbetar med styrning och hur du formulerar mål som går att uppfylla. Att göra en intressentanalys är speciellt för en utbildning i projektledning, liksom att identifiera risker. Ett projekt måste ha ett slut, annars är det inte ett projekt. Därför ingår ett avsnitt om att avsluta projektet i utbildningen, följt av att lära dig att följa upp och återföra kunskaperna och lärdomarna från projektet.

Efter utbildningen i projektledning

Som projektledare leder du utan att vara chef

Du får nya lärdomar efter utbildningen

Efter vår projektledarutbildning vet du mer om vad som krävs av rollen. Du lär dig om projektmodeller och ledarskap i projekt. Svårigheter och fallgropar tas upp, så att du blir rätt förberedd på vad som kan hända. Du får kunskaper om projektledarens uppgifter och hur du planerar på bästa sätt med tidsplaner, milstolpar mm.

Att vara ledare för ett projekt är att ständigt vara på gång. På tå och att hela tiden se omgivningen med nya ögon. En ledarskapsutbildning med inriktning mot projekt ger dig lärdomar om kommunikation, både i och utanför projektet. Du lär dig även att hantera kriser och konflikter som kan uppstå. Vår duktiga utbildningsledare arbetar aktivt som projektledare, vilket gör att han har dagsfärsk kunskap inom området.

Utbildning med lärande inom många områden

Projektledarutbildning är en utbildning för dig som ska ta dig an ett projekt och behöver kunskap om vad ansvaret innebär och vad jobbet går ut på. Du lär dig hur du arbetar praktiskt i projektet och vad själva ledarskapet innebär. Projektledning kan anammas inom alla områden. Det finns egentligen inga yrkeskategorier som inte någon gång arbetat med eller inom projekt. Allt kan göras till projekt, litet som stort. Det är just därför projektledarrollen är full av utmaningar. Men också oändliga möjligheter.

Projektledarrollen blivit en profession

Det var på 1960-talet som projekt som arbetsform introducerades i Sverige. Numera är det ett vanligt förekommande arbetssätt där olika projektmodeller och metoder ständigt utvecklas. Allt för att effektivisera samt förfina dess kvalité och resultat. Det finns många utbildningar att välja på för dig som blivit projektledare. Allt från nybörjarkurser till avancerade certifierande utbildningar.

Utbildning för projektledare för små och stora projekt

I dag är det vanligt att du är projektledare på heltid, men det är också vanligt att du tillfälligt blir projektledare. Det kan handla om nyheter som ska implementeras, en genomlysning av arbetssätt och metoder, införande av ett nytt system osv. Ämnesområdena är oändliga och projektens storlek kan variera från mycket små som tar en vecka att genomföra till stora som tar flera år. Vår utbildning passar oavsett både bransch och storlek på projekt.

En projektledarutbildning lär dig att leda ett projekt

Med hjälp av en projektledarutbildning lär du dig vad det är som skiljer mellan att vara ledare och projektledare. Innehållet i vår utbildning för nya projektledare ger dig de baskunskaper som området projektledning kräver. Ett projektledarskap, i likhet med vilken annan typ av ledarskap som helst, utgår alltid ifrån dig som person och vilka individuella egenskaper du har. Dina talanger och egenskaper kan förbättras genom en utbildning och du får värdefull kunskap om olika projektmodeller.

Utbildning i projektledning på distans

Om du inte kan närvara fysiskt erbjuder Hjärtum Utbildning projektledarutbildning på distans också. Det fungerar utmärkt att vara med via datorn. Du genomför övningar och deltar i diskussioner genom breakoutrooms och kan när som helst ställa frågor till vår erfarna utbildningsledare. Med hjälp av utbildning i projektledning får du kännedom om hjälpmedel som underlättar enormt i ditt vardagsarbete. Du får guidning och tips och möjlighet att ställa frågor, diskutera och öva.

Nya projektledare behöver kunskap

Projektledare har som sin uppgift att styra, leda och koordinera alla aktiviteter och funktioner inom ett projekt. När du är ny som projektledare har du därför mycket att lära dig. Du ska kontinuerligt stämma av de olika delarna i projektet samt löpande rapportera till styrgruppen. Till din hjälp har du en projektgrupp eller ett projektteam, som oftast består av specialister inom sina respektive områden som exempelvis ingenjörer, IT-konsulter, ekonomer, inköpare med flera.

Den som leder projektet behöver nödvändigtvis inte ha den formella titeln som projektledare. Istället är det dennes projektengagemang och förmåga att kunna leda som är avgörande för resultatet. En stark rekommendation är ändå att gå en projektledarutbildning innan du tar på dig ansvaret ett projekt innebär.

Projektledarutbildning lär dig sätta projektmål

Under en projektledarutbildning i klassrum eller på distans lär du dig sätta projektmål. Du lär dig följa en projektplan och hur du med hjälp av tidsplaner med milstolpar, riskanalyser, kontrollplaner och ekonomiuppföljningar ser till att projektet uppfyller de krav som finns angående tid, kvalitet och projektbudget. Det finns olika typer av projektmetodik du kan utöva där syftet med en utbildning i projektledning. Just därför att du ska få mer kunskap om dessa och möjligheten till att välja vad som passar dig bäst.

Utbildning ger dig värdefull kunskap

Författaren Doris Dahlin gav år 2006 ut boken ”100 sidor om hur du lyckas som projektledare”. Där får du inte bara lära dig hur du strukturerar projekt och för det framåt. Utan också hur du undviker de största fallgroparna samt manövrerar de eventuella oförutsedda händelser som alltid uppkommer under ett projekt. Dahlin är, förutom författare, även konsult och utbildar chefer på alla nivåer i ledarskap sedan 15 år tillbaka. Hon anser att projekt till stor del handlar om samspel mellan människor. Därför är det oerhört viktigt att du vågar axla ledarskapet och vara just en ledare. Likt en projektledarutbildning ger en projektledarkurs dig värdefull kunskap som du kommer att ha stor nytta av.

