Etik och moral

Etik och moral ledarskapEtik är läran om moral. Moral innebär en förståelse inför vad som är rätt och fel. Det är en kvalitativ egenskap i en handling. Ett beteende eller hos en person att följa etiska normer eller god sed. Att ha en hög etik och moral är något som de flesta eftersträvar.

Etik och moral

Skillnaden på dessa två begrepp kan beskrivas som tanke och handling. Där etik alltså står för ett ideal om hur vi bör tänka och moralen för hur vi i praktiken egentligen handlar. Att handla etiskt och moraliskt riktigt kan för olika människor ha olika betydelse.

Vissa anser att hög etik och moral är att strikt följa alla lagar och regler. Dock är det inte alltid så enkelt. Lagar och regler kan variera mellan organisationer, områden och länder. Vem avgör vad som egentligen är det ”rätta” eller ”goda”? Om man ser långsiktigt kan det vara så att det mest riktiga är det som i slutändan får bäst konsekvenser för flest människor. Men hur vet vi det i förväg?

Etisk chef och ledare

Etik har blivit något av ett modeord inom ledarskap idag. Frågan om hur man blir en etisk chef och ledare diskuteras flitigt. Där många olika uppfattningar har kommit att ifrågasätta vad som är ”rätt” och ”fel”.

Det finns inget facit för hur du blir en bra chef och ledare och detsamma gäller angående etik och moral. Detta är något som du som individ måste ta ställning till själv och bestämma hur du vill uppfattas och leva ditt liv.

Etiskt ledarskap

Det finns dock vissa riktmärken du kan sträva mot som ledare om du vill uppnå ett etiskt ledarskap. Det kan tyckas självklart men att hälsa på alla är något som lätt tycks ”glömmas” bort. Genom att hälsa på alla sänder du som ledare ut positiva signaler. Och sätter även en norm för hur andra bör bete sig.

Alla människor vill bli sedda och bekräftade. Om du som ledare strävar efter en hög etik och moral bör du säga något personligt till dina medarbetare under dagen för att visa att du har sett dem. Fika med dem i personalrummet. Och se till att göra dig tillgänglig genom att ibland gå runt på kontoret och sända positiv energi.

Som chef och ledare ska du vara ett föredöme för andra

Som chef och ledare ska du vara ett föredöme för andra och därför är det extra viktigt för dig att leva som du lär. Det innebär att komma i tid till möten, att vara rättvis, att dela viktig information. Att värna om arbetsmiljön etcetera.

Hålla en hög etik och moral

Det kan vara både svårt och krävande att ständigt hålla en hög etik och moral i allt som vi gör. Ett användbart verktyg är det så kallade ”fyrafrågeprovet”. Metoden går ut på att stämma av allt vi tänker, säger och gör mot fyra frågor: Är det sant? Är det rättvist mot alla parter? Kommer det att skapa bättre relationer? Kommer det att vara till fördel för de inblandade? Det finns naturligtvis mer extrema frågor där denna metod kan vara vilseledande. Därför är det av största vikt att våra etiska grundlagar och moraliska spärrar ständigt är aktiva inom oss.

Etik och moral ledarskap

Etik och moral