Situationsanpassat ledarskap

Ledarskapsutbildning lär om situationsanpassat ledarskap

Ledarskapsutbildning lär om situationsanpassat ledarskapUnder en ledarskapsutbildning lär du dig mer om modellen för det situationsanpassade ledarskapet. Detta är en framgångsrik ledarstil som många gärna använder. Under utbildningen får du ta del av forskningen kring denna och även andra modeller. Du får information om att forskare länge har försökt ringa in hur receptet på ett lyckat och hållbart ledarskap ser ut. Resultatet har blivit ett flertal olika modeller och metoder för hur du som ledare kan agera för att bli framgångsrik. En av dessa modeller utgår ifrån ett situationsanpassat ledarskap. Under en utbildning i ledarskap lär du dig hur denna modell fungerar och får även insikt i andra metoder för ett starkt ledarskap.

Utbildning ökar dina kunskaper i att leda

Dina kunskaper om ledarskap blir större i och med att du gå olika utbildningar i ledarskap. Innehållet i utbildningarna är ofta brett och spänner över flera ledarskapsområden. Det är vanligt att du får ta del av olika modeller för att leda på ett effektivt sätt. I korthet innebär den anpassade ledarstilen att ledaren anpassar sitt ledarskap till situation och omgivning. Utmaningen med detta ledarskap är att hitta en balans mellan att styra och att stödja. Här spelar en bra ledarskapsutbildning en stor roll. Genom att du utbildar dig inom ledarskapsområdet lär du dig vilka stilar som finns. Det blir på detta sätt lättare för dig att se vilken som passar just dig. Vilken ledarstil du som ledare än använder, kräver de alla vissa ledaregenskaper, vilka du kan utveckla under en utbildning i ledarskap.

Kompetens om fyra olika ledarstilar

En utbildning för ledare lär ut att det framför allt finns tre olika ledarskapsstilar inom det situationsanpassade ledarskapet. Det är det instruerande, deltagande, delegerande och det rådgivande. Välj en utbildning i ledarskap som antingen matchar den stil du har valt, eller en mer allmän utbildning. Denna sistnämnda variant är bra när du ännu inte hittat din egen stil. Utbildningsledaren förklarar på ett systematiskt sätt skillnaderna mellan de olika stilarna. Här får du ett smakprov på vad varje stil innebär:

  • Den instruerande ledaren styr detaljerat och arbetar med täta uppföljningar. Detta kan vara lämpligt när medarbetarna saknar erfarenhet.
  • Det deltagande ledarskapet går ut på att ledare och medarbetare fattar beslut tillsammans till skillnad från det delegerande där uppgifter och befogenheter delas ut av ledaren.
  • Den rådgivande ledaren tar besluten men stöttar sina medarbetare och ger dem råd. Det optimala är att lära sig att använda sig av alla dessa fyra stilar samtidigt. När situationen kräver det eftersom olika individer inom olika organisationer har olika behov.

Ledarskapsutbildning om världens mest använda ledarstil

En ledarskapsutbildning lär dig om situationsanpassat ledarskapOm du vill lära dig mer om den mest använda ledarstilen ska du boka in dig på en ledarskapsutbildning i situationsanpassat ledarskap. Det är faktiskt den mest använda ledarstilen i hela världen. Det är därför inte konstigt att så många utbildningsföretag har med denna stil i sitt utbud. Ett ledarskap som anpassar sig till läge och situation är ett aktivt och starkt ledarskap och har varit rådande under en längre tid. Det finns självklart de som ifrågasätter dess nytta i praktiken och som med allting annat finns där styrkor och svagheter. Det finns de som menar att situationsanpassat ledarskap inte fungerar i praktiken. Under en utbildning går vi därför igenom både för- och nackdelar.

Bli medveten om nackdelar under en utbildning

En invändning som en utbildning i situationsanpassat ledarskap kan ta upp är att vi människor har nedärvda egenskaper som vi helt enkelt inte kan påverka. Det handlar om sådant som vi inte kan styra av egen vilja, såsom instinkter och vanor. Detta betyder då alltså, enligt vissa, att våra automatiska reaktioner och vårt agerande inte kan anpassas utifrån förutbestämda ledarstilar och dess situationer. Enligt denna teori är vi alla slavar under vår reptilhjärna. En ledarskapsutbildning vill göra dig medveten om både för- och nackdelar med det anpassade ledarskapet. Då kan du enklare göra ett medvetet val av ledarstil.

Lär dig leda med tydlighet

En viktig sak som du får lära dig under en ledarskapsutbildning är att inom situationsanpassat ledarskap, och alla andra olika ledarstilarna, krävs ett tydligt ledarskap. Du som ledare måste vara tydlig med ditt budskap, vad du vill uppnå och vad du förväntar dig av dina medarbetare. Det kan verka enkelt att vara tydlig, men med en utbildning tar du en genväg till att verkligen förstå vad det innebär. Bland annat lär du dig att tydlighet betyder att ge kontinuerliga återkopplingar och feedback på medarbetares prestationer. Beröm och konstruktiv kritik ger bara fördelar och är ett omättligt behov hos oss människor. Detta får inte falla i glömska. Du som ledare, dina medarbetare och hela organisationen har enorm vinning på att skapa ett kontinuerligt sätt att arbeta med detta. Dina medarbetare är beroende av klart ledarskap och funktionellt ledarskap. Utbilda dig därför, så att du ser till att vara där för dem och ha som fokus att se till behoven för både personal och verksamhet.

Ledarskapsutbildning skapar flexibilitet

En ledarskapsutbildning lär dig om det situationsanpassade ledarskapetOm du vill skaffa dig kunskaper som gör dig till en flexibel ledare ska du välja en ledarskapsutbildning som tar upp ett situationsanpassat ledarskap. Då lär du dig vad flexibilitet innebär. Du måste lära dig att anpassa ditt beteende och forma ditt arbetssätt efter situation och individ. När du kan detta genererar det stora fördelar ofta i form av ökad effektivisering, bättre arbetsmiljö, nöjdare medarbetare och då även bättre resultat. Glöm dock inte bort att hitta en ledarstil som verkligen passar dig. Under en utbildning får du tillfälle att titta närmare på vilka stilar som är tillgängliga. Om du ska bli långvarig i rollen som ledare måste du trivas med alla dess delar och hitta din egen stil. Välj en kurs där du känner att innehållet stämmer överens med vad du behöver kunskap om, bland annat ledarstilar.