Lär dig om projektledarrollen

Ett misstag som många gör i projektledarrollen är att vara för ivrig och ha för bråttom i starten på ett projekt. Genom en projektledarutbildning får du lära dig att arbeta utefter de olika projektstegen. Detta hjälper dig börja nysta i rätt ände av projektet. Unga ledare utan mångårig erfarenhet av projektjobb eller projektplanering vill ofta snabbt lösa en uppgift för att påvisa sin tidseffektivitet. Resultatet blir då istället att de missar viktig information och startar projektet på en ostabil grund.

Övning för projektledaren under en utbildning

Ett lyckat projekt börjar alltid med en väl genomarbetad plattform då projektstyrning till stor del handlar om noggrant förarbete. Detta kräver övning och rätt verktyg vilket du som ledare kan få via en projektledarutbildning. Din uppgift som ledare och projektsamordnare är. Att innan påbörjat projekt, ha gjort en väl utförd problemanalys och skapat en tydlig målbild, stämt av så att tillräckliga resurser finns avsatta. Kontrollerat att projektet är väl förankrat samt tagit reda på allt som du möjligen behöver veta om projektet. Allt detta kan du enbart ta reda på genom att ställa frågor till beställaren.

Projektledarutbildning lär dig om projektbeskrivning

Projektledarutbildning beskriver att ett projekt ska alltid utgå ifrån en projektbeskrivning. Som är speciellt anpassad efter det aktuella projektet. Det är ett av de absolut viktigaste dokumenten inom hela projektprocessen. Vilket bör innehålla en sammanfattning, beskrivning av projektbeställaren. Dess bakgrund, syfte och mål, metod eller modell, omfattning. Och strategi, tidsplan, kravspecifikation, kommunikation. Och dessutom rapportering, risker och kvalitet, budget och ekonomi samt övriga bilagor med betydelse.

Om du inte har tidigare erfarenhet utav ledarskap i praktiken som ledare för ett projekt är det en god idé att gå en projektledarutbildning. Eller en projektledarkurs där du genom praktisk övning varvat med teori får lära dig arbeta enligt en aktuell projektmodell.

Projektrisker tas upp under en utbildning

Något du som ledare och projektansvarig måste vara väl medveten om inför ett påbörjat projekt är de eventuella projektrisker som finns. Anledningen till detta är att du ska vara så införstådd och förutseende. Som du bara kan för att på så sätt kunna hitta en snabbare lösning på de problem som kan uppstå.

Allting kommer du inte kunna förbereda dig inför men med en projektledarutbildning i ryggen. Har du de nödvändigaste hjälpmedlen och verktygen till att kunna handla på bästa sätt i kritiska situationer. Innan du ens tackar ja till att leda ett potentiellt projekt bör du alltid göra en så kallad SWOT-analys. Där du reflekterar över dess styrkor, svagheter, möjligheter och eventuella hot.

Projects In Controlled Enviroments

Det var försvaret som introducerade modeller som arbetssätt inom projekt i Sverige. Alltsedan dess är det en standard att arbeta enligt specifika metoder och modeller när det kommer till projekt inom alla olika yrkeskategorier. Det finns dock en mängd olika att välja mellan. Men den största projektledarmodell internationell sett är den så kallade PRINCE2, Projects In Controlled Enviroments.

Denna modell skiljer sig en del från andra då denna fokuserar mycket på att skapa värde för beställaren av projektet. Under en projektledarutbildning eller en projektledarkurs kommer du få mer kunskap om de vanligaste och mest användbara modellerna som finns.

En projektledarutbildning tar upp projektstrukturen

När du går en eller en projektledarutbildning eller en kurs i projektledning distans kommer du som ledare kunna skapa en personlig och fungerande projektstruktur. Som du kan använda dig av inom alla dina framtida projekt.

En projektledarutbildning går igenom grunderna, allt från hur du för en optimal projektdagbok. Om hur du skapar ett korrekt projektprotokoll, vilka projektmetoder du kan använda dig utav. Till hur du ska förhålla dig till projektägare och en eventuell projektpartner. Dessa värdefulla kunskaper och tips är svåra att införskaffa helt på egen hand så att gå en utbildning eller kurs är en stark rekommendation.

Utvecklas genom rätt utbildningsprogram

Du kan bli eller vara ledare utan att ha gått en projektledarutbildning eller en kurs i projektledning men om du gör detta får du inte enbart oerhört värdefull kunskap. Utan också ett rejält försprång jämfört med dina konkurrenter på marknaden. En utbildning i projektledning är en investering som du inte kommer att ångra. Under utbildningen lär du dig att en projektbeställning ger en första grov beskrivning och en överblick av projektet. Att driva uppdrag i projektform idag är väldigt populärt. Och fast det finns många specialutbildade ledare inom området är det inte alltid så att projektet har förutsättningarna till att lyckas.

Få spetskompetens i projektledning

Projektledning tillhör spetskompetenserna. Därför är det ännu viktigare för dig som ledare att ha gått en projektledarutbildning. Då lär du dig alla de nödvändiga steg som ingår i ett projekt och dess process. Detta just för att du ska kunna göra en välgrundad bedömning om du ska ta dig an projektet eller inte.

Många chefer och ledare har medarbetare som är spridda över landet och även ibland över hela världen. Det har därför blivit viktigare och viktigare att som ledare kunna utöva projektledning distans. Detta är fullt genomförbart men ställer andra krav på dig och ditt ledarskap.

Projektledarutbildning som företagsutbildning

En projektledarutbildning som företagsutbildning kan hjälpa dig att skapa en väl fungerande arbetsstruktur. Och visa dig hur du kan använda olika typer av kommunikationskanaler till din fördel. Ett virtuellt ledarskap ställer högre krav på tydlighet vad gäller uppdrag, förväntningar, tidplan, uppföljning och återkoppling men framförallt på kommunikationen. Du och ditt projektteam måste tillsammans komma överens om på vilket sätt, när samt hur ofta ni ska kommunicera.

