Ledarskap för nya chefer

Ledarskapsutbildning för nya chefer

Ledarskapsutbildning för nya chefer och utbildning

En utbildad chef är trygg i sitt ledarskap

Förvandla era nya chefer till starka ledare genom en utbildning för nya chefer hos oss på Hjärtum Utbildning! Utveckla färdigheterna som era framväxande ledare behöver för framgång. Vi hör det hela tiden: ”Vi har chefer, men inte bra ledare.” Organisationer av alla storlekar fyller kritiska chefspositioner med framgångsrika individer och hoppas att de också kommer att vara effektiva ledare. Men även om dessa nya chefer ofta har god funktionell expertis, saknar de ibland de färdigheter som behövs för att leda ett team. Det vill vi råda bot på med  utbildning för ledare.

Utbildning för ledare ger självinsikter

Det som fungerade för dem som individer kanske inte hjälper dem i deras nya roll. I själva verket kan det slå tillbaka att hålla sig till gamla vanor. Verkligheten är att de flesta nya chefer aldrig får någon utbildning för sin första ledarroll. Ändå är övergången till ledning ofta den svåraste i deras karriär hittills. Många rapporterar att de tycker att det är mer utmanande än vad de trott. De känner sig isolerade och kämpar med självtvivel. Under en utbildning för ledare lär de känna sig själva och kan börja jobba med sin egen ledarprofil.

Färdigheterna utvecklas under en ledarskapsutbildning

Företag börjar inse att kritiska ledarskapsfärdigheter måste utvecklas enligt en utbildningsplan. En ledarskapsutbildning kan hjälpa till att coacha den nya chefen. Dessutom behövs mentorskap och tillgång till kontinuerlig chefsutbildning och stöd. Ingen föds till en framgångsrik ledare; ledare skapas genom träning, praktik och adekvat utbildning.

Få en ny uppsättning färdigheter i att leda

Ofta säger ledare att det de verkligen behöver är en ny uppsättning med färdigheter i ledarskapet. Nya färdigheter utvecklas under en utbildning i ledarskap. Att bli chef för människor kräver dock inte bara en ny uppsättning färdigheter, utan ett helt identitetsskifte. Och att ta steget från specialist till chef är en stor övergång för alla. Detta alldeles oavsett hur intelligenta eller drivna de är. En ledarskapsutbildning avsätter tid för dem att fundera igenom vad som väntar dem i chefsrollen.

Utbildning stärker ledarskapet

När ni låter era chefer gå en ledarskapsutbildning visar ni att ni tror på dem. En utbildning signalerar er omtanke om deras möjligheter att lyckas som chef hos er. Att utrusta dem med vad de behöver för att lyckas gör deras potential till verklighet. Om er organisation vill stärka både era ledare och era arbetsgrupper bör ni satsa på utbildningar. Investeringar i den minst erfarna nivån av chefer kommer att ge resultat som ni kommer att kunna notera nästan omedelbart.

Få dem på rätt väg med en ledarskapsutbildning

Utrusta dina nya chefer med en ledarskapsutbildning, så att de bemästrar viktiga ledarfärdigheter som de behöver för att lyckas. Välj bland våra öppna utbildningar eller skräddarsy en utbildning bara för er. En anpassad lösning kan baseras på er organisations unika kultur, sammanhang, värderingar och kompetenser.

Skräddarsydd utbildning eller öppet utbildningsprogram

Oavsett om ni letar efter en skräddarsydd lösning för att lyfta och omvandla många chefer, eller öppna utbildningsprogram som är utformade för att utveckla chefsfärdigheter generellt, erbjuder vi en ledarskapsutbildning som passar. Ledarskap är ett intressant och komplext ämne, och den som är chef har en spännande resa framför sig. Som chef blir man aldrig färdiglärd, utan kommer alltid att bli utmanad att fortsätta sin utveckling.

Ny som chef får utveckling genom utbildning

Den som är ny som chef kan behöva satsa en del tid och kraft på att bli trygg i ledarrollen. Och på att utveckla sitt ledarskap. Därför är ledarutveckling och utbildning med inriktning mot ledarskap för nya chefer en god investering. En ledarskapsutbildning med inriktning mot ledarskap för nya chefer bör ge en god grund i de olika delar som ledarskap innebär. Ett bra ledarskap börjar med en god självkännedom.

Ledarutveckling skapar starka ledare

Genom ledarutveckling kan man som chef lära känna sig själv som chef, och identifiera sina starka och svaga sidor. Detta är en viktig process att genomgå för alla chefer, oavsett tidigare erfarenhet. För den som är ny som chef kan ledarutveckling även handla om att hitta och utveckla ett personligt ledarskap. En ledarskapsutbildning med inriktning mot ledarskap för nya chefer kan vara till hjälp i denna process. Att förstå och utveckla sin egen personlighet är viktigt för alla chefer. Som chef använder man sin personlighet och sina erfarenheter dagligen. Och det är viktigt att ha en trygg grund att stå på. Och att förstå sina egna reaktioner i olika situationer som uppkommer.

Situationsanpassad ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning för nya chefer bör innehålla information om och övningar kring situationsanpassat ledarskap. Situationsanpassat ledarskap innebär att som chef kunna anpassa sitt ledarskap till den mognadsnivå. Som gruppen man leder uppnått. Olika grupper befinner sig i olika stadier i sin grupputveckling, och som chef behöver man vara lyhörd för dessa processer och anpassa sitt ledarskap efter dem.

Specialistutbildning för nya chefer

Ledarskap för nya chefer och ledarutveckling för den som är ny som chef bör till stor del handla om att hjälpa den nya chefen att hitta sin roll. Detta kan man få hjälp med under en ledarskapsutbildning för nya chefer. Som chef befinner man sig i en position där olika viljor och lojaliteter kan krocka. Därför är det viktigt att ha sin roll och sitt uppdrag klart för sig för att inte dra med i de ibland oroliga vindar som blåser på chefstoppen. Gå en specialistutbildning som tar upp just sådana frågeställningar.

Ledarskapsutveckling genom utbildningar

Ledarskapsutveckling gällande ledarskap för nya chefer bör även ge god kunskap om coachning och motivation. En chef arbetar alltid genom andra, och det viktigaste man som chef kan fokusera på är att stärka sina medarbetare i sin förmåga och motivation. Att utveckla grupper med lojala och kunniga medarbetare som arbetar bra tillsammans är en förutsättning. För att som chef nå goda resultat. Genom ledarskapsutbildning kan den som är ny som chef få användbara verktyg för att åstadkomma detta.

Djupare kunskaper för nya chefer

Den som är ny som chef kan behöva satsa på ordentlig ledarutveckling och ledarskapsutbildning för att ha en trygg grund att stå på. Ledarskapsutveckling med inriktning mot ledarskap för nya chefer bör ge en djup och omfattande bas för den nye chefen. Den bör även ge en god grund för vidare chefsutveckling under den fortsatta karriären. För att bli framgångsrik som chef behöver du både en stabil kunskapsgrund. Och en kontinuerlig kompetensutveckling genom hela yrkeslivet.