Att leda besvärliga människor

Utbilda dig i att leda besvärliga medarbetare

En ledarskapsutbildning tar upp hantering av besvärliga personerDu kan utbilda dig i att leda besvärliga människor och medarbetare. Med nya kunskaper kan du lära dig att känna igen och hantera olika sorters besvärliga personligheter. Du får kunskap om vilka deras styrkor  är. Din kännedom ökar om vilka beteenden hos de olika karaktärerna som vi uppfattar som besvärliga. Sist men inte minst lär du dig att framgångsrikt tackla de olika personlighetskategorierna du möter i ditt ledarskap.

Upplevelser av besvärliga människor

Som ledare har du sannolikt stött på besvärliga personer och händelser. Vi har alla olika upplevelser av besvärliga situationer, beroende på våra erfarenheter. Stress, karaktärsdrag, ambitionsnivå, arbetsmiljö med mera påverkar oss och vårt eget och andras beteende. Genom en ledarskapsutbildning kan du som ledare förbereda dig på dina reaktioner på olika besvärliga situationer. Utbildningen tar upp varför du reagerar som du gör. Det underlättar bra ledarskap, då besvärliga människor finns i arbetsgruppen.

Besvärliga människor i teamet

En utbildning lär dig hantera konflikterVarför har team med samma grundförutsättningar olika förmågor att vara effektiva och högpresterande?  Varför kan en del grupper leverera gång på gång, men andra knappt möter målen? Svaren ligger bland annat i teamets förmåga att se på och lösa konflikter. Som ledare av ett team faller det på din lott att ha en handlingsplan för att snabbt ta hand om en konflikt. Under en ledarskapsutbildning lär du dig både vad en sådan plan bör innehålla och hur du tar fram den. Du få vetskap om hur konflikter utvecklas i olika stadier. Du lär dig att snabbt hantera konflikter i ett team, vilket är en förutsättning för framgångarna för gruppen.

Så hanterar du ett besvärligt samtal

Du kan lära dig att göra rätt när du hamnar i ett besvärligt samtal med din medarbetare. Genom en ledarskapsutbildning får du både rätt kunskaper och rätt metoder för att genomföra bra samtal. Som ledare är det svårt att undvika att hamnar i jobbiga och besvärliga samtal med personalen. Ett bra sätt att förbereda sig inför nästa gång det inträffar är att boka in sig på en utbildning för ledare i konflikthantering. Under en sådan utbildning får du fundera på vilka personer eller situationer du själv upplever som besvärliga. Genom övningar och workshops får du träna upp din förmåga att hantera situationen. Du får insikter om din inställning till att försöka förändra den besvärliga situationen. En ledarskapsutbildning kan vara mycket vägledande för en ledare när det gäller att förstå sig själv och sin egen inställning.

Lärdomar om att hantera olika personlighetstyper

Under en ledarskapsutbildning får du bra lärdomar om hur du kan hantera olika typer av personligheter. Du lär dig bland annat följande enkla regel: tänk på att även besvärliga människor är arbetskamrater och individer med erfarenheter och upplevelser som du kanske inte känner till. Du vet inte vad de varit med om som gör att de reagerar som de gör. Detta är en bra tumregel att lära sig vid professionellt ledarskap.

En ledarskapsutbildning lär dig hantera besvärliga människor

Utbilda dig i att lösa konflikterUnder en utbildning i ledarskap och chefskap går vi igenom olika exempel på problemsituationer och varför de uppstår. Du lär dig känna igen de olika besvärliga beteendena och hur du bemöter dem. Genom att du utbildar dig får du bra kunskaper i vilken roll olika personligheter har i konflikter. Du lär dig helt enkelt att välja rätt beteende. Kunskaperna du får under ledarskapsutbildningen hjälper dig att förstå varför du agerar som du gör när någon gör dig arg och upprörd. Under kursen ställer vi även frågan om det finns det något positivt med besvärliga människor? En fråga som är väl värd att fundera på. Kursledaren lär ut fungerande metoder för att lösa besvärliga situationer och lär dig att kommunicera framgångsrikt med alla typer av besvärliga människor.

Att bemöta besvärliga medarbetare i obalans

Det finns många olika faktorer som påverkar om ditt möte med en besvärlig medarbetare eller medmänniska blir positivt eller negativt. Vad innebär ett till exempel ett gott bemötande från din sida? Har du kunskaper om vad kroppsspråket betyder för mötet? Under utbildningsdagarna lär du dig att hantera ilska och aggressivitet hos dem du möter. Du får nya kunskaper om hur du kan avbryta någon utan att kränka. Detta kan vara en utmaning och kräver att du har ett etiskt förhållningssätt och empatiska drivkrafter i din yrkesutövning som ledare och chef. Vi går till botten med varför vi upplever att vissa människor är besvärliga och vad som påverkar mina attityder när jag möter andra människor. Du får öva på att bygga in tillit och delaktighet i kommunikationen genom smart samtalsmetodik med mera.

