Ledarskapsstilar

Ledarskapsutbildning tar upp stilar

Hitta din stil som ledare

Ledarskapsutbildning lär dig din ledarstil

En ledarskapsutbildning lär dig att finna din egen stil bland alla  ledarskapsstilar. Vilken ledarstil som en ledare väljer att utöva är beroende på dennes personlighet och värderingar bland annat. Under en utbildning för ledare får du kunskaper om att en ledarstil är det tillvägagångssätt som en ledare leder, genomför planer och motiverar människor. Någonting mycket viktigt alltså, och viktigt att få med i sin ledarskapsutbildning.

Vad är en ledarskapsstil?

Under en utbildning för ledare går vi igenom vad en ledarskapsstil är och innebär. På 1930-talet kom en studie av en grupp forskare för att identifiera olika typer av ledarskapsstilar. Resultatet blev tre stora ledarstilar: den auktoritära, den demokratiska samt den delegerande. Något de också kunde fastslå var att en bra ledare kunde kombinera dessa tre ledarstilar. Den sämre ledaren höll ofta fast vid en och samma ledarstil. Det situations-anpassade ledarskapet, där ledaren kan anpassa sin ledarskapsstil efter medarbetare och situation, har också visat sig vara framgångsrikt.

Ledarskapsutbildning tar upp olika ledarskapsstilar

Hjärtum Utbildning har flera utbildningar som tar upp det här med ledarskapsstilar. Syftet är att du som deltagare som få det lättare att skapa din egen stil. Genom att ta del av föreläsningar och diskussioner får du olika synvinklar på vad det innebär att leda. På detta sätt kan du hitta din egen väl och din egen stil. Några av våra utbildningar som behandlar ledarens stil är Att leda utan att vara chef och Ny som chef. Båda dessa är grundläggande, och du kan välja om du vill gå en ledarskapsutbildning online eller i klassrum.

Om auktoritär ledarstil

Den auktoritära ledarstilen är den mest maktutövande av ledarskapsstilar. Denna ledarstil innebär att ledaren säger åt sina medarbetare vad de ska göra och hur de ska göra det, utan att ta råd av omgivningen. En lämplig, men sällsynt, situation där detta kan vara användbart är när du som ledare har all nödvändig information för att kunna lösa ett problem. Du har ont om tid och dina medarbetare är väl motiverade. Dock finns det vissa ledare som använder denna ledarstil som ett verktyg till att få missbruka sin makt genom att skrika och hota sina medarbetare. Att ”köra över” människor gör dig inte till en ledare.

Få kunskaper om en demokratisk ledarstil

En ledarskapsutbildning tar upp den demokratiska ledarstilen. Denna är en deltagande ledarskapsstil där ledaren inkluderar och låter sina medarbetare vara delaktiga i en beslutsprocess. Ni bestämmer tillsammans vad som ska göras och hur ni ska gå tillväga. Denna ledarstil är inget tecken på svaghet utan visar istället en styrka som dina medarbetare kommer att respektera. Du som ledare har likväl det slutgiltiga beslutsfattandet. Din uppgift är inte att ha alla svaren, det är därför du ska omge dig av kompetenta medarbetare. Dessa kan biland har mer kunskap inom ett visst område än du själv. Denna ledarskapsstil är positiv för alla parter.

En ledarskapsutbildning lär dig om delegerande ledarstil

Under en ledarskapsutbildning får du även kunskaper om en delegerande stil som ledare. Detta är en ledarskapsstil där ledaren ger medarbetarna möjligheten att själva ta besluten. Ledaren har här fortfarande huvudansvaret för de beslut som tas. Utbildningen lär dig dock att du som ledare inte kan  göra allting själv. Du måste lära dig att prioritera och delegera uppgifter där de anställda kan analysera situationen själva och avgöra vad som behöver göras och hur. Denna ledarstil förutsätter ett ömsesidigt förtroende mellan ledaren och medarbetaren. Kom ihåg att det alltid är du som bär ansvaret och att du alltså inte kan skylla på någon annan om något skulle gå snett. Skaffa därför kunskaper innan du börjar delegera.

Utbildning lär dig att kombinera stilar

Om du som ledare lär dig att kombinera och blanda dessa kommer du att märka ett positivt gensvar. Detta får du klart för dig under en ledarskapsutbildning. Var lyhörd och våga lyssna på din omgivning så kommer valet av ledarstil ofta naturligt. En god ledare vet att det är värderingar som styr dennas ledarstil eller ledarstilar. Vilken av dessa ledarskapsstilar som bör användas är slutligen upp till dig.

Ledarskapsutbildning underlättar valet av stil

Viktigt att ha sitt eget sätt att leda

Utbildning tar upp ledarskapsstilar

En ledarskapsutbildning är ett tillfälle att dels lära dig om vilka stilar som finns, delas hjälpa dig att välja din egen stil. Några faktorer som kan påverka ditt val av olika ledarskapsstilar är hur mycket tid som finns tillgängligt. Hur relationen med dina medarbetare ser ut, vilken part som har mest information och kunskap, interna konflikter, stress och vilken typ av uppgift det handlar om etcetera. Med alla dessa bitar på plats och kunskaper om stilar blir valet av ledarstil lite enklare.