När du som ledare går en projektledarutbildning kommer du inse att något av det absolut viktigaste inom ett projekt är planeringen. Vissa föredrar att jobba med projektplanering i Excel medan andra använder andra program,. eller en egen struktur de skapat. Huvudsaken är att du har koll på alla delar inom projektet och vet hur du ska handskas med alla projektdokument. Din uppgift som ledare är att ha en tydlig projektöversikt med allt vad det innebär. För det är du som står till svars om något inte går som planerat.

Projektansvarig leder alla projektdeltagare

Det är lätt att ett pågående projekts ramar eller de linjer som begränsar projektet töjs ut en aning med tiden. Det är här av största vikt att du som projektansvarig ser till att alla projektdeltagare håller sig inom dess projektram. Detta både för att syftet och all annan planering inte ska gå förlorad. Men också för att risken annars är att projektet helt tappar sitt fokus. Och i slutändan inte ger det resultat som var tanken från första början.

En projektledarutbildning tillhör gruppen värdefulla chefsutbildningar och ledarskapsutbildningar och är till för din skull. Den är till för att hjälpa dig ha kontrollen över något som skulle kunna bli svårgripbart.

Certifiering under en projektledarutbildning

Varje år väljer cirka 500 svenska ledare att skaffa en så kallad projektcertifiering enligt IPMAs, International Project Management Associations, system. En certifiering är ett kvitto på din kompetens som ledare. Och kan ge ett försprång på arbetsmarknaden samt ett bredare nätverk.

Denna process är uppdelad i olika nivåer, från D upp till A, där varje nivå kräver mer avancerade kunskaper och större erfarenhet. Om du genomfört sista och svåraste nivån, A, och fått godkänt på denna innehar du titeln som projektchef. Om du planerar att försöka skaffa en certifiering gör du klokt i att gå en projektledarutbildning eller en projektledarkurs innan för att få mer kött på benen.

Få kunskaper i projektdefinition

Innan man påbörjar ett projekt är det viktigt att ha man vet vad man vill åstadkomma under dess gång. Och för att kunna planera projektet bör man ha en väl genomarbetad projektdefinition. Denna definition ska innehålla projektets omfattning, förutsättningar, avgränsningar samt ramar.

Anledningen till att detta är viktigt att reda ut på ett tidigt stadium är för att projektets deltagare annars skapar sig en egen bild utav vad projektet är och vad som ska göras inom detta. Vilken projektledarutbildning eller en projektledarkurs du än väljer att gå. Kommer du att få de nödvändigaste baskunskaperna som en ledare måste ha.

Lyssna till föreläsningar med en projektledningsexpert

I boken ”Projektsäkerhet” skriver Anders Blomé, projektledningsexpert och konsult om kompetens- och projektutveckling. Det krävs en process för överföring av kunskap och erfarenheter mellan individer och projekt för att ett företag ska kunna skapa en sund projektmiljö. Han menar att det måste finnas ett forum för medarbetarna där dessa kan utbyta både positiva och negativa erfarenheter med varandra. Just för att öka säkerheten i projektet. Du som ledare kan få tips på hur du kan göra detta med framgång genom en projektledarutbildning eller en projektledarkurs.

Projektledarutbildning beskriver projektcontroller

Det finns ingen riktigt tydlig definition om vad en projektcontroller är. Mycket på grund av att rollen ändrats och utvecklats genom åren sedan konceptet kom från USA till Sverige på 70-talet. Den har dock fått en allt större betydelse och en mer aktiv roll inom dagens organisationer. Och gör allt från löpande bokföring och tidsrapportering till säljmöten och återkoppling till kund.

En controller kan ha stor användning av att gå en projektledarutbildning eller en projektledarkurs, Just för att få en större inblick och förståelse inför hela projektprocessen och dess innehåll. Rollens arbetsuppgifter kan skilja sig en aning mellan företag. Men arbetet innebär stor variation där den ena dagen inte är den andra lik.

En utbildning lär dig om projektfaserna

Den mest traditionella beskrivningen av ett projekt och dess projektfaser är uppdelad i tre delar: Projektförberedelser, genomförande av projekt samt avslut och resultat. Dessa delar rymmer i sin tur ett antal moment som exempelvis initiering och förstudie, projektplanering, projektstöd, uppföljning och utvärdering med mera.

Det är bland annat genom en projektledarutbildning eller en projektledarkurs som du kan få grundläggande kunskaper. Och en inblick i ett projekts uppbyggnad och viktigaste stöttepelare. Om det passar dig bättre kan du även gå en kurs i projektledning distans. Där får du också betydelsefulla ledarskapsverktyg och användbara projektverktyg. Som du kan ha stor nytta av i ditt dagliga arbete.

Så lär du dig välja ett bra projektnamn

Att välja ett projektnamn kan verka simpelt och något man gör i en handvändning, men det är dock ändå något som bör skänkas en del eftertanke. Det gäller här att tänka långsiktigt då ditt namn på projektet kanske blir kvar under många år. Projekt kan ibland vara hemliga så namnet bör helst inte avslöja något om dess syfte.

Om det är ett internationellt projekt är det viktigt att kontrollera namnet mot samtliga berörda språk innan lanseringen. Ett bra exempel på en sådan dålig kontroll är Electrolux slogan ”Nothing sucks like Electrolux” angående deras försäljning av dammsugare i Storbritannien och USA på 60-talet. Med en projektledarutbildning får du den viktigaste kunskapen i ämnet.

Projektledarutbildning beskriver projektutvärdering

Efter genomförandet av ett projekt ska alltid en utvärdering göras. En projektutvärdering ska omfatta den löpande och pågående processen, process och produkt samt syftet. Det optimala är att planera in utvärderingen direkt i början av projektet och att sedan återkomma till denna med jämna mellanrum när en större aktivitet är avslutad. Detta för att man ska kunna upptäcka och rätta till brister i kommunikationen, rutinerna och uppföljningen så tidigt som möjligt. Du som ledare kan lära dig mer om projektplanering, hur du utformar en utvärdering samt hur du sedan dokumenterar denna genom en projektledarutbildning.

