Ledarskapsutbildning är viktigt

Vikten av ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning är nödvändigt för alla i ledande ställning. Oavsett om din grupp är stor, liten eller mitt emellan kan utbildning i att leda hjälpa dig att bli den allra bästa ledaren som just du kan vara. Med en stark grund baserad på ledarskapsträning kan du effektivt och modigt föra din grupp mot framgång. Detta kommer att vara nyckeln för att framgångsrikt nå dina mål.

Utbildning för nya ledare och erfarna

Men vad innebär det då att gå en utbildning? En ledarskapsutbildning för nya ledare är specialiserad på att hjälpa dig som är ny att lägga till helt nya kunskaper. Du lär dig kommunikation i ledarskapet, hur du motiverar andra och hur du coachar dina medarbetare så att de själva kan nå målen som ni har satt upp. En kurs för en mer erfaren ledare slipar upp tidigare ledarskapstekniker och tillför även uppdateringar och nyheter.

Ny som ledare behöver utbilda sig

En ledarskapsutbildning är viktig för alla som har en ledande position. Du kan antingen just ha tagit steget till att bli ledare eller du kan ha varit gruppledare en längre tid. I båda fallen vill du prestera på topp och vara bäst i klassen på att leda.

Som ledare är du den som driver din grupp framåt. Du är kraften som för teamet mot dess mål och som ser till att gruppen använder hela sin potential. Du vet hur du kan få varje individ att prestera sitt allra bästa, samtidigt som motivation och engagemang är på topp. Under en utbildning i ledarskap får du viktiga lärdomar om hur du ska åstadkomma allt detta.

Börja från början med en basutbildning för ledare

Innan du kan behärska alla möjliga olika ledarskapssituationer måste du har grunderna på plats. En av dessa grundpelare är att du behöver komma på vilket ditt syfte som ledare är. Du behöver ratta in dig själv på ledarskapskanalen så att du kan lotsa ditt team rätt. Grunderna inom ledarskap omfattar bland annat att du behöver inse att:

 • du är en förebild för din personal
 • det du gör och säger ger avtryck i din grupp
 • du behöver fokusera på att följa din vision som ledare
 • att  uppmuntra samarbete och samverkan i din grupp är viktigt
 • du behöver ha ett positivt sinnelag som gör att du orka med även det tuffa i att leda

En bra ledarskapsutbildning kommer att guida genom dessa grundläggande bitar och hjälpa dig att se ditt mål som ledare. Du kommer att få kunskaper om hur du kan göra för att uppfattas som säker och trygg, modig och karismatisk.

Ledarskapsutbildning visar dig din ledarskapsstil

En bra början är att identifiera din egen stil som ledare. Fundera över vilken ledare du har mött som du imponerats av. Det kan vara en kollega, din första chef, en duktig lärare osv. Vilken typ av ledare var dessa? Hur såg andra på dem? Tog de hand om sin grupp på ett uppgiftsorienterat sätt eller såg de mer till människorna? Det är viktigt att du funderar igenom hur du själv vill agera som ledare och vilket ditt eget fokus ska vara. Fokuset bör stämma överens med den person som du är som ledare.

En riktigt bra ledarskapsutbildning kommer att hjälpa dig att se vilken typ av ledare du är och vilken ledarskapsstil som du passar för. Kom ihåg att alla ledare inte är likadana och det är heller inget att sträva efter. Ställ dig själv dessa frågor: vem är JAG som ledare och vilken sorts ledare vill JAG vara? När du tar dig an att leda en grupp människor är det A och O att du hittar din allra egna stil som ledare.

Utveckla din ledarskapsstil under ledarskapskursen

Under en grundläggande ledarskapskurs får du hjälp att hitta din egen stil som ledare. Det finns framför allt tre basstilar inom ledarskap:

* Tydliga och raka ledare som vet vad de själva vill och vad de vill att gruppen ska prestera. De talar om hur de vill att arbetet ska utföras, när det ska vara klart och vad de förväntar sig att slutresultatet ska bli. Denna typ av ledare detaljstyr och fattar alla beslut på egen hand. Det här är en ledarstil som fungerar bra för att hantera en kris och lösa ett plötsligt problem.

* Motsatsen till ovan är en delegerande ledare. Istället för att styra på detaljnivå låter de teamet ta egna initiativ och fatta egna beslut. Gruppen får själv styra över arbetsuppgifterna och se till att jobbet görs. Denna typ av ledare lyckas ofta bygga demokratiska och självgående team.

* Till sist har vi en blandning av ovan ledare; de ger direktiv och målinriktning för gruppen, men lämnar även utrymme för gruppen att fatta egna beslut om hur arbetet ska utföras.

