Ny chef på jobbet

Ny chef på jobbet och ny i rollen

Ny chef och starkt ledarskap kommer från ledarskapsutbildning

Att vara ny som chef på jobbet kan vara utmanande

Grattis! Du har fått din arbetsgivares förtroende att vara ny chef på din arbetsplats. Detta är absolut något du bör vara stolt över. Innan du tackar ja är det dock bra att du ser till att du verkligen vet vad du tackar ja till. Ett stort misstag många gör är att acceptera erbjudandet i ren glädje, utan att veta med vilka förutsättningar du påbörjar den nya rollen. I och med rollen som ny chef tackar du ja till att axla ett stort ansvar. Många krav och förväntningar som du härmed måste hitta ett sätt att hantera. Att bli ny chef innebär helt klart en bekräftelse för dig och ett karriärkliv framåt. Det innebär även ett stort åtagande, som kan bli lättare om du först av allt går en utbildning för nya chefer.

Ledarskapsutbildning ger baskunskap

Hur du som ny chef undviker fallgropar kan du lära dig mer om på en ledarskapsutbildning. Här får du också träffa andra människor i samma sits som du. Du får chansen att tillsammans med dessa prata och diskutera kring eventuella orosmoment. Du lär dig att hantera de förväntningar du känner inför att komma som ny chef första dagen. En utbildning för ledare ger ovärderliga kunskaper. Inte bara om chefskapets alla krav och dess ansvar. Utan även om dess psykologiska perspektiv och annan viktig kunskap om hur vi människor fungerar. Som ny chef på chefsutbildning får du den baskunskap och kompetensutveckling du behöver. Men även de nödvändiga hjälpmedlen till att kunna påbörja din roll som ny chef på ett optimalt sätt.

Ny som chef i chefsrollen

Det är innan du har accepterat befattningen till att vara ny chef som du kan ställa krav på din arbetsgivare. Ta reda på och bli garanterad att du i chefsrollen kommer att få det stöd. Och befogenheter och de resurser du behöver för att kunna göra ett bra jobb. Få också reda på vilka förväntningar som kommer att ställas på dig och vilka områden du ansvarar för. Be även om att få en tydlig arbetsbeskrivning där allt detta framgår så du i ett senare skede har något att falla tillbaka på.

Rollen

Inför din roll som chef på företaget är det inte ovanligt att du känner en oro över hur du kommer att bli mottagen av dina medarbetare. Du kanske känner en osäkerhet inför att du inte ska lyckas etablera dig som ny chef inom organisationen. Men bara lugn, stressa inte upp dig i onödan. Oftast är de flesta villiga att acceptera en ny chef första dagen. Med detta inte sagt att det säkerligen kommer att ta tid att bygga upp en förtroende till dina medarbetare. Så att de litar på dig i rollen som chef.

Chef på företaget

När du är ny som chef på jobbet är det mycket nytt du ställs inför. Nya arbetsuppgifter och kanske även ny arbetsplats samt nya medarbetare. Om du är ny chef på företaget är det många nya relationer som ska knytas. Lika nyfiken som du är på att lära känna dina medarbetare är även dina medarbetare nyfikna på dig. Räkna med att flera av dessa kommer att testa dig i rollen som ny chef. Utmaningarna du här ställs inför är inte födda ur elakhet. Utan helt enkelt sprunget ur behovet av att få veta vem den nya personen på arbetsplatsen är.

Chefskap för ny chef

När du är står där ny i chefsrollen första dagen bör du samla alla dina medarbetare och berätta för dem vem du är, dina tidigare erfarenheter, vad som är viktigt för dig och hur du ser på din roll som chef. Våga vara personlig och förklara att du kommer att lägga ner tid på att lära känna var och en av dem.

Ett starkt tips är att du som ny chef på företaget frågar dina medarbetare om vilka förväntningar de har på dig i rollen. Och vad de tror behövs för att du ska lyckas med ditt jobb. Detta signalerar inte enbart att du är lyhörd på din omgivning. Utan även att du som ny chef ser sambandet mellan relation och chefskap.