Lär dig göra en bra projektmall

En projektmall är ett stöd för dig som leder ett projekt när du ska dokumentera dess olika steg och faser. Då du går en projektledarutbildning kommer du inse att det finns flertalet olika sätt att göra detta på, tanken är att du ska hitta en mall eller en metod som passar sig bäst. Som projektkoordinator och ledare för ett projekt måste du ha en fungerande struktur som är effektiv. Och som gör att du har koll på alla olika delar i projektet. Under en projektledarutbildning eller en projektledarkurs får du chansen att utveckla dina ledaregenskaper till fullo.

Projektdirektiv, projektgranskning, projektkontroll

Att en projektledarutbildning syftar till att du som deltagare ska få större kunskaper om projektledning är givet, men att en utbildning eller kurs i projektledning också lär dig mer om projektdirektiv, projektgranskning, projektkontroll och mycket mera kanske inte är helt självklart för alla.

En bra projektledarutbildning inkluderar alla grundkunskaper du som ledare behöver, vad gäller allt kring, inom, inför, under och efter ett projekt. Du kan även välja att gå en kurs i projektledning där du också får sammanfattad kunskap om projektplanering och projektstyrning. Genom en projektledarkurs kan du stärka ditt ledarskap och ta ännu ett kliv i din karriärstege.

Projekthandbok för ny som projektledare

En riktigt bra projektidé räcker inte alltid för att det rent praktiskt ska bli verklighet. Det finns många aspekter som måste synas i sömmarna och frågor som ska besvaras innan ett projekt bör startas. Vilket syfte har projektet? Vad vill man uppnå med projektet? Vad vinner man på att genomföra projektet?

Dessa frågor är endast ett par exempel på vad du som ny projektledare bör fungera kring innan du accepterar att leda ett eventuellt projekt. Under en projektledarutbildning eller en projektledarkurs har du chansen att skapa din alldeles egen projekthandbok full med tips och hjälpmedel vilken senare kan fungera som stöd för dig i ditt ledarskap. Det stärker din självkänsla.

Projekthandläggare och projektassistent

Som projekthandläggare och ledare har du det yttersta huvudansvaret för hela projektet. Detta innebär många förväntningar och höga krav vilket du måste kunna hantera. Att ha en projektassistent som kan stötta dig i ditt vardagliga arbete och fungera som ett bollplank vid behov är ingen dum idé.

Du kommer att behöva ta många och ibland svåra beslut angående olika projektförslag, både från omgivningen samt från och inom projektgruppen. Du kan med hjälp av en projektledarutbildning eller en kurs i projektledning distans utveckla din ledningsförmåga såsom du skulle vilja genom en blandning av praktisk övning och teori.

Yrkesutbildning för projektutvecklare

Som projektutvecklare är det av största vikt att du är verkligt insatt inom den yrkeskategori som projektet avser. Detta innefattar både tekniska kunskaper och färdigheter samt att du har en inlevelseförmåga som hjälper dig skapa ett känslomässigt engagemang angående projektets intressenter och deras behov.

Likt en kurs i projektledning distans ger en projektledarutbildning dig grunderna i att leda projekt men också mer ingående kunskap kring dess olika delar. Med några få enkla steg kan du som ledare skapa en effektivare projekthantering, det gäller dock att sitta på korrekt och uppdaterad information. En projektledarutbildning i Sverige håller över lag en hög standard och bygger på den allra senaste kunskapen inom området.

Projekt som arbetsform – lär dig om projicere

Allt fler företag och organisationer väljer att i större utsträckning organisera hela eller vissa delar av verksamheten som projekt. Att arbeta i projekt som arbetsform är något de allra flesta förr eller senare stöter på så att gå en projektledarutbildning eller en projektledarkurs ger dig en trygghet inför kommande utmaningar.

Ordet projekt är sprunget ur latinets ”projicere” som betyder att göra en plan och då för någon mer omfattande aktivitet. Ett projekt var alltså från början själva planen för det man skulle göra. Det var senare på 1900-talet som ordets innebörd förändrades så att det även inkluderade det praktiska arbete som planerna avsåg.

Utbildare med stor erfarenhet från projektledning

Projekt som arbetsform är inget nytt påfund, aktiviteter har planerats och genomförts så länge det funnits civilisationer. För varje byggnad som upprättats och för varje väg som anlades har man planerat, hittat resurser, genomfört planerna och sedan följt upp det som gjorde att man slutligen nådde målet.

Innehållet i en projektledarutbildning eller en projektledarkurs kan kopplas till flera imponerande projekt som genomförts under vår historia, som exempelvis uppförandet av Kinesiska muren, Columbus Amerikaresa samt bygget av Gripsholms slott för att nämna några. Bakom en projektledarutbildning ligger tonvis med erfarenhet och mångårig kompetens som hela tiden förfinas och gör att du som deltagare får den allra senaste kunskapen och informationen.

Projektledarutbildning beskriver effektiv projektprocess

Hur en projektprocess ser ut beror mycket på vilket slags projekt det handlar om och under hur lång tid det pågår, dock är oftast projektstegen de samma. Dessa steg är vanligtvis följande: projektidé, förstudie, uppstart, genomförande och avslut. Under en projektledarutbildning får du en större inblick i de olika faserna och får lära dig mer om hur du som ledare kan skapa en så effektiv projektprocess som möjligt. Låt dig inte luras av storleken på ett projekt, ibland kan ett till synes litet sådant kräva stora resurser i form av både tid och pengar.

Kunskaper om projektidé

Fasen projektidé är något som gynnar alla företag och organisationer. Det är här viktigt att ta tillvara på de förslag som kommer fram och att alla involverade sedan är överens om vad den slutgiltiga idén verkligen går ut på. Viktigt är också att värdera denna idé för att kunna ta ett beslut om man ska gå vidare till nästa steg – förstudie. Med en projektledarutbildning i ryggen kommer du att ha stenkoll på det absolut viktigaste inom all projektverksamhet.

Så fungerar ett projektkontor

Känner du som ledare att du behöver få bättre kontroll på ett projekt? Genom att etablera ett så kallat projektkontor blir projektet både mer effektivt och kvalitetssäkert samtidigt de projektrelaterade kostnaderna minskar. Projektkontor är ett koncept och en gemensam modell som ger dig som ledare, men även projektmedarbetarna och ledningen, ett helhetsperspektiv vilket ger en större möjlighet till att styra projektet till önskvärt resultat samt skapa en snabbare beslutsprocess.