Ledarskap som kan hantera besvärligheter

Alla har vi väl råkat ut för personer som helt enkelt verkar omöjliga att samarbeta med. Ibland kan det bara handla om dålig personkemi mellan två personer. Men så finns det också dessa besvärliga medarbetare, som i stort sett alla på arbetsplatsen har problem med. De kan vara förutsägbara i sitt beteende och därmed kan man undvika dem. Men på grund av den irritation och negativa energi som de ger upphov till är det ändå svårt att hitta ett konstruktivt sätt att leda dem. Som ledare behöver du öka på ditt kunnande om hanteringen av besvärliga medarbetare och kunna möta verkliga motarbetare.

Hantera besvärliga människor – praktiska metoder och tips

Det finns faktiskt metoder att hantera detta, och ju förr man tar itu med problemet, desto bättre. Att gå en ledarskapsutbildning i ett tidigt skede är därför att föredra. Det faller nämligen ofta på den närmaste chefen att skaffa sig kunskaper i ämnet, vilket man kan få i en kurs om hur man hanterar besvärliga människor. Det handlar förstås om psykologi men även handfast ledarskap, praktiska metoder och tips. Ibland kan även kollegor, chefer högre upp i organisationen och personalavdelningen behöva gå en utbildning också. Ju fler som har kunskaperna, desto lättare och snabbare kan ni hantera konflikten.

Lär dig se beteendemönstret

Få kunskaper om beteendemönsterNär du blir provocerad och känner dig hotad, reagerar du oftast rent instinktivt och känslomässigt. Det gäller även ledaren. Beteendemönstren sitter i den så kallade reptilhjärnan, som har utformats i ett annorlunda samhälle än det vi upplever i modernt svenskt arbetsliv. Dessutom finns det mönster som kan ha grundlagts i barndomen. Det kan exempelvis vara mindervärdeskomplex och kanske även trauman efter att ha blivit mobbad. Som ledare behöver du gå en ledarskapsutbildning för att få verktygen för att hantera detta. Eftersom sådana mönster ligger så djupt är de inte alltid lätta att komma åt med förnuftet.  Utan metoder att ta till blir det svårt att lösa osämjan. Den som arbetar tätt inpå dessa besvärliga människor gör klokt i att hålla huvudet kallt och inte dras in i onödiga bråk, på sandlådenivå. Det handlar inte om att undvika konflikter. Det handlar om att skaffa sig rätt kunskaper genom olika utbildningar och att använda ett rationellt beteende i sitt ledarskap. Då kan du avväpna den som har orsakat problemet.

Från besvärlig människa till ansvarsfull i teamet

Det handlar inte alltid enbart om psykologi. Det kan nämligen också finnas organisatoriska faktorer som orsakar eller åtminstone förvärrar problemet. Om personen känner sig maktlös är det vanligt att denne tar ut den frustrationen på de närmaste kollegorna. Det drabbar då någon som upplevs som svagare eller lägre ner i hierarkin än man själv. Eller också kan man känna avund och försöka hävda sig gentemot den som har en något högre position. Därför kan vissa besvärliga människor förändra sina beteendemönster om man genom bra ledarskap hittar vägar att öka deras medinflytande, ansvar och makt över den ena arbetssituationen. Detta kan vara enklare sagt än gjort. Det är därför som det finns ledarskapsutbildningar som fokuserar på att lära ledaren att hitta nya vägar i konflikten.

Metoder för att hantera besvärliga kunder

Under en ledarskapsutbildning lär du dig hantera olika beteendenDet är inte bara medarbetare som kan vara jobbiga. Det finns naturligtvis också besvärliga kunder som är riktigt otrevliga. De kanske trakasserar omgivningen på ett helt oacceptabelt sätt och/eller försämrar både arbetsklimatet och resultaten. Då gäller det som chef att kunna säga ifrån på ett vänligt men bestämt sätt. Under en utbildning för chefer lär du dig sätt att visa att det är beteendet som är oacceptabelt, och inte själva personen. Mycket handlar om att ha gått utbildning och utvecklat fingertoppskänsla. Det är även nödvändigt att ha ett stort mått av integritet för att du ska hålla ett sådant samtal på en bra nivå. Dessutom kan du gå utbildning som lär ut specifika metoder för att hantera just besvärliga kunder.

En ledarskapsutbildning tar upp typer av beteenden

Det finns ett antal väl igenkännbara typer, vilka du som chef och ledare kan stöta på. Om du lär dig att hantera dem blir ditt ledarskap mycket enklare. Under en ledarskapsutbildning får du kunskap om metoder som hanterar mobbaren, egocentrikern, besserwissern, tidsoptimisten, kverulanten, den överdrivet nyfikna och så vidare. Detta är generaliseringar, och de flesta besvärliga människor innehåller element från flera olika typer. Det kan trots allt vara användbart att i sitt ledarskap lära sig hantera olika typer av beteenden på ett klokt och framför allt ändamålsenligt sätt. Därmed hjälper du helt enkelt din medarbetare att ändra sitt beteende. Detta kommer hela avdelningen och inte minst medarbetaren att må mycket bättre av.