Arbeta med dina starka och svaga sidor

De flesta som väljer att ta en ledande ställning vill vara goda ledare, oavsett vilken av ovan stilar de använder. Du kan få god hjälp att hitta just din stil under en ledarskapsutbildning. Det finns för- och nackdelar med alla ledarstilar. Vilken stil skulle passa bäst för dig och gå bäst ihop med ditt sätt att vara som person? En kurs för ledare kan ge dig en bra fingervisning om vilken stil som du skulle vara bäst betjänt av i din roll som ledare. Du får insikt om hur du bäst kan nyttja dina starka sidor och hur du kan jobba med dina svagare delar. Sammantaget mynnar allt ut i att du ska finna en stil som är till din fördel.

Ledarskapsutbildning lyfter egenskaperna

En ledarskapsutbildning kan få dig att se dina färdigheter som ledare i ett annat ljus. Många egenskaper är viktiga för en ledare men några är mer essentiella än andra. T ex måste du veta hur du delegerar. Du kan inte göra allting själv, även om du skulle vilja. Många ledare tror att de måste göra precis allt, ha koll på allt och styra in i minsta detalj. Det kan kännas svårt, speciellt i början, att lämna över ansvar på andra. Om du gör det själv vet du att jobbet blir gjort och hur det blir gjort. Men som ledare fungerar inte detta i längden. Du kommer förr eller senare att bli tvungen att delegera uppgifter till deltagarna i din grupp. En bra utbildning inom ledarskapets område tar upp det här med att delegera och varför det är så viktigt för att du ska orka i längden.

Konkreta tips under utbildning i ledarskap

När du går en utbildning för ledare får du tillgång till många tips från utbildningsledaren. Några av dem kan vara att försöka göra så här:

 • skriv upp och identifiera vad som ska göras
 • kontrollera så att uppgiften är möjlig att utföra med angivna medel (personal, pengar och tid)
 • tänk igenom vem i din grupp som är bäst lämpad att utföra arbetsuppgiften
 • samla gruppen och berätta varför just den eller de individerna har valts för uppgiften
 • gå igenom uppgiften med de utvalda individerna och var noga med att förklara vad som måste uppnås
 • prata igenom hur uppgiften kan utföras och lyssna till individernas förslag till upplägg
 • kom överens om sluttiden för uppgiften

Under tiden som personerna arbetar med uppgiften håller ni kommunikationen om hur arbetet fortskrider aktiv och stämmer av regelbundet. När det är klart ger du återkoppling på resultatet och tiden det tog. Om du vet att det här med delegering tar emot för dig, se till att gå en ledarskapsutbildning som går lite mer på ljudet i ämnet. Det tjänar du både tid och ansträngning på.

Lärdomar som lär dig skapa motivation i din grupp

Under en ledarskapskurs  kommer ni att prata om motivation. Vet du vilket ord som du har mest nytta av när du motiverar din grupp? Tack! Detta enkla ord har en oerhörd kraft och visar att du är en ledare som uppskattar det personalen gör. Ordet öppnar upp för att ha en levande och öppen kommunikation i teamet och lägger grunden för att goda relationer skapas. Det finns studier som visar att genom att motivera en grupp genom positiv feedback ökar både effektivitet och produktivitet. Inte så konstigt, eller hur? Genom att visa uppskattning stärker du som ledare gruppens självförtroende och de känner sig sedda och uppskattade. Motsatsen skapar låg moral, högre frånvaro och låg effektivitet.

Vad är det då som skapar verklig motivation i en grupp och för en individ? Det är flera olika saker som påverkar, t ex möjligheten att själv kunna fatta vissa beslut, bli uppskattad för det man gör och att gruppen har realistiska mål som är möjliga att uppnå. Med dessa ingredienser på plats ökar gruppens önskan att bidra till målen. Detta i sin tur gör att målen blir lättare att uppnå, vilket ger mer positiv feedback osv i en positiv spiral.

Ledarskapsutbildning lär dig fatta beslut

Att kunna fatta egna beslut är viktigt, det nämnde vi tidigare. Därför är det bra att en ledarskapsutbildning tar upp beslutsfattande. När fattade du som ledare ett eget beslut senast, litet eller stort? Kanske bestämde du att ett möte skulle vara på en ny plats, att fler skulle komma till mötet eller det skulle ske online istället för fysiskt. Ett större beslut kan handla om att prova en ny inriktning, ny transportväg, ny kollektion osv. Förmågan och tillåtelsen att fatta beslut inom vissa givna ramar är essentiellt för en ledare. Du kan få hjälp på vägen mot rätt beslut, genom att ha en grupp som du uppmuntrar att tänka självständigt och komma med förslag. Med teamet i ryggen ökar sannolikheten för att dina beslut blir bra och fördelaktiga.