På en projektledarutbildning kan du lära dig mer om dess fördelar samt få kunskap om andra metoder du kan använda som kan underlätta din vardag och hjälpa dig driva framgångsrika projekt. Som tidigare nämnts väljer inte alla ledare att gå en projektledarutbildning, men med den vinning som medföljer borde det vara ett självklart vid bra självkännedom.

Projektledarutbildning visar på projektplanen

Efter att man fastställt en projektidé och bestämt att ta idén vidare ett steg går man in i förstudie-fasen. I denna fas läggs grunden till det kommande projektet, det vill säga att all information till projektplanen ska vara insamlad och bearbetad så att man kan ta ett beslut om projektet verkligen ska genomföras eller inte. Som ledare har du det övergripande ansvaret över hela projektprocessen vilket kräver både kunskap och struktur. Detta kan du införskaffa genom en projektledarutbildning som ger dig den stadiga bas du behöver i rollen.

Projektgruppens arbetsprocess under projektutvecklingen

Uppstarten hör egentligen ihop med själva genomförandet av projektet men vissa väljer dock att se denna som en separat fas då den är så pass viktig för projektutvecklingen. En dåligt förberedd uppstart leder i de flesta fall till en allt som allt dålig start på hela projektet vilket kan vara svårt att korrigera senare under arbetets gång.

Därför är det av största vikt att du som ledare har kontroll över projektgruppens arbetsprocess, vilket inte är helt enkelt om du inte gått en projektledarutbildning. Du kommer att behöva alla de lärdomar du kan införskaffa under en projektledarutbildning för att bli framgångsrik och sticka ut bland konkurrensen.

Projektledarutbildning beskriver projektmål

Efter uppstarten av projektledarutbildning är det dags att genomföra de planer man gjort under det tidigare skedet. Under genomförandet gäller det att ha kontinuerlig uppföljning så att planerna man satt följs och att de aktiviteter man klubbat får det väntade resultatet. Det är lätt att man någon gång under ett projekt hamnar på villovägar eller att något inte går som man tänkt. Då måste du som ledare korrigera planerna så att ni ändå uppfyller de projektmål som satts.

En projektledarutbildning kan du gå när som helst under din karriär, men om du inte gått någon typ av utbildning i projektledning eller en projektledarkurs någonsin är det en god idé att göra det innan du påbörjar ett projekt.

Projektplanering och projektledning

När du deltagit på en projektledarutbildning och lärt dig om projektplanering och projektledning ska du kunna leda ett projekt med vetskapen om att du har de kunskaper som krävs. Dock är ju verkliga situationer i livet oftast något man inte kan förbereda sig inför till fullo utan något som varje person helt enkelt måste uppleva. Att leda ett projekt är inget undantag så var inte för hård mot dig själv när något går inte går enligt planen, för det kommer det någon gång garanterat att göra.

Projektledarutbildning beskriver projektuppföljning

När ett projekt avslutas är det viktigt att göra en projektuppföljning, alltså kontrollera att projektets mål är uppnådda. Vanligtvis sammanfattas projektet i en projektrapport som alla involverade i projektet kan ta del av.

Denna rapport, eller projektredovisning, fyller en särskilt stor del då projektresultatet ska användas av andra efter avslutat projekt. Ett bra exempel på detta är när man byggt upp ett nytt datasystem inom en butikskedja. Medarbetarna måst då få en tydlig introduktion till det nya systemet vilket med ett annat ord kallas att ”lämna av” ett projekt. Genom att du som ledare deltagit på en projektledarutbildning eller kurs i projektledning har du också skaffat dig ett fördelaktigt försprång bland dina konkurrenter på arbetsmarknaden.

Projektprocess och grindbeslut

I slutet av varje fas under en projektprocess tar man ställning till ifall man ska gå vidare med projektet eller inte. Dessa beslut kallas för ”grindbeslut” eftersom man kan säga att de utgör grindar som projektet måste ta sig igenom. Något du får lära dig under en projektledarutbildning är att det är bättre att lägga ett projekt på hyllan om du upptäcker att idén inte håller än att kämpa vidare och förlora både onödigt med tid och pengar. Det ligger på dina axlar att ta ett grindbeslut efter varje steg ni tagit i projektet.

Projektplan och projektkalender

Att leda projekt innebär konkret att man tar fram en projektplan vilket innehåller definitioner av mål och delmål, specifika aktiviteter som krävs för att målen ska uppnås, en kartläggning utav nödvändiga resurser samt tidsplan och budget. Ledarrollen innebär också att löpande följa upp den satta planen under arbetsprocessens gång så att man håller sig till denna. När du går en projektledarutbildning får du möjlighet att prova på olika metoder och modeller som du kan ha nytta av i ditt arbete som ledare. Du kommer inse fördelarna med en projektkalender och även få exempel på hur en sådan kan se ut.

Flödesschema som beskriver olika faser inom ett projekt

I början av 1900-talet handlade ledning inom projekt mest om att dela upp projektet i delar som man sedan tidsplanerade med hjälp av ett så kallat Gantt-schema. Ett Gantt-schema är en typ av flödesschema som beskriver olika faser inom ett projekt och som på ett grafiskt sätt visar projektets fortgång. Rollens betydelse idag handlar om mycket mer än effektiv aktivitetsplanering. Då ledning utav projekt kräver speciella ledaregenskaper hos en ledare har du enbart vinning av att gå en projektledarutbildning. Som ledare för ett projekt idag måste du kunna ta hänsyn till hur den organisation du arbetar i ser ut.

Projektledarutbildning om pedagogik och gruppdynamik

Dagens projektledarutbildning och dess innehåll och struktur har till stor del inspirerats av teorier om ledarskap, pedagogik, gruppdynamik och beslutsfattande med mera, just på grund av att ledarrollen ändrats och blivit mer omfattande än vad den var för bara några år sedan. Projektprocessen har både underlättats och effektiviserats genom uppdelningen av faser där dessa principer kan anammas i nästintill vilket projekt som helst, oberoende av projektets storlek, budget eller tidsbegränsning.

