Ledarskapskurs

En ledarskapsutbildning ger ledarskapskompetens

Ledarskapskurs lär dig om ledarskap och styrningEn ledarskapsutbildning leder till hållbar och bestående ledarskapskompetens. Du får ledarskapsträning och lär dig olika ledarskapstekniker som stärker dig i ledarrollen.  Med nya insikter och praktiska redskap kan du utveckla och förstärka ditt ledarskap.  Hjärtum Utbildning har gott om utbildning för ledare, till exempel vår populära utbildning Att leda utan att vara chef. Den vänder sig till nya ledare som vill lära sig att leda sin grupp eller sitt team på ett både starkt och effektivt sätt.

Utbildning för nya chefer och ledare

Är du ny i chefsrollen? Då är vår utbildning Ny som chef självklar för dig. Den ger dig ett körkort i att leda andra och förbereder dig för rollen som chef. Du får lärdomar inom grundläggande ledarskap, konflikthantering, gruppdynamik, arbetsrätt med mera. En heltäckande grundutbildning i att leda när du är ny som chef, helt enkelt.

För arbetsledaren gäller det att få teamet att göra det de ska på rätt sätt och i rätt tid. Mycket handlar om att planera arbetsvardagen så att den går ihop för alla. Gå vår ledarskapsutbildning Arbetsledarutbildning och lär dig ledarskap, hur du fördelar arbetsuppgifterna och hur du kommunicerar med gruppen.

Lär dig vad ledarskap innebär

Under en ledarskapsutbildning diskuterar vi vad ett gott ledarskap innebär. Vem är det som avgör om det är bra eller inte? En del av utbildningen utgörs av övningar, där ni tillsammans pratar om vad ledarskap innebär för er. Där kan ni ta upp vilka egenskaper ni själva anser sammanfattar ett bra ledarskap och vad som är viktigast. Är det att vara lyhörd, kommunikativ, modig, kompetent, strukturerad, tillgänglig, ödmjuk eller kreativ med mera? Utbildningens övningar blir ett forum för reflektioner och funderingar som leder till ett nytt mindset kring ledarskap.

Få know-how om kommunikationen i ledarskapet

Ett modernt ledarskap fokuserar på kommunikationen. Du behöver lära dig att uttrycka dig på ett sätt, som inte ger utrymme för missförstånd. Alla ledarskapsutbildningar innehåller ett avsnitt om kommunikation. Området är viktigt för att bli en bra ledare och att du får know-how inom kommunikation är en av förutsättningarna för att lyckas. Tydliga instruktioner ger medarbetarna en tydlig bild av uppgiften och är avgörande för att du ska lyckas som ledare. En utbildning i ledarskap hjälper dig att utveckla kommunikativt ledarskap, samt hur du kan anpassa dig efter situation och person. Det finns många önskvärda egenskaper den optimala ledaren borde besitta. Men ingen av oss kan uppfylla alla dessa krav. En god ledare vet däremot vikten av att vara ödmjuk. Det innebär även att våga fråga för att införskaffa ännu mer kunskap.

Ledarskapskurs lär dig om ledarskapsteknik

Ett vanligt misstag som många chefer gör, speciellt i början av ett nytillträtt chefskap, är att tro att man som chef och ledare ska kunna vara kompis med sina medarbetare. Detta sker särskilt när någon från gruppen plötsligt blir tilldelad denna roll. Då ska denne leda sina gamla kollegor. Du måste här inse att du inte längre är en i gänget och inte heller specialist på att utföra arbetet. Ju snabbare du utvecklar din egen ledarskapsteknik desto bättre. Desto snabbare kommer också dina medarbetare att acceptera dig som ledare. Att gå en utbildning i början av din nya roll som ledare är en god idé som du kommer att ha mycket nytta av i din ledarskapsutveckling i framtiden.

Ledarskapsträning för chefer

En central del av att vara ledare är att sätta mål. Detta är en konst som kräver både kunskap och viss erfarenhet. Men ju mer påläst du är om hur du kan gå tillväga desto fortare kommer du att hitta ditt personliga sätt. Genom en ledarskapsutbildning kan du få stöd och riktlinjer för hur du kan tänka angående målsättning och resultat i målinriktat ledarskap. Att formulera målen är inte den största utmaningen utan det är att nå dem. Gå en utbildning och få ledarskapsträning. Det är både väl investerade pengar och tid.