Var inte perfektionist

Att gå in i rollen som chef med en inställning om att allt ska vara perfekt bäddar för stress och många upplevelser av misslyckanden. Att vara ny chef på jobbet och perfektionist när det kommer till dina arbetsuppgifter. Dina medarbetares resultat och allt du måste hinna utföra i din roll som chef är inget som kommer att ge några positiva effekter. Ingen förväntar sig perfektion av dig som ny chef så varför lägga den pressen på dig själv!?

Hitta ditt personliga chefskap

Som ny chef på kurs får du utforska utbudet av olika chefs- och ledarskap med målet att hitta ditt personliga chefskap. Du lär dig mer om vilka typer av ledarskap som finns och vad dessa har för samband med våra individuella beteenden och egenskaper. Om du som ny chef på jobbet börjar ge order. Och spela på din auktoritet. Kommer dina medarbetare med all säkerhet att tappa arbetslusten. Och i ett senare skede göra uppror. Istället för att beordra handlar ett gott chefskap om att delegera uppgifter. Som chef har du befogenhet att ge dina medarbetare befogenhet till att ta egna initiativ och kunna fatta beslut.

Självkännedom är viktigt för chef

Att tillträda som ny chef på företaget kan både vara lite skrämmande och kännas förväntansfullt. Det är helt naturligt att du känner dig osäker och pirrig. Du är nybörjare och har än så länge inte erfarenheten av vad rollen egentligen innebär. Dock har du förhoppningsvis förberett dig så mycket som du bara kunnat. Inför den utmaning som du står inför. Att veta vem du är och känna dina personliga sidor är grundläggande för dig som är ny som chef. Självkännedom är något som du måste jobba på och utveckla hela tiden. Chefsutveckling är viktigt.

Våga vara chef

En stor del av ett chefskap handlar om att våga vara just chef. Det kan låta som en självklarhet men alltför många chefer duckar för svåra beslut, tuffa samtal och stora ansvar. När du som ny chef undviker fallgropar innebär det inte att du ska skjuta över ditt ansvar på någon annan. Utan ta tag i det svåra med den kunskap du sitter på. Och göra det bästa av situationen utifrån de förutsättningar som finns. Som chef på jobbet måste du visa dina medarbetare att de kan räkna med dig även när omständigheterna är motiga.

Att skapa förtroende

När du som chef första dagen pratar med dina medarbetare var också tydlig med vad du förväntar dig av dem och deras arbetsinsats. Sätt tillsammans upp gemensamma spelregler. Som sedan ligger till grund för vilket förhållningssätt ni har gentemot varandra och era arbetsuppgifter. Gör inte misstaget att som ny chef ge alla svaren till dina medarbetare utan låt dessa, efter vägledning, hitta egna lösningar. Detta kommer inte bara att medföra mer självgående medarbetare utan också skapa ett ömsesidigt förtroende er emellan. Ju snabbare du inser att du omöjligt kan åstadkomma allt själv desto snabbare kommer ni tillsammans att kunna leverera positiva resultat.

Svenskt ledarskap

Om du inte redan är medveten om att alla människor har olika behov och egenskaper kommer du som ny chef snart bli varse om detta. Det du som ny chef på utbildning kan få ett stort försprång i är just hur du kan anpassa ditt chefskap efter organisation, situation och individ. Rättvisa i all ära men som ny chef måste du inse att alla inte går att trycka in i en och samma mall. För en chef på ledarutbildning innebär det en större kunskap i hur du bäst bygger framgångsrika team och hur du som chef främjar dina medarbetares utveckling.

Undvik fallgropar

Det finns ingen komplett handbok om hur du som ny chef undviker fallgropar helt och hållet. Men ju mer kunskap du har desto bättre förberedd kommer du att vara på att hantera främmande situationer du ställs inför. Det viktigaste som ny chef att förstå är att ditt chefskap är förankrat i dig som person. Du kanske tycker detta låter banalt? Men det är alltför ofta vi inte tar oss tiden till att reflektera över våra egna tankar och känslor. Vilket gör att mycket inom oss själva förblir outforskat. Du som ny chef kan undvika fallgropar genom att veta vad du står för och vilka värderingar du har.