En projektledarutbildning kommer att påvisa likheter mellan ledarskap inom ett projekt och ledarskap inom löpande verksamhet. En stor skillnad mellan dessa två scenarier är dock att det förstnämnda är repeterande medan det andra är temporärt och unikt.

PROPS är en projektstyrningsmodell

Projektledarutbildning beskriver PROPS som är en projektstyrningsmodell som utvecklats av telefonaktiebolaget Ericsson. Modellen används inte enbart utav företaget självt utan även utav flera av dess partnerföretag. PROPS delar in projekt i tre olika områden: Projektstyrningsprocess, projektledningsprocess samt projektets arbetsmodell. En projektmodell fungerar som ett slags projektforum och hjälper företag att skapa ett gemensamt språk som underlättar samverkan.

Under en projektledarutbildning får du bland annat lära dig att ta tillvara på tidigare genomförda projekt och bygga en erfarenhetsbank vilket ökar förmågan att planera, genomföra samt utvärdera projekt hos alla som arbetar på företaget.

Strukturerad processbeskrivning

Projektledarutbildning beskriver de flesta projektmodeller som är enkla att använda. Dessa innehåller ofta en strukturerad processbeskrivning samt bestämmelser angående dokumentation och rollfördelning. Det finns även ett antal checklistor som syftar till att ge stöd vid viktiga moment i projektet. Här kan du också som ledare få tips om hur du bör agera i olika situationer.

Om du gått en projektledarutbildning har du fått en övergripande koll på betydelsen av de viktigaste termerna som oftast används i projektsammanhang. Huvudsaken är att du i början har en övergripande kunskap om ett projekts alla beståndsdelar och en förståelse inför dess funktioner.

Projektets förlopp från start till avslut

En processbeskrivning är till för att alla delaktiga i projektet överskådligt ska kunna följa projektets förlopp från start till avslut. Oftast består denna av steg med kontrollpunkter då beslut tas om hur arbetet i projektet ska fortsätta. Dokumentationen är en oerhört viktig del för alla projektets intressenter.

Genom att använda en förutbestämd informationsstruktur med dokumentationsmallar kan alla ta del av betydelsefull information samtidigt som du och din projektgrupp sparar värdefull tid. En rollfördelning gör man för att ansvar och befogenheter ska bli tydliga inom gruppen. En projektledarutbildning ger dig bred kunskap om de vanligaste och mest framgångsrika projektmodellerna.

Olika projektmodeller under projektledarutbildning

Som tidigare nämnt får du en större inblick i olika typer av projektmodeller och dess användningsområden under en projektledarutbildning. Alla modeller passar inte alla projekt så du som ledare måste vara beredd på att anpassa hur du tillämpar en viss modell. Och även eventuellt vara beredd på att behöva komplettera denna. Som ledare för ett projekt måste du vara flexibel och kreativ då saker och ting inte alltid går som planerat samt kunna ta snabba beslut.

Projektledarutbildning beskriver projektstyrning

Med en projektledarutbildning får du en bred kompetens som inkluderar allt från projektstyrning och struktur. Till projektbudget, projektnummer, projektfaser och mål till projektsäkerhet, sponsring, projektcertifiering, dokument, projektutveckling och mycket mera.

Projektledarutbildning om projektets organisation

På samma sätt som ett företag har många olika intressenter, det vill säga person eller grupp som gjort eller avser göra ekonomisk satsning, har även ett projekt intressenter som bidrar till och har nytta av detta på olika sätt. Det kan exempelvis vara projektägaren eller beställaren, som också är projektets uppdragsgivare, styr-referens- och projektgrupper vilka utgör en del utav projektets organisation, ledaren av projektet, projektmedlemmarna, sponsorer samt andra finansiärer med flera. Under en projektledarutbildning får du lära dig mer ingående om de olika intressenterna. Som finns inom ett projekt och vilken roll de alla spelar för det slutgiltiga resultatet.

Styrgruppen i projektet

Styrgruppen i ett projekt är detsamma som projektets styrelse där projektägaren oftast har rollen som styrelseordförande. Vissa av medlemmarna i styrgruppen har mandat till att fatta beslut angående projektets inriktning. Samt de resurser som står till projektets förfogande. Du som ledare för projektet ska rapportera till styrgruppen om dess status och meddela projektägaren om hur projektet fortlöper.

Gruppens största uppgift är att ge dig som ledare det stöd som krävs för att projektet ska kunna genomföras. Du måste vara väl insatt i vilka skyldigheter och rättigheter både du som ledare och projektägaren har under ert samarbete. Detta kan du få kunskap om genom en projektledarutbildning.

Projektledarskap och kurs i ledarskap

Inom ett projekt ska det alltid finnas en referensgrupp att tillgå. Denna grupp har en rådgivande funktion och kan bestå av fackliga företrädare, jurister, revisorer och andra typer av specialister. Man skulle kunna säga att en referensgrupp fungerar som en informationsförmedlare till och från projektet där dess medlemmar vidarebefordrar information till projektets olika intressenter.

En projektledarutbildning i Sverige ger dig den nödvändiga kunskap. Som du kommer att behöva vare sig du är ny i rollen som ledare eller mer erfaren. Projektledarskap skiljer sig en del från ett ledarskap inom en löpande verksamhet men en ledarskapsutbildning eller en kurs i ledarskap tar dig även de en bit på väg.

Projektdeltagarna

De som utför det faktiska arbetet inom ett projekt är projektdeltagarna som tillsammans bildar en projektgrupp. Något som nästintill varje projektledarutbildning trycker mycket på är gruppdynamik och gruppsammansättning. Just därför att du som ledare måste ha kunskap om de faktorer som spelar in då en projektgrupp ska sättas samman. De som ska ingå i en projektgrupp bör ha sakkunskap i det som projektet avser och gärna tidigare erfarenhet utav frågor som rör området. En grupp ska helst komplettera varandra så att allas sammanlagda kompetens är tillräcklig för att klara uppgiften.

