UGL

UGL som ledarskapsutbildning

UGL kurs

Utveckling av grupp och ledare

UGL är en förkortning som står för Utveckling av Grupp och Ledare. Det är en ledarskapsutbildning som ger kompetensutveckling för ledare. Den riktar sig till olika typer av ledare och chefer och deras arbetsgrupper. Utbildningen hör till Sveriges populäraste ledarskapsutbildningar inom såväl näringsliv som offentlig sektor. Kursen passar olika typer av organisationer, såväl företag som idrottsorganisationer eller arbetslag. Genom att delta i UGL blir verksamheten utvecklad och mer effektivt organiserad.

Övningar

UGL är ett bra alternativ för organisationer och ledare som vill utveckla sitt medarbetarskap och sin gruppdynamik. På en UGL-utbildning får grupper och arbetsteam möjlighet att arbeta tillsammans med övningar som stärker samhörigheten i gruppen. Den ger grupper metoder och verktyg för att utvecklas och gör samarbetet starkare. Man kan också få hjälp att hantera faktorer såsom stresshantering, konfliktlösning och kommunikation.

Leda utan att vara chef

Utbildningen lämpar sig även bra för dig som leda utan att vara chef och känner att du behöver ledarskapsutveckling och motivation. Ett vanligt problem många som arbetar med att leda utan att vara chef stöter på är att det är svårt att få auktoritet i sin arbetsgrupp. På utbildningen får ni möjlighet att aktivt arbeta tillsammans och tydliggöra rollerna i organisationen. UGL kurser leds alltid av professionella handledare som ger professionell undervisning och guidar deltagarna till övningar.

Upplevelsebaserat lärande

UGL baserar sig på ett upplevelsebaserat lärande där praktiska erfarenheter står i fokus. På en ledarskapsutbildning i UGL deltar man aktivt med att utforska och utveckla sina förmågor som medarbetare eller ledare. Det blir en utbildning där man på ett tydligt sätt deltar och inte bara passivt sitter och lyssnar på en föreläsare. På så sätt är denna utbildning en mycket utvecklande ledarskapsutbildning som ger resultat direkt.

Konceptet

Konceptet för UGL har byggts upp under många års tid och uppdateras ständigt. En ledarskapsutbildning som ger er garanterat beprövade metoder och tekniker i ledarskapsutveckling. UGL hjälper dessutom dig som är ledare att bli mer effektiv på sammanträden och möten. Du kan också få lära dig att bli mer effektiv i din kommunikation med dina medarbetare. Detta är även kompetenser som kan vara nyttiga för dig som arbetar med att leda utan att vara chef.

Olika typer av ledarskap

UGL hjälper dig som arbetar med att leda utan att vara chef med en personlig utveckling och ett ökat självförtroende. Den hjälper dig som ny ledare att förstå de olika typer av ledarskap som man kan använda sig av. Dessutom får man lära sig mer om grupprocesser och hur man tar och ger utvecklande feedback. UGL ger dig därför dig som arbetar med att leda utan att vara chef en bra start som ledare.

Utveckling och självinsikt

Att delta i UGL är att delta i en resa mot utveckling och självinsikt. Du behöver inte inneha någon chefsposition för att delta utan alla i en arbetsgrupp kan ha nytta av att gå denna utbildning som en del i den personliga utvecklingen. Gruppen som sådan står i fokus och självklart är den därför även viktigt för olika typer av ledare och chefer. Den här typen av ledarskapsutbildning kommer stärka er arbetsgrupp och i ett större perspektiv även hela er organisation.