Idrottens ledarskap

Idrottens ledarskap och ledarskap inom idrotten

Idrottens ledarskap nuIdrottsledarskap handlar om konsten att leda inom idrottens värld. Idrottens ledarskap är i högsta grad beroende av bra ledare. Ledare som kan motivera och utmana utövarna till att utvecklas inom sporten. Och nå högre mål. Idrotten är en stor del i mångas liv oavsett om man är elitidrottare eller motionär.

Den är också en stor och viktigt del i vårt samhälle. Och skapar inte bara hälsa och välmående utan också gemenskap och samhörighet individer och utövare emellan. Idrotten är något som ska vara tillgänglig för alla. Och en viktig del i samhällets demokratiska process. Idrottens ledarskap bör verka för att denna demokratiska anda får råda inom sporten.

Idrottens ledarskap handlar om entusiasm och passion

Idrott handlar om entusiasm och passion. Och behöver bra ledare som kan vara med och bidra till detta men också vara ett stöd när dessa känslor utebli. Alla idrottsutövare behöver ibland ny motivation för att vilja fortsätta. Och behöver vid motgångar eller skador påminnas om glädjen som faktiskt finns i utövandet. Som ledare inom idrotten får man möjlighet att hjälpa och stötta människor att nå sina sportsliga mål, att vinna och komma tillbaka. Men också förluster och motgångar är en del av sporten. Och något som ledare bör kunna hantera, kanske bättre än någon annan. Idrottens ledarskap måste kunna vara ett stöd vid motgångar. Och betona det som faktiskt gjordes bra men också vad som kan göras bättre.

Inom idrottens ledarskap finns olika ledarstrategier

Det finns många olika ledarskapsstrategier. Ledarskapet är en konstart och man kan arbeta på en mängd olika sätt för att uppnå resultat. Man kan diskutera om man ska fokusera på framsteg eller på resultat, om man ska arbeta mer på individ- eller grupp nivå. Oavsett vilket man väljer så är det viktigt att påverka idrottsutövarna i positiv riktning och vara ett stöd och förebild för dem.

Det är av stor vikt att idrottens ledarskap arbetar för att skapa en grupptillhörighet. Både mellan idrottarna sinsemellan och mellan idrottarna och sig själva. Man bör styra med en demokratisk auktoritet och inte särskilja sin ställning för mycket utan vara en del av gruppen. Man kan då vara med och bilda till en stark och trygg idrottskultur som får alla inblandade att känna samhörighet.

Idrottens ledarskap skall generera glädje och hälsa

Idrottens ledarskap bör vara präglat av etiska värderingar. Idag ställs det höga krav på att ledare ska kunna hantera faktorer som gruppdynamik och konflikthantering. Ledare inom idrotten står inför utmaningen att vara pedagogiska samtidigt som man ska kunna motivera till förbättring. Att idrotten styrs med entusiasm är en förutsättning. Liksom att påminna om den glädje och hälsa som idrotten skapar och det engagemang för sporten som förenar idrottare. Vare sig det gäller individuella sporter eller lagsporter.

Idrottens ledarskap med tydliga mål

Även yttre faktorer påverkar en idrottare och motivationen och formen skiljer sig från dag till dag. Idrottens ledarskap bör vara den positiva kraft som idrottsutövare behöver för att komma igång efter en dålig dag och för att prestera riktigt på topp en bra dag. Som ledare bör man vara öppen för de aktivas olika behov. Och akta sig för att skapa stereotyper inom gruppen som utesluter människor. Genom ett starkt ledarskap med tydliga mål och riktlinjer kan man vara med. Och forma idrottaren och se den uppnå sina mål.