Ledarskapets utmaningar

Ledarskapets utmaningar i chefsrollen

Lär dig om ledarskapets utmaningarAlla som arbetar som ledare stöter med jämna mellanrum på ledarskapets utmaningar. Att gå en ledarskapsutbildning i början av karriären som ledare gör att utmaningarna blir lättare att hantera. Under utbildningen kommer du att inse att olika sorters ledarskap innebär olika utmaningar. Dock är en hel del av de svårigheter du kommer att stöta på desamma. Att leda en grupp handlar ju alltid om att förstå individerna i gruppen och att lära sig att kommunicera med dem.

Utbildad ledare lär sig om samarbete

Alla ledare arbetar med människor, och människor innebär i sin tur spännande utmaningar. Människor som arbetar i grupp måste kunna samarbeta med varandra mot ett gemensamt mål. Många av ledarskapets utmaningar handlar om att hantera olika sorters kontaktytor som kräver olika saker. Som chef har du medarbetare som behöver ha en tydlig och stabil ledare. Dessutom arbetar många ledare mot en styrelse som ställer krav på det som chefen ska leverera. Utöver detta handlar ledarskap ofta till stor del om kundkontakter. Detta i sin tur innebär att måna om att skapa nöjda kunder plus goda kontakter med omvärlden.

En av ledarskapets utmaningar handlar om att kunna tillämpa lojalitet mot den part som för närvarande inte är närvarande. Att kunna representera sina medarbetare inför kunder eller styrelse kräver en stor tillit till medarbetarna. Därtill behöver man som chef kunna stå upp för beslut fattade av styrelsen och på ett professionellt och övertygande sätt. Presentera dessa för sina medarbetare och kunder.

Ledarskap

En annan av ledarskapets utmaningar är att skapa ett produktivt och stabilt team. Personalgrupper är emellanåt drabbade av hög omsättning. Detta ger på olika sätt effekt på dess produktivitet. En personalgrupp går igenom olika faser under sin utveckling tillsammans. Beroende på hur väl gruppens medlemmar känner varandra. Och hur väl sammansvetsade de är. Behöver de olika sorters ledarskap från sin chef.

En relativt nyligen sammansatt grupp behöver i regel en mer tydlig styrning och ett starkare ledarskap. En grupp som arbetat länge tillsammans och där medlemmarna väl känner till sina olika roller. Kan oftast trivas bättre med ett mer flexibelt ledarskap. Där gruppens medlemmar får ta stort eget ansvar och får utrymme att arbeta friare.

En av ledarskapets utmaningar är således att läsa av sin arbetsgrupp. För att identifiera var i sin grupprocess de befinner sig. Och kunna tillämpa ett ledarskap som är gynnande för denna fas.

Svåra samtal

En av ledarskapets utmaningar kan vara att genomföra tillrättavisande och svåra samtal med sina medarbetare. En del medarbetare levererar inte det som krävs av dem. Ibland handlar misskötsamheten istället om beteenden som inte är förenliga med företagets policys. Oavsett vad problemet handlar om. Måste chefen på ett tydligt sätt informera den aktuella medarbetaren. Om vad som inte fungerat samt kommunicera vad som framgent förväntas av honom eller henne.

Att genomföra svåra samtal upplevs av många chefer som en av de mest krävande av ledarskapets utmaningar. Dessa samtal är ofta känslomässigt laddade för chefen. Därtill står man som chef inför en situation där man inte vet vilken reaktion. Som kommer att utlösas hos medarbetaren.

Som chef gör man klokt i att vara väl förberedd för samtalet. För att kunna leverera sitt budskap på ett tydligt och konstruktivt sätt. Samtidigt bör man som chef vara flexibel nog för att kunna hantera eventuella krisreaktioner. Och aggressioner hos sin medarbetare.