Agera projektkoordinator

Det är projektets karaktär som avgör vilka uppgifter du som ledare för projektet har mer exakt. Men i stora drag består dessa av att planera, utföra, kontrollera samt avlämna projektet. Du som ledare ska upprätta en projektplan, leda och fördela arbetet inom projektgruppen. Agera projektkoordinator och prioritera mellan projektets olika delar.

Formulera mål för att stödja gruppmedlemmarnas enskilda arbete, hantera konflikter, motivera och stimulera gruppen, följa upp delmål samt avrapportera till projektbeställaren och informera projektets intressenter. Om du inte innan en projektledarutbildning hade en tydlig bild av vad din ledarroll egentligen innebar. Så kommer du garanterat att få det under ditt deltagande.

Att leda projektorganisationen

För att du som ledare ska kunna göra ett bra jobb och leda projektorganisationen med framgång. Krävs en genomarbetad uppdragsbeskrivning med tydliga mål och mandat från beställaren utav projektet. Alla involverade måste vara engagerade och känna att det de gör är viktigt.

Du som ledare måste klart och tydlig veta vilka befogenheter du har i förhållande till andra chefer i företaget. Om så inte är fallet kan det lätt uppstå konflikter kring de uppgifter projektmedlemmarna vanligtvis har i företaget. Och de uppgifter de får inom projektet då både du som ledare och den ordinarie chefen förväntar sig att få högsta prioritet. Lär dig mer om betydelsen av tydligt kommunikation inom ett projekt under en projektledarutbildning.

Projektadministratörens uppgift

Om du leder ett större projekt kan du behöva ta hjälp av en projektassistent eller en projektadministratör. Som kan stötta dig genom att koordinera den administrativa delen av projektet. Projektledarutbildning beskriver projektadministratörens uppgifter som är att sammanställa och dokumentera information. Samt koordinera arbetet så att alla uppgifter utförs.

Dock är det ändå alltid du som ledare för projektet som har ansvaret för att de uppsatta målen nås. Om du känner att du skulle behöva komplettera dina kunskaper inom projektprocessen och dess struktur är det aldrig för sent att gå en projektledarutbildning.

Projektledarutbildning med ledarskap

Rollen som ledare för ett projekt kan verka oerhört krävande och utmanande. Det är sant till viss del. Men räds inte för att gå en projektledarutbildning för att skaffa en bättre bild av processen i sin helhet. Passa på och ta reda på vilka egenskaper som ett ledarskapsproffs har. Och vad ledarrollen kräver av dig när du ska leda ett projekt.

Då ledarskapet inom ett projekt skiljer sig en aning från andra typer av svenskt ledarskap är det viktigt att du som ledare är en mål-och resultatinriktad problemlösare. Som är flexibel och som har en förmåga att prioritera. Men i likhet med alla typer av hållbart ledarskap. Måste du även ha en förmåga att kunna inspirera och motivera dina medarbetare.

Påbörja en projektledarutbildning nu!

Det kommer alltid att finnas långa önskelistor på vilka egenskaper och förmågor en ledare önskas inneha. Men kom ihåg att det inte finns en enda människa som har alla dessa kvalitéer. Alla har vi styrkor och svagheter och vi kan alla alltid utvecklas men viljan och passionen måste finnas inom oss. Så när du påbörjar en projektledarutbildning är din vilja att utvecklas avgörande för hur mycket kunskap du kommer att ta till dig.

Projektledarutbildning lär dig grupputveckling

Att leda ett projekt kan vara tungt. Det är en stor utmaning att se till att de involverade grupperna fungerar både internt men också tillsammans med andra grupper. Det finns många olika personlighetstyper och det gäller för dig som ledare att se till att dessa harmoniserar med varandra.

En projektledarutbildning kommer att lära dig om grupputveckling och den mognadsprocess en grupp går igenom. Lär dig därför vad coachning och coachande förhållningssätt samt coachande samtal är för verktyg.  Din uppgift är att som coachande ledare coacha gruppen genom coachande ledarskap alla dessa stadier så att den når så bra resultat som möjligt.

Här ingår kunskaper om konflikthantering bland annat då detta är något som är mer eller mindre oundvikligt inom en grupp människor. Genom tydlig kommunikation och kreativt ledarskap kan dock många konflikter ofta undvikas.

För starkt ledarskap

De två absolut viktigaste delarna inom vilket administrativt ledarskap som helst är motivation och kommunikation. En kurs i projektledning har i likhet med en ledarskapsutbildning stort fokus på dessa två stommar inom området. Då det finns många olika ledarskapsstilar och typer av ledare finns det heller inte någon färdig mall. Som säger exakt hur du som ledare ska agera för att bli framgångsrik i rollen. Eftersom vi människor har olika personliga egenskaper har vi också olika behov. En riktigt bra ledare kan anpassa sitt personliga ledarskap efter organisation, situation och individ. Under en utbildning i projektledning får du hjälpmedlen som tar ditt ledarskap till en högra nivå.

Projektledarutbildning en språngbräda

Det har blivit allt vanligare att arbeta i team och detta har även kommit att utvecklas till ett eget forskningsområde. Debatten om kvinnor i ledarpositioner och könsroller är nu mer aktuell än någonsin och ordet makt har också på senare tid blivit mycket uppmärksammat i och med flertalet skandaler bland nutidens stora ledare.

Etik och moral är grunden i ett gott ledarskap och visar inte bara vem du är som ledare utan även vem du är som människa. Etik och moral och dess betydelse inom ledarskap har därför fått en allt större plats i varje projektledarutbildning. Se en projektledarutbildning som en språngbräda in i rollen som ledare.

Utbildning i att leda och styra

Projektledarutbildning är en slags ledarskapsutbildningEn projektledare är ledare över ett projekt vilket innebär att dennes uppgift är att styra, leda och koordinera de aktiviteter som ingår i projektet. Denna slags ledare arbetar oftast tillsammans med en projektgrupp. Bestående av specialister inom specifika områden som exempelvis ingenjörer, ledarskapskonsult, ekonomer med mera.

