Ledarskap på olika nivåer

Ledarskap på olika nivåer

Ledarskap på olika nivåer Ledarskap är ett oerhört brett område. Där det nästintill uppkommit lika många definitioner av begreppet. Som det finns antal människor på vår jord. Detta på grund av att det finns ledarskap på olika nivåer. Det utgår ifrån oss. Hur vi är som individer och vilka tidigare upplevelser. Och erfarenheter vi har inom området.

Böcker om ämnet som säger sig innehålla det ”rätta” receptet på ett framgångsrikt ledarskap finns det gott om. Och vi blir kontinuerligt matade med vad och hur vi bör eller inte bör göra. Och agera för att lyckas i rollen som ledare. Ledarskapskurser syftar till att du som ledare ska hitta din egen nivå i ditt ledarskap. Och sedan utveckla dig därefter.

Fem nivåer av ledarskap

John C. Maxwell är en internationellt känd ledarskapsexpert. Och en av de största inom området. Han är pastor, talare och författare till mer än 60 böcker som alla berör ledarskap på olika nivåer. Enligt Maxwell består vägen till ett framgångsrikt ledarskap av fem olika nivåer inom området. Han definierar också begreppet som inflytande. En process som handlar om att påverka andra individer och få dem att följa. Genom att vi lär oss förstå och acceptera dessa fem nivåer av ledarskap. Kan vi också öka vår ledarpotential över tid, menar Maxwell. Du kan lära dig mer om detta via ledarskapskurser.

Maxwells teori om ledarskap på olika nivåer

Maxwells teori om ledarskap på olika nivåer börjar med den första nivån som är Position. Här uppfattar andra människor att de måste följa dig eftersom du besitter en auktoritär roll. De inser att du har makten att påverka deras situation och framtid. Om du som ledare inte har detta grundläggande inflytande på din omgivning. Kommer du heller inte kunna leda. En position är å ena sidan en bekräftelse på att din omgivning tror på dig. Men i många lägen lovar den å andra sidan mer än vad den kan hålla. Ta ditt ledarskap ett steg längre och öka din självkännedom genom ledarskapskurser.

Vikten av att bygga personliga relationer

Den andra nivån är Relation. Människor följer dig för att de vill och för att de känner en tillit till dig som ledare. I detta steg förstår du vikten av att bygga personliga relationer med din omgivning och de positiva effekter som följer. Genom att du skapar en trivsam miljö. Visar att varje individ är värdefull och utmanar dem i sitt arbete höjs energinivån på arbetsplatsen. Och det ger mer stimulans samt en öppnare kommunikation er emellan. Med ledarskap på olika nivåer kan du förstå vilka faktorer som lägger grunden för ett framgångsrikt ledarskap.

Ledarskap på olika nivåer som brister

Den tredje nivån, Resultat, bygger på att människor i din omgivning ser dig som kompetent i din roll. Och inom organisationen och därför väljer att följa dig. Det finns ett antal ledarskap på olika nivåer. Som brister i sin förmåga att erkänna sina misstag inför sina medarbetare. Och som istället för att lära av situationen. Och gå vidare försöker upprätthålla någons slags fasad. Och sopa eventuella problem under mattan. Du som ledare måste inse att det är människorna i din närhet som är din mest värdefulla tillgång. Och att din framgång som ledare är beroende av din förmåga att knyta positiva band med dessa.

Ledarskap på olika nivåer utgår från samma grundsten

När du kommit så långt som till nivå fyra i ditt ledarskap känner människor runtomkring dig en stark lojalitet. Och ett engagemang gentemot dig som ledare. Du har visat dina medarbetare att du bidrar till deras utveckling. Och har en tillit inför deras kunskaper och potential. Ledarskap på olika nivåer utgår alla från samma grundsten. Att samarbete som leder till framgång känns så mycket mer meningsfullt. Då man tillsammans kan dela detta än att vara ensam och fira en seger. Ledarskapskurser ger dig riktlinjer för hur du motiverar dina medarbetare.

Femte nivån mot ett framgångsrikt ledarskap

Den sista och femte nivån mot ett framgångsrikt ledarskap, enligt Maxwell. Är uppnådd då människor följer dig på grund av vem du är. Och vad du står för som person. Detta baseras på en stark respekt som du som ledare nu förtjänat efter att ha arbetat enligt de tidigare nivåerna. Där din strävan hela tiden varit att utvecklas. Bara för att det finns ledarskap på olika nivåer betyder det inte att du inte har potentialen att nå högre. Och utveckla dig och växa som ledare och inom ditt personliga ledarskap. Det finns flertalet ledarskapskurser som kan hjälpa dig på väg mot dina mål.

Det situations-anpassade ledarskapet är en ledarstil

Ledarskap på olika nivåer kan också innebära olika typer av ledarskap. Det situations-anpassade ledarskapet är en ledarstil. Som går ut på att olika typer av ledarskap passar bättre än andra i vissa situationer och organisationer. En ledare som utför ledarskap på olika nivåer. Måste därför vara flexibel nog att kunna anpassa sitt ledarskap till de situationer och individer som dessa inkluderar. Genom att du som ledare går ledarskapskurser. Kan du hitta ett eget sätt att utforma ditt personliga ledarskap. Och bli inspirerad utav olika stilar och modeller. Utefter den kunskapen kan du sedan anamma de delar du tycker tilltalar dig mest.

Management of Organizational Behavior

Det var Paul Hersey, professor inom ledarskap och författare till boken ”Situational Leader”. Som tillsammans med Ken Blanchard, författare till boken ”En-minutschefen”. Skapade och utvecklade en modell för det situations-anpassade ledarskapet. År 1969 gavs boken ”Management of Organizational Behavior” ut där denna modell omskrevs. Och fick stor uppmärksamhet. Denna teori är ett sätt att betrakta ledarskap på olika nivåer.

Genom ledarskapskurser kan du som ledare öka din förmåga att vara flexibel och anpassningsbar. Vilket kommer bli mer och mer avgörande för framtidens ledarskap. Och dess eventuella framgång. När det kommer till ledarskap på olika nivåer finns inget facit. Men viljan att utvecklas kommer styra dig på rätt väg.

Ledarskapsutbildning ger utveckling för ledaren

Ledarskapsutbildning som ger utveckling har som syfte att utveckla ledare som utövar ledarskap på olika nivåer. Det finns mer nivåbaserade och fördjupande utbildningar inom området. Men alla dessa utgår ändå ifrån dig som individ samt dina förutsättningar och erfarenheter. Att gå en kurs eller utbildning är en investering du bör göra. Både för dig själv och för ditt personliga ledarskap. Där kan du också träffa och knyta kontakter med andra människor. Som befinner sig i liknande situation som du. Vilket kan komma väl till pass längre fram när du känner dig rådvill.