Ny som chef i Dublin

 Chefsutbildning i Dublin

Dublin är staden dit vi beger oss för vår att berätta om nästa chefsutbildning. Dublin är Irlands huvudstad och största stad. Den är också en av Europas snabbast växande städer. Med omkring 500 000 människor i stadskärnan och ungefär det dubbla med ytterområdena, växer staden snabbt. År 2021 förväntas över 2 miljoner människor bo i staden. Ca 40% av Irlands befolkning bor maximalt 100 km ifrån Dublin. Vi har lagt särskild vikt vid att du som är ny som chef skall kunna delta med stor behållning.

Vi flyger till Irland med Air Lingus, det irländska flygbolaget. Under själva inflygningen kommer du att kunna se hur vackert belägen staden är. Floden Liffey flyter igenom stadskärnan och många vackra parker syns tydligt från luften. Den chefsutbildning med särskild tonvikt på dig som är ny som chef sker i samarbete med Trinity College. Irlands största och mest välkända universitet låg när det grundades i utkanten av staden. När staden sedan växte kom TC att hamna alltmer i centrum. Så är det också idag. TC ligger mycket vackert i stadens centrum. Irlands äldsta universitet är University of Dublin, som grundades på 1500-talet.

Trinity College är dock det lärosäte på Irland som rönt störst uppmärksamhet runt om i världen. TC har en mycket stor andel utländska studenter. Det som gjort TC till ett mindre vanligt skolval för svenska studenter är de relativt höga studiekostnaderna. För vår chefsutbildning, med fokus på dig som är ny som chef, passar dock TC perfekt. Vi har ett samarbete med institutionen för psykologi och beteendevetenskap. Våra kursdeltagare kommer att förläggas i ett närliggande studentområde.

Ny som chef i Dublin

Det är vår förhoppning att den chefsutbildning du genomgår skall ha stor betydelse för din framtida karriär. Du som är ny som chef kommer att genomgå många viktiga moment som stärker din roll som ledare. Ledarskapsteorier varvas med praktiska övningar där dina nyförvärvade kunskaper blir en reflex snarare än något du måste fundera över. Just detta att du lär dig lösa problem reflexmässigt blir den stora skillnaden mot normal inlärning. Vi tillämpar tekniker som gör att du även lär dig när du vilar.

Låt våra duktiga instruktörer ge dig en gedigen chefsutbildning som ligger helt rätt i tiden. Flera av våra föredragshållare forskar på Oxford och Cambridge och har stor erfarenhet av vårt tema. Till dig som är ny som chef har vi en särskild bonus. Efter avslutad kurs får du under en halv dag vara praktikant på en storbank med kontor i Dublin. Du får tillbringa en halv dag tillsammans med en chefsperson under dennes tjänsteutövning. En erfarenhet du annars aldrig skulle få tillgång till.

Vi hälsar dig varmt välkommen till den chefsutbildning som kommer att vara bland topp 10 i år. Genom en enkätundersökning bland tidigare kursdeltagare vet vi vad som kan förbättras. Detta har vi nu gjort och föreliggande kurs kan inte bli annat än en stor framgång. En framgång som kommer dig tillgodo. Vänta inte för länge, utan anmäl dig snarast. Antingen genom att ringa till oss eller genom att fylla i anmälningsformuläret online.

Dublin med ledarskapsverktyg, ledarskapsindex, ledarrollen och ledarskap