Under en utbildning får du som projektledare mer kunskap om hur du uppfyller mål. Men även håller tidsplaner, sätter upp milstolpar, skapar riskanalyser, genomför ekonomiuppföljning etcetera. Det finns flertalet modeller för hur du som ledare kan styra ett projekt. Det är helt upp till dig vilka du väljer att använda men ju mer du vet om de olika metoderna desto större chans har du att kunna anpassa ditt arbetssätt efter uppdrag.

Din roll som ledare inom ett projekt

Vare sig du är ledare över en arbetsplats eller en projektgrupp har du samma ansvar över att motivera och engagera dina medarbetare. Att teammedlemmarna har ett projektengagemang är avgörande. För om att ert arbete kommer att levereras i rätt tid och av rätt kvalité. Här är det viktigt att du som projektledare vet hur du skapar en gruppsammanhållning. Där teamet tillsammans kan sporra varandra till att hela tiden prestera på topp. En projektledarutbildning eller en kurs inom området går igenom alla olika aspekter av din roll som ledare inom ett projekt.

Ny som projektledare

Att vara ny som projektledare kan kännas aningen förvirrande då denna roll är något du i praktiken måste uppleva. För att få en helhetsbild av vad som egentligen krävs av dig. Det bästa du kan göra, oberoende om du har en formell roll som ledare eller inte, är att gå en projektledarutbildning. Där får du genom praktiska exempel varvat med teori konkreta lösningar du kommer ha stor nytta av i ditt vardagliga arbete. Rollen som ledare kan vara en stor utmaning men är oftast oerhört stimulerande och varierande. Genom en projektledarutbildning kan du införskaffa de verktyg som underlättar ditt arbete och gör det ännu roligare.

Kompetens i praktisk projektledning

Som de flesta andra slags ledare bör du som ledare över ett projekt ha en god kommunikativ förmåga. Kommunikation är ankaret i alla typer av ledarskap och speciellt i kommunikativt ledarskap är totalt avgörande för om du når framgång i rollen eller inte.

Genom en projektledarutbildning kan du som ledare få större kompetens i praktisk projektledning. Där fokus ligger på att skapa konkreta lösningar och utgå från en vardaglig verklighet istället för torr formalia. Du som ledare kan även öva upp ditt problemlösnings-tänk. Och förfina ditt sätt och din struktur för hur du tar dig an olika problemsituationer.

Rätt ledarstil för projektet

Hur leder du då som ledare ett projekt på ett lyckat sätt? Mycket handlar om att du måste våga ta tag i ledarskapet. Att leda är ett förhållningssätt som även måste dra framåt när det går tungt och trögt. Du kan välja mellan olika ledarskapsstilar eller ledarstilar, huvudsaken är att du hittar ett personligt ledarskap och tryggt ledarskap. Som du tycker är långsiktigt hållbart för dig och ditt team. Genom en projektledningsutbildning får du tiden till att reflektera över vilket arbetssätt som passar dig bäst och hur du vill förhålla dig till din roll som ledare.

Projektledning är mer än bara tidsplaner

Något du som ledare inte får underskatta är att ge feedback och beröm till ditt team. Projektledning är så mycket mer än bara tidsplaner och analyser, det är en relation. Tro inte att du är fullärd inom rollen även om du arbetat som ledare för en tid. Det är ett ständigt pågående arbete där du måste ta ditt ansvar, både mot dig själv och din arbetsgrupp. Och hela tiden sträva efter personlig utveckling och att växa som ledare. Det kan bland annat en projektledningsutbildning hjälpa dig med då du får tips och råd. Angående hur du bör arbeta med dig själv och ditt beteende för att kunna nå din fulla potential.

Ledarskap för projektledare

När du är ny som ledare är det lätt att bli ivrig och ha lite för bråttom i starten. När det handlar om effektivt ledarskap och aktivt ledarskap för projektledare är det viktigt att ta saker i rätt ordning. Så att det inte blir rörigt för er alla i ett senare skede. Under en projektledarutbildning kommer du att inse vikten av att hela tiden ha en stadig grund att utgå ifrån, vad du än tar dig an. En projektledarutbildning eller kurs inom området ledarskap. Ger dig väsentlig och nödvändig kunskap för hur du påbörjar ditt arbete i rätt ände.

En genomarbetat och detaljerad projektplan

För att du som ledare tillsammans med din projektgrupp ska kunna leverera ett projekt ni är stolta över. Måste du först och främst ta reda på om ni har förutsättningarna till att lyckas med er uppgift. Om du fått svar på alla dina frågor och bestämmer dig för att ta dig an uppdraget är starten enormt viktig för projektets fortsatta gång. En genomarbetat och detaljerad projektplan ska ni skapa tillsammans i teamet vilken sedan ska ligga till grund för allt ni gör därefter. Med en projektledarutbildning lär du dig mer ingående om hur du sätter upp och följer en plan.

Konflikthantering i projektet

Du som ledare kan vara likt ledarskapsexperter på att bygga team. Men om du tror att du genom din expertis kan undvika konflikter inom gruppen kommer du att bli grundligt besviken. I alla projekt dyker det upp olika slags konflikter och det är ditt ansvar som ledare att hantera dessa. Om du gått en projektledarutbildning har du förhoppningsvis de rätta kunskaperna angående konflikthantering men en projektutbildning kan inte styra dina handlingar. Det är upp till dig att inte backa eller smita ifrån problematik. Då det bara kommer göra det ännu värre. Ju tidigare du tar tag i svåra situationer desto bättre.

Välj rätt projektledarutbildning

En kurs i projektledning kommer att öka din effektivitet, din kommunikativa förmåga, utveckla ditt personliga ledarskap. Och ge dig en nödvändig teoretisk grund och konkreta verktyg för hur du kan förhålla dig till din roll som ledare. Allt för att göra ditt arbete så roligt som möjligt. Var noga med att välja en projektledarutbildning som tar upp de områden som är mest väsentliga för dig och din roll. En projektledarutbildning ska vara en positiv investering för dig och inte kännas som ett slöseri av både tid och pengar. Med rätt utbildning kommer du som är till exempel ny som chef att bli en ännu bättre ledare.