Managementutbildning ger dig verktyg

Ledarskapskurser är till för dig som chef och ledare. De är till för att hjälpa dig att utveckla din kompetens, så att du ska kunna bli den bästa ledaren du kan. I rollen som chef och ledare är du aldrig färdig. Det finns alltid mer att lära sig, alltid ny kunskap att hämta. Och det är just detta som gör att du aldrig kan sluta känna en strävan att vilja lära dig mer. Både om dig själv men också din omgivning. En mangagementutbildning ger dig de rätta verktygen till att kunna skapa din egen väg mot framgång. Med en kunskaper får du förutsättningarna till att lyckas.

Du behöver kunskaper om sociala arbetsmiljön

Den sociala arbetsmiljön på en arbetsplats är av stor betydelse för hur det fungerar i företaget eller organisationen. Med en utbildning i ledarskap lär du dig vad du bör prioritera vad gäller arbetsmiljön och  vilka dina skyldigheter är som chef. Tänk dig in i dina medarbetares situation och var uppmärksam på hur de agerar på arbetsplatsen. Ju mer du vet om dem du arbetar med desto enklare blir det för dig att ha en strukturerad plan för medarbetarutveckling. Det är din uppgift som chef och ledare att skapa bra ledarskap i vardagen, vilket ger förutsättningar för att dina medarbetare ska kunna arbeta optimalt.

Lär dig lagar och regler kring den fysiska arbetsmiljön

Även den fysiska arbetsmiljön är något som måste harmonisera för att ni på arbetsplatsen ska kunna prestera på topp. Som chef har du ett stort ansvar. En arbetsmiljöutbildning för ledare ger bra kunskaper om ansvarsfrågorna. Se över och analysera möbleringen, utrustning, lokalernas utformning och dess utsmyckningar med mera. Vad tycker dina medarbetare om arbetsmiljön. Och vad skulle kunna ändras så att ni kan prestera optimalt som grupp? Att bygga team handlar om att nyttja de resurser som finns på bästa sätt. Att ta tillvara på medlemmarnas kunskaper och kompetens. Men teamet måste ju också ha de rätta förutsättningarna till att kunna arbeta effektivt och i en kreativ miljö. På en ledarskapsutbildning får  du därför tips och råd om vad du som ledare kan göra för att skapa en god fysisk arbetsmiljö.

Teoretiska kunskaper om olika ledarskapsstilar

Det finns flertalet teorier om ledarskapsstilar som säger hur du ska agera som ledare. Under en utbildning som tar upp stilar för ledaren får du både teoretiska och praktiska kunskaper. Genom workshops och övningar får du fundera över vilka som passar för dig. Du kan välja en stil i sin helhet och  prova om den passar för dig. Eller så tar du de bästa delarna för dig och hittar din egen väg. Under utbildningen får du tiden till att analysera och reflektera över vad som fungerar för dig.

Ledarskapsutbildning lär dig om ledarskapsteorier

Termen ledarskap triggar igång många olika åsikter om hur man bör och inte bör agera som ledare. Det finns en uppsjö av teorier som ledare uppmanas till att förhålla sig till. För att kunna utöva ett gott ledarskap behöver du därför lära dig vad teorierna innebär och se om du kan ställa dig bakom innehållet. Som med allting annat i vår värld måste vi här utgå från oss själva som individer. Du måste hitta en väg som fungerar på ett långsiktigt sätt för dig. En ledarskapsutbildning för ledare tar upp olika ledarskapsteorier. Ett exempel är det situationsanpassade ledarskapet. Med det avses att du som ledare ska anpassa ditt ledarskap på olika nivåer efter situation och person. Men det handlar ju också om att anpassa ledarskapet efter dig som utövare.

Lär dig utöva ett ledarskap i världsklass

Du kan utbilda dig i att bli en ledare i världsklass. Eller åtminstone kan utbildningen vara starten på din resa mot ett sådant ledarskap. En ledarskapsutbildning lär dig att utveckla dina medarbetare samtidigt som du utvecklar dig själv. Denna symbios mellan ditt och medarbetarnas utveckling ger långsiktig hållbarhet i ledarskapet. Utbildningen lär dig att effektivisera dina uppgifter och tänka mer strategiskt. Det äldre ledarskapet där styrning handlade om direktiv och kontroll är på väg bort från arbetsmarknaden. Istället coachar en modern ledare mer, vilket ger mer självgående medarbetare. Det finns speciella utbildningar i just coachande ledarskap. Om denna ledarstil passar dig är en ledarskapsutbildning i coachning en bra investering.