Coachande samtal

Coachande samtal i vardagens ledarskap

Framtiden ledarskap är ett coachande samtal. Den som är chef idag är en allkonstnär. Han eller hon behöver både kunna bemästra konsten att ha en tydlig vision. Och driva sin verksamhet i önskad riktning. Samtidigt som han eller hon behöver kunna coacha sina medarbetare.

En skicklig chef kan både genom sitt dagliga ledarskap, sin vardagliga dialog. Och genom coachande samtal arbeta med sina medarbetare för ett bättre resultat. Och en friskare arbetsplats med större arbetsglädje.

Coachande ledarskap

coachande samtal och ledarskapEtt coachande ledarskap innebär att man som chef snarare ställer frågor än ger färdiga svar till sina medarbetare. Detta kan ske genom coachande samtal eller i vardagen, i de situationer som uppstår. Syftet är att medarbetaren själv ska använda sin kompetens och kreativitet för att lösa olika problem. Medan chefen finns till hands som bollplank.

Chefen lyssnar efter styrkorna i medarbetarens resonemang, och uppmuntrar sin medarbetare att finna egna lösningar.

Chefens roll är inte att göra medarbetarnas arbete, utan att arbeta för att identifiera och lyfta det bästa hos alla sina medarbetare. På så sätt får chefen utrymme att leda arbetet, och ser till att medarbetarna utför det.

Coachande ledarstil

Den chef som lyckas bemästra ett coachande ledarskap har mycket att vinna. En coachande ledarstil får medarbetare att växa och utvecklas. Det är en hälsosam väg för organisationen att nå sina mål. Medarbetare som får utvecklas och blir sedda, blir mer motiverade i sitt arbete. Och den som har stark motivation till sitt arbete gör i allmänhet ett bättre jobb. Genom att tillämpa ett coachande ledarskap och ägna sig åt coachande samtal med sina medarbetare. Går man som chef en medarbetarvänlig väg mot större framgång för organisationen. Således vinner alla på ett coachande ledarskap.

Att utveckla ett coachande ledarskap

För den chef som vill utveckla sitt coachande ledarskap finns det många möjligheter. Då en god chef av idag anses behöva kunskap och färdigheter kring coachning finns en uppsjö av olika utbildningar och kurser i ämnet. Man kan till exempel finna bra utbildningar för att kunna utveckla sitt coachande arbetssätt. Till exempel coachande samtal, coachande handledning och att använda coachning i samband med lönesamtal och medarbetarsamtal. Man kan även lära sig att ha ett ständigt coachande förhållningssätt i sin vardag som chef.

Coachande tekniker och coachande samtal

Den chef som står helt ny inför att coacha sina medarbetare kan vara hjälpt av en kurs kring coachande ledarskap för ny som chef. Det ger en god förståelse för vad coachande ledarskap innebär för den som inte tidigare praktiserat det. Genom en grundläggande kurs i coachande ledarskap kan man som chef lära sig olika coachande tekniker och coachande samtal. Att investera i denna sorts utbildning är att satsa på att anamma en ledarstil som vinner. Coachande är framtidens ledarskap.

Coachande chef

Ett coachande ledarskap är ett aktivt ledarskap, i vilken medarbetaren och hans eller hennes förmågor synliggörs. Ett coachande ledarskap handlar till stor del om att se sina medarbetares styrkor. Och att hjälpa medarbetaren att lyfta och använda dessa. Därtill kan en coachande chef hjälpa sin medarbetare att identifiera de sidor som han eller hon behöver utveckla.

Coachning som metod

Genom coachande samtal kan man gemensamt hitta vägar för att utveckla dessa sidor. Coachning som metod är därför ett oerhört värdefullt redskap för en chef. Genom att uppmärksamma sina medarbetare och belysa deras starka sidor kan chefen stärka deras självförtroende. Genom att därtill visa att man som chef ser även de sidor som medarbetaren behöver stärka. Och visar intresse och förmåga att kunna hjälpa henne eller honom med detta. Så stärks ytterligare relationen mellan chef och medarbetare.

Coachande förhållningssätt

Den som lyckas lära sig ett coachande ledarskap har mycket att vinna. Genom att coacha sina medarbetare. Med till exempel coachande samtal och ett coachande förhållningssätt frigörs också tid. Den chef som lyckas få sina medarbetare att växa. Och utvecklas kan med tiden delegera mer och mer till dem. Detta leder i sin tur till att de efter hand kan ta större och större ansvar och därmed ges chansen att utvecklas ytterligare. Den positiva effekten eskalerar alltså. Och inte nog med att denna utveckling leder till mer kompetenta. Och nöjda medarbetare, det frigör även viktig tid för chefen.

Coachande arbetssätt

Den chef som genom ett coachande ledarskap kan utveckla sina medarbetare. Och därmed successivt delegera fler och fler uppgifter och mer och mer ansvar. Bidrar samtidigt till att ge sig själv viktig tid och utrymme. Genom att hjälpa sina medarbetare att bli mer självgående. Frigör chefen mer tid för det viktiga strategiska arbete som chefen bör ägna sig åt.

Istället för att fastna i administrativa göromål, kan han eller hon nu ägna mer tid åt att fokusera på verksamhetens mål och att driva sin avdelning i rätt riktning. Därtill har han eller hon tid och möjlighet att ägna mer tid åt kvalitativa stunder och coachande samtal med sina medarbetare. Ett coachande ledarskap ger alltså en positiv spiral som i sin tur frisätter mer tid för ett coachande arbetssätt.

Utbildning i coachande ledarskapsteknik

Ett coachande ledarskap i praktiken förutsätter både ett coachande förhållningssätt och kunskap om lika tekniker. Den chef som tillämpar ett coachande ledarskap behöver utveckla sin förmåga att hålla goda coachande samtal. Därtill behöver han eller hon känna sig trygg med att i vardagen formulera olika coachande frågor. Som kan hjälpa medarbetare att finna nya vägar och utnyttja sin kreativitet. För den chef som är ovan vid detta kan det vara givande att gå en utbildning i coachande ledarskapsteknik. Som med allt annat krävs övning för att bli riktigt trygg med denna teknik. Gå en utbildning för ledare och lär dig mer om coachning.

Ledarskapskurser inom coachande ledarskap

Genom att undersöka olika möjligheter för ledarskapskurser inom coachande ledarskap. Kan man skapa sig en bra bild av det utbud som finns. Oavsett hur van man som chef är vid att använda sig av ett coachande ledarskap. Är vidare utbildning inom detta ett lysande sätt att vidare utveckla sin ledarskapskompetens. Genom dessa utbildningar kan man som chef slipa på sina verktyg, som till exempel coachande samtal med medarbetare.

Genom att utveckla sina färdigheter som coachande chef. Kan man både utveckla sina medarbetare till sin fulla potential, och samtidigt leda sin verksamhet till bättre resultat. Därför är en investering i en ledarskapskurs med inriktning på coachande ledarskap en riktigt klok investering.