Utveckla team

Som ny chef på kurs får du lära dig hur du når fram till din omgivning. När du kanske du ibland kan bli trött på att höra din egen röst upprepa samma information om och om igen till dina medarbetare. Allt för att dessa inte verkar ta in eller ens lyssna på vad du säger. Detta handlar till väldigt stor del om en teknik du måste börja anamma om du vill nå ut till ditt team. Om du utgår ifrån den så kallade rapport-metoden, berätta vad du tänker säga. Säg det och tala om vad du har sagt så kommer ditt budskap i större skala att fastna hos dina lyssnare.

Chefsutbildning i kommunikativ ledarskap

Ett chefskaps grundpelare är kommunikation. Detta är plattformen för och vägvisaren mot framgång. Som ny chef på kurs kommer du, genom teori och praktiska övningar. Att få verktyg för hur du som ny chef kommunicerar med dina medarbetare. Då du har rollen som ny chef kräver detta en större restriktion från din sida med vad och hur du säger saker till din omgivning. En chef på chefsutbildning i kommunikativt ledarskap har chansen att lära sig användbara metoder och modeller. För hur denne kan utveckla och finslipa sin kommunikativa förmåga.

Chefsutbildning i konflikthantering

Konflikter är något som är oundvikligt på en arbetsplats. En ny chef på chefsutbildning i konflikthantering får lära sig mer om just detta. Och hur denne kan hantera svåra situationer som uppstår. Som ny chef är det extra viktigt att inte backa vid en eventuell sammanstötning utan träda fram och våga lösa problemet så smärtfritt det bara går. För en chef i staten är detta något som inte får fallera. Då denna har ännu hårdare regler att följa för hur en verksamhet ska styras.

Ny chef i staten

Som ny chef i staten har du inte bara det grundläggande ansvaret gentemot din verksamhet utan även ett ansvar gentemot folket. För en ny chef i staten krävs en tydlig arbetsgivarroll och arbetsgivar-politik för att kunna utveckla verksamheten men även underlätta både dina arbetsuppgifter som ny chef men även dina medarbetares vardag. Ett chefskap inom statlig sektor är i grund och botten detsamma som vilket annat chefskap som helst. Det finns dock en stor skillnad. Det är i mångt och mycket politik som bestämmer vilka regler som styr den aktuella verksamheten vilket gör att du som ny chef i staten kan uppleva en känsla av viss maktlöshet.

Ny chef i kommunen

Du har stora planer som ny chef i kommunen men till din förvåning och besvikelse märker du att allt inte är så enkelt att genomföra. Som du från början kanske trott. Du möts av många olika reaktioner och åsikter, både motsättningar och medhåll, angående den förändring du vill påbörja. Som ny chef i kommunen måste du i detta läge tydligt visa att du respekterar alla de olika åsikterna. Försök få med de ovilliga på tåget genom att presentera och förklara det aktuella problemet. Innan du kommer med en lösning. Du kan som ny chef komma långt bara du har rätt kunskap om hur du kan hantera situationer som denna.

Feedback och konstruktiv kritik

Som ny chef kanske du till en början drar dig lite för att ge dina medarbetare kritik. Detta är dock något som ingår i dina arbetsuppgifter som ny chef och något du måste lära dig att hantera. Det är en konst att framföra feedback och konstruktiv kritik och något som kräver kunskap och övning. Att vara ny chef i kommunen kräver ett mod inom dig som person att våga gå din egen väg då mycket kan kännas utstakat och förlegat.

Chefsrollen

Vare sig du är ny chef i kommunen eller inom annan verksamhet kan chefskapet ibland kännas ensamt. Detta hör till chefsrollen men som chef kan det ta sin tid att vänja sig vid. Det är av största vikt att du som ny chef skaffar dig ett bollplank. Någon du kan ha som stöd, när du kört fast och behöver råd utifrån. Därför kan det vara till stor hjälp att ha ett nätverk med personer i liknande roller som du själv. Alla behöver vi någon eller några att anförtro oss åt. Se bara till att det som sägs stannar mellan er och inte fortsätter vidare på villovägar.