Ledarskapscoachning

Ledarskapscoachning mer aktuellt nu än någonsin

Lär dig coacha under en ledarskapsutbildningLedarskapscoachning är ett begrepp som är mer aktuellt nu än någonsin tidigare. Arbetsmarknaden svämmar över av myter och olika modeller. Som säger sig hjälpa dig att lyckas med ”allt”.

Ledarskapscoachning som metod kan vara oerhört effektivt men också hämmande i längden. Om det används på ett inkorrekt sätt. Under en ledarskapsutbildning lär du dig som ledare hur du coachar dina medarbetare. På ett sätt som stärker deras självkänsla. Det bästa du som ledare och coach kan göra är att hjälpa din medarbetare att förstå sig själva och inse sin egen potential.

Ledarskapsutbildning om ledarskapscoachning

En ledarskapsutbildning är utmärkt för dig som vill veta mer om ledarskapscoachning och dess användningsområden. Ledarskapscoachning är ett förhållningssätt du som chef och ledare kan ha stor glädje utav. Om du använder det rätt. Med ett coachande arbetssätt utvecklar du dig själv, din arbetsgrupp och din organisation.

Du ska vägleda dina medarbetare till att själva hitta lösningar. När dessa får tillgång till sin egen potential kommer de också att prestera bättre. Med hjälp av coachning ökar både din egen och dina teammedlemmars självkännedom. Samtidigt som ni effektiviserar er kommunikation och blir mer kreativa. Ditt jobb som chef och ledare blir roligare och enklare och dina medarbetare nöjdare.

Verktyget för gemensam ledarskapskultur

Ledarskapscoachning är verktyget för gemensam ledarskapskultur. Men detta kräver också att det finns en vilja att utvecklas hos alla inblandade. Det kräver också ett ömsesidigt förtroende mellan dig som chef och dina medarbetare. Under en ledarskapsutbildning får du möjligheten att utforska ledarskapscoachning närmre. Och hitta ditt eget sätt som passar dig i din vardag som chef och ledare.

Grunden i en coachande handledning handlar om att vara lyhörd och kunna ställa de rätta frågorna. Men coachning är inte bara teknisk skicklighet. Det är också en mental närvaro. Ett engagemang och ett mod till att våga utmana både sig själv och sina medarbetare dagligen.

Läran om ledarskapscoachning

Läran om ledarskapscoachning ingår i utbildning för ledare. Under de senaste femton åren har coachande mentorskap och ledarskapscoachning blivit mer av ett krav och en självklarhet än ett frivilligt val. Idag ska inte chefer bara vara chefer och ledare utan även coacher.

En ledarskapsutbildning idag bygger mångt och mycket på just ledarskapscoachning. Då faktum är att detta arbetssätt är en framgångsfaktor i en konkurrensutsatt värld. Det finns en uppsjö av definitioner om vad ledarskapscoachning egentligen är. Det alla coachande ledarstilar har gemensamt är att de inte instruerar eller ger goda råd utan rent praktiskt sätter igång en lär- och utvecklingsprocess hos individen.

Det viktigaste du som chef och ledare kommer att lära dig under en ledarskapsutbildning angående ledarskapscoachning är hur du hjälper dina medarbetare att hjälpa sig själva. Dina främsta redskap blir att ställa frågor, lyssna och observera.

Ledarskapsutveckling med ledarskapscoachning

Ledarskapsutveckling med ledarskapscoachning i centrum utgår ifrån att du som ledare ska upptäcka och lära dig förstå nya sidor hos dig själv. Ditt samspel med andra och att kunna se situationer ur nya perspektiv. Som John Whitmore, författare till boken ”Coachning for Performance”. Säger är coachning att frigöra en persons potential för att maximera dennes prestation.

Ledarskapets historia

Många associerar ordet coach med idrott. Begreppet är fött ur det ungerska ordet Kocs som betyder kärra eller hästdroska. Det engelska ordet coach började först användas under 1500-talet just för att benämna hästdroskan. Där den som hade ansvaret att se till att vagnen förflyttades från en plats till en annan fick titeln ”coachman”. Senare under 1800-talet började ordet även beteckna de stödpersoner vilka hjälpte studenter på universitetet. Att ta sig från en kunskapsnivå till en annan. Idrottens värld, som från början är starkt knuten till universiteten i de anglosaxiska länderna. Började även de anamma detta uttryck. Ledarskapscoachning är alltså inget nytt fenomen men det är under de senaste femton åren. Som nästintill var och varannan ledarskapsutbildning bygger på detta förhållningssätt.

Ny som chef lär sig ledarskapscoachning

Tänk dig att någon som är ny som chef lär sig ledarskapscoachning. Vad anser du krävs av den personen? Som med allting annat måste det finnas en vilja att lära. En vilja till utveckling och en öppenhet kring att utforska sig själv för att detta ska kunna vara framgångsrikt. Genom att du som chef och ledare går en ledarskapsutbildning blir du inte automatiskt en expert på ledarskap. Detsamma gäller coaching, ingen blir fulländad över en natt. Ledarskapscoachning kräver övning och reflektion.

Frågor du bör fundera på innan du som chef och ledare går en ledarskapsutbildning med fokus på ledarskapscoachning är varför du vill coacha. En förutsättning till att tiden du lägger ner ska bära frukt är att du har självinsikt och medvetet reflekterar kring hur du själv fungerar i relation till andra. Som coach är det ett lika stort ansvar att coacha sig själv som att coacha andra. Som chef är det lätt att glömma bort sin egen utveckling. Stanna upp och fundera över hur du jobbar med dig själv i vardagen. Kanske behöver även du ett coachande mentorskap?

Uppmuntra till fantasi och kreativitet

När du lär dig ledarskapscoachning bör ditt fokus först ligga på att skapa en medvetenhet kring hur kommunikationen mellan människor fungerar. Därefter kan du lättare använda dig utav olika tekniker för att nå framgång som coach. En ledarskapsutbildning ger dig de grundläggande verktygen du behöver för att komma igång med denna process.

Under en utbildning kan du utveckla din kommunikativa förmåga. Men det kräver också medkänsla och inlevelseförmåga från din sida. Om du ska kunna lyckas i rollen som coach måste du vara nyfiken på den du ska coacha. Ställ frågor och uppmuntra till fantasi och kreativitet. Så kommer det smitta av sig på dina medarbetare. Våga vara naiv och ifrågasätt saker som vi annars lätt ser som självklara.

Våga vara tydlig

Utan ärlighet och uppriktighet i en relation ökar misstroendet. Detta innebär att du som coach måste ha modet att ge konstruktiv kritik. Och att ibland ställa konfronterande frågor. Många upplever ett obehag kring konfrontationer men om du övar på detta. Till exempel genom att gå en ledarskapsutbildning. Så kommer du också garanterat att känna dig säkrare på detta. Ledarskapscoachning fungerar enbart om du som ledare kan vara ärlig, både mot dig själv och dina medarbetare. Våga därför vara tydlig med vad du vill uppnå med din coachning. Så slipper ni onödig förvirring och missförstånd inom gruppen längre fram.