Ledarskapsutbildning skapar effektivitet

Ledarskapsutbildning ökar din personliga effektivitet

Gå en ledarskapsutbildning för nya ledare som skapar effektivitet och lugn i din arbetsvardag som ledare. Hjärtum Utbildning har flera utbildningar för ledare. De lär dig hur du ska göra för att verkligen ro iland med projektet ”du och din tid” som ledare. Konsten om att hinna med det man vill på den tid man har till förfogande kan kallas att lyckas med personlig effektivitet. Det är smart och tidsbesparande att gå en ledarskapsutbildning, för att lära sig om prioritering. En sak är säker och det är att dygnet har 24 timmar som ska räcka både till arbete, familj, rekreation, mat och vila. Stress står inte med på agendan för en balanserad och genomtänkt tidsstrategi, vilket du får lära dig under en utbildning för ledare. Det gäller att planera och att till fullo använda de utmärkta hjälpmedel som står till buds. Dessutom måste du lära dig att delegera.

Ledarskapsutbildning lär dig om tidstjuvar

Vissa saker du ska göra tenderar att ta längre tid än vad som egentligen är nödvändigt. Under en ledarskapsutbildning får du tips om hur du hanterar dessa tidstjuvar. Du får hjälp med att identifiera vad det är som kräver så lång tid och komma fram till åtgärder som minskar tidsåtgången. Det finns massor med exempel på tidstjuvar, vilket du kommer att lära dig under utbildningen. Det kan vara pratsamma personer, som du måste prata med för att kunna utföra en uppgift. Dataprogram som du inte behärskar kan vara besvärliga, om du är beroende av dem för en arbetsuppgift. Det kan vara rutiner som inte fungerar eller stoppklossar i organisationen. Det kan vara konflikthantering som tar på både krafter och tid.

Ledarskapsutbildning på distans

En av de allra största bovarna i tidsdramat är krånglande teknik. Det gäller inte minst om du ska vara med på en ledarskapsutbildning på distans. Se till att du är rätt förberedd för utbildningen, genom att ha tankat ner aktuellt program på datorn. Det fungerar mycket bättre, än om du deltar via webbläsaren. Personlig effektivitet vore mycket enklare utan datorer som strular, skrivare som trasslar, data-program med buggar och internetanslutning som saknar uppkoppling. Under din ledarskapsutbildning lär du dig att hantera dessa ständigt återkommande tekniska avbräck i din tidsplanering och du får verktyg för hur du kan undvika dem. Bara genom att ägna lite tid åt att identifiera dessa tidsmarodörer är mycket vunnet. Du kanske måste avsätta 1 timma för att hitta dem, men du vinner många timmar efteråt, när du skickligt parerar förbi dem och kan behålla ditt fokus på den verkliga uppgiften.

Lär dig hantera olika personligheter som ledare

Sedan har vi kollegorna på jobbet. Vi ska inte kalla dem tidsmarodörer, eftersom det är trevligt att ha arbetskamrater att prata med, men sett ur synvinkeln personlig effektivitet kan de vara förödande. Att du går en ledarskapsutbildning som lär dig hantera din omgivning sparar mycket tid åt dig. Du som sitter tillsammans med en eller flera kollegor är särskilt utsatt. Det är nästan omöjligt att undvika småprat när man sitter tillsammans hela dagarna. Din ledarskapsutbildning lär dig att småprat är bra, men i måttliga mängder. Det allra bästa är om du och din arbetskamrat kan komma överens om när det är OK med prat och när det är bättre att låta bli. Med gemensamma regler vet båda vad som gäller och tidsutrymme skapar för både arbete och gemenskap.

Ledarskapsutbildning lär dig att planera

Man får ju heller inte rationalisera bort för mycket prat med kollegorna. När du går en ledarskapsutbildning är samtalen mycket viktiga och samma sak gäller på jobbet. Faktum är att en del av samtalen också ger värdefull input till dina arbetsuppgifter och främjar personlig effektivitet, men det gäller att hålla det på rätt nivå. Känner du dig stressad när en arbetskamrat börjar prata, då vet du att något är fel. Din ledarskapsutbildning tar personlig planering, till exempel av e-posten. Den är en källa till både fantastisk planering och ordning samt till totalt kaos och hyperstress. Du måste lära dig att behärska ditt e-postprogram, om du har omfattande mejlkorrespondens. Att arbeta på rätt sätt med kalendrar, påminnelser, mappar och undermappar underlättar din mejlhantering med 100 %, så det är väl